Wsparcie dla osób w bezdomności w Gdańsku odbywa się także latem

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prosi mieszkańców i turystów o wrażliwość społeczną i przekazywanie sygnałów o osobach w bezdomności, przebywających w miejscach niemieszkalnych w naszym mieście. Apeluje też o reakcję i zgłoszenia o osobach, które proszą o datki na ulicy. Potrzebującym MOPR oferuje kompleksowe wsparcie.
24.06.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dłoń trzyma telefon komórkowy. Na wyświetlaczu napis: Zgłoś osobę śpiącą na ulicy
Aplikacja Arrels ułatwia streetworkerom dotarcie do osób potrzebujących
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Intensywne działania pomocowe

Również latem w Gdańsku prowadzone są intensywne działania pomocowe na rzecz osób w bezdomności oraz dla osób proszących o datki. Wsparcie proponują potrzebującym: pracowniczki i pracownicy socjalni gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz streetworkerzy. Działania wspierają funkcjonariusze Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Pomocy udzielają organizacje pozarządowe, zaangażowane na rzecz potrzebujących.

Osoba w bezdomności może skorzystać m.in. ze schronienia, pomocy finansowej, żywnościowej, rzeczowej, specjalistycznej - psychologicznej i prawnej, aktywizującej społecznie czy po prostu higieniczno-sanitarnej. Proponowane wsparcie jest adekwatne do sytuacji potrzebującej osoby, jednak to ona zdecyduje, czy je przyjmie.

- To ważne, aby nie być obojętnym na potrzeby drugiego człowieka - mówi Robert Klimczak, kierownik Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR w Gdańsku. - Zgłoszenie do służb pomocowych może uratować życie i zdrowie ludzkie. Dlatego sprawdzamy każdy sygnał, który przekazują nam mieszkanki, mieszkańcy. To współdziałanie, społeczna empatia są cenne także podczas wakacji. Mamy pełne ręce pracy i ogromną satysfakcję, jeśli uda się komuś realnie pomóc.

Zbadaj się w jedynym na Pomorzu kiosku profilaktycznym. Bez zapisów i bezpłatnie

Zadzwoń lub posłuż się darmową aplikacją

Zgłoszenia o osobach w bezdomności, ale też o osobach proszących o datki, trzeba kierować do:

  • Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy MOPR);
  • Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986
  • Policji tel.: 112 (zwłaszcza w przypadkach interwencyjnych)

O lokalizacji potrzebujących można też powiadomić streetworkerów w mieście, posługując się aplikacją Arrels. Jest ona bezpłatna i można ją uaktywnić np. w smartfonie. Dzięki sygnałowi streetworker m.in. łatwiej dotrze z ofertą pomocy do osoby w bezdomności. W 2018 roku Arrels wprowadziło w mieście Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Aplikację można pobrać:

 

TV

Najstarsze muzeum na Westerplatte świętuje 50-lecie powołania