Dziennikarze i redakcje z Czech, Litwy, Polski i Włoch z Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego '24

W sobotę, 18 maja, w Muzeum Emigracji w Gdyni wręczono Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii. Nagrody wręczono w czterech kategoriach: dziennikarz medium polonijnego - Maria Radożycka-Paoletti, dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii - Martin Ehl, dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne - Rusłan Szoszyn oraz redakcja medium polonijnego - polska redakcja Lietuvos radijas ir televizija (litewskiego nadawcy publicznego).
18.05.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kilkanaście osób stoi na scenie, cztery ze statuetkami i dyplomami
Laureaci, organizatorzy i wręczający trzynastej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego
fot. Anna Rezulak, Press Club Polska

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego po raz trzynasty

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego jest przyznawana za pracę dziennikarzy i mediów służących Polonii. Powstała z inicjatywy Press Club Polska, Jakuba Płażyńskiego - syna Macieja, prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz marszałka województwa pomorskiego. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Macieja Płażyńskiego.

W tym roku nagrody przyznano po raz trzynasty. Uroczystość odbyła się w sobotę, 18 maja w Muzeum Emigracji w Gdyni.

– Praca naszych laureatów jednoczy ich lokalne społeczności. Mamy szczęście corocznie spośród wielu zgłoszeń do nagrody wybierać te najlepsze. Patron nagrody w swej działalności publicznej szukał zgody i wartości ponadnarodowych. My tych samych wartości szukamy w zgłoszeniach. Dziękuję włodarzom wszystkich trójmiejskich samorządów: Gdańska, Gdyni, Sopotu i Województwa Pomorskiego za to, że są z nami przez tyle lat, dzięki czemu możemy wspólnie honorować laureatów kolejnych edycji – witając gości uroczystości powiedział przewodniczący jury Jakub Płażyński

– Patron nagrody Maciej Płażyński był jednym z inicjatorów powstania Muzeum Emigracji w Gdyni. Naszą rolą jest opowiedzenie niełatwej historii emigracji z ziem polskich na cały świat. Ta historia, z samej jej natury, nigdy nie będzie historią skończoną. Nasza misja w pewnym sensie łączy się z zawodem dziennikarza – wspólnie opowiadamy tę historię, choć korzystamy przy tym z różnych narzędzi – zauważyła Karolina Grabowicz-Matyjas, dyrektorka Muzeum Emigracji w Gdyni, sekretarz jury nagrody.

Cztery nagrody

Kobieta ze statuetką przed pulpitem z mikrofonem. W tle grafika twarzy mężczyzny (Macieja Płażyńskiego)
Maria Radożycka-Paoletti
fot. Anna Rezulak, Press Club Polska

W kategorii dziennikarz medium polonijnego nagrodę odebrała Maria Radożycka-Paoletti za publikację Ad alcuni piace la poesia – „fenomen Szymborskiej”: niezwykły sukces Wisławy Szymborskiej we Włoszech na łamach Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska”.

– Tę nagrodę traktuję jako uznanie dla całej mojej działalności polonijnej we Włoszech. Jej istotą jest budowanie mostów między Włochami i Polską, a także wśród włoskiej Polonii, bardzo zróżnicowanej i rozsianej po całych Włoszech. Artykuły piszę po polsku i po włosku, bowiem część tej Polonii to potomkowie emigracji wojennej i po polsku już nie mówi. Jednocześnie Polonia włoska to ambasadorowie Polski, jej kltury i tradycji - w tym właśnie kontekście sytuuje się mój artykuł o Wisławie Szymborskiej, który otrzymał nagrodę – powiedziała podczas uroczystości laureatka.

Mężczyzna ze statuetką. W tle grafika twarzy mężczyzny (Macieja Płażyńskiego)
Martin Ehl
fot. Anna Rezulak, Press Club Polska

W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii laureatem został Martin Ehl, dziennikarz opiniotwórczego czeskiego dziennika „Hospodářské noviny”, publikujący również na łamach „Visegrad Insight”, za regularne przybliżanie czytelnikom Polski z różnych perspektyw: politycznej, gospodarczej i społecznej.

– Dziękuję czytelnikom za zainteresowanie moimi publikacjami. To rodzi we mnie kolejne zobowiązanie do pisania o Polsce dla Czechów tym bardziej, że ich zainteresowanie waszym krajem rośnie. Nie jestem polonofilem, ja się Polską i Polakami zajmuję zawodowo - tym bardziej dziękuję za tę nagrodę – powiedział Martin Ehl.

Mężczyzna ze statuetką. W tle grafika twarzy mężczyzny (Macieja Płażyńskiego)
Rusłan Szoszyn
fot. Anna Rezulak, Press Club Polska

W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne nagrodę przyznano Rusłanowi Szoszynowi za cykl tekstów o procesie Andrzeja Poczobuta oraz rozmowę z Andżeliką Borys „Nie chcę uciekać ze swojej ziemi”, opublikowanych w „Rzeczpospolitej”.

– Maciej Płażyński doskonale rozumiał wschód i potrzeby mieszkających tam Polaków. Od kilkunastu lat opisuję życie Polaków na Białorusi. Od dekady to głównie represje, ucisk, zniewolenie i ucieczka. Dziękuję bohaterom moich artykułów, szczególnie tym, którzy wciąż się tam znajdują: Andżelice Borys i Andrzejowi Poczobutowi, a także tym, których nazwisk ze względu na ich bezpieczeństwo wymienić nie mogę. Oni żyją w rzeczywistości, którą my znamy z książki „Rok 1984”, a my, www.pressclub.pl, dziennikarze wolnego świata, nie mamy prawa o nich zapomnieć – wezwał podczas odbierania nagrody laureat.

Kobieta ze statuetką przed pulpitem z mikrofonem. W tle grafika twarzy mężczyzny (Macieja Płażyńskiego)
Anna Grigoit
fot. Anna Rezulak, Press Club Polska

W kategorii redakcja medium polonijnego uhonorowano polską redakcję Lietuvos radijas ir televizija (litewskiego nadawcy publicznego) za budowanie i utrzymywanie łączności między Polską a polską społecznością na Litwie.

– Nasza redakcja to zaledwie cztery osoby, ale zdeterminowanych do codziennej pracy. Nasz głos jest słyszalny i dzięki temu powoli zmieniamy losy mieszkających na Litwie Polaków na lepsze. Częścią naszej pracy jest walka z dezinformacją. Dziękuję wszystkim naszym rozmówcom, gościom, współpracownikom. Razem, po cichu, robimy wielkie rzeczy – powiedziała Anna Grigoit, przedstawicielka zwycięskiej redakcji.

Czym jest nagroda

Nagrody w indywidualnych kategoriach dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący jury), Jarosław Gugała (Polsat), Jerzy Haszczyński („Rzeczpospolita” – wyłączył się z głosowania w kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio), oraz Karolina GrabowiczMatyjas (dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni, sekretarz jury).

Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego honorowana jest praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań patrona nagrody - działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.

 

TV

100-lecie ulicy Krętej