• Start
  • Wiadomości
  • O prawie 20 proc. większe przeładunki w 2023 roku w porcie

O prawie 20 proc. większe przeładunki w 2023 roku w porcie. Największy wzrost terminali zbożowych

O ponad 12,7 mln ton, tj. 19 proc., wzrosły w 2023 r. przeładunki w Porcie Gdańsk w porównaniu do 2022 r. Najwyższy wzrost - o 60 proc. - zanotowały towary agro. Ogółem, w gdańskim porcie w ubiegłym roku przeładowano blisko 81 mln ton towarów. Kilka dni temu w spółce doszło do zmiany rady nadzorczej.
29.01.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu widać portowy terminal załadunkowy zlokalizowany przy brzegu rzeki lub kanału. Na pierwszym planie znajduje się niebieski statek cumujący przy długim betonowym molo, wydaje się być statkiem przeznaczonym do przewozu towarów masowych, jak zboże lub węgiel. W tle wyróżniają się duże, metalowe silosy i żółte wieże, które mogą być używane do przechowywania i transportu towarów sypkich. Kompleks obejmuje różnego rodzaju infrastrukturę przemysłową, w tym konstrukcje metalowe, przenośniki taśmowe i inne urządzenia do obsługi ładunków. W oddali można zauważyć zabudowania miejskie, a horyzont zdaje się być zakryty przez chmury, sugerując pochmurny dzień.
Najwyższy wzrost przeładunków w gdańskim porcie w minionym roku - o 60 proc. - odnotowano w towarach agro tj. zbożach, śrucie i nasionach
mat. Port Gdańsk

Czego najwięcej przeładowano w porcie?

Wysokie obroty terminali zbożowych miały bezpośredni związek z blokadą portów ukraińskich nad Morzem Czarnym i tranzytem ukraińskiego ziarna przez m.in. polskie porty.
 
W sumie w minionym roku przeładunki zbóż w Porcie Gdańsk wyniosły prawie 3,1 mln ton. W 2022 r. było to ok. 2 mln ton. 
Na wynik całościowy Portu Gdańsk w 2023 r. największy wpływ miały jednak paliwa płynne. Podskoczyły o 47 proc., co oznacza przeładunek na poziomie 37,6 mln ton. W 2022 r. wyniosły 25,5 mln t.
To zdjęcie przedstawia infografikę zatytułowaną "STATYSTYKI PRZEŁADUNKOWE 2023". Infografika ilustruje wzrost przeładunków w porcie o 19% z roku 2022 do 2023, z 68 milionów ton do 81 milionów ton. Obok znajduje się kołowy wykres procentowy, który pokazuje różne kategorie towarów załadunkowych w 2023 roku: 47% stanowią paliwa płynne, 28% to drobnica, 17% to węgiel, a zboże i inne masywne towary stanowią po 4%. Całość infografiki ma prosty, ale efektowny design, z zielonymi akcentami kolorystycznymi i logo portu Gdańsk na dole
 
mat. Port Gdańsk
 
Naftoport stał się paliwowym hubem dla regionu. To właśnie przez gdański terminal paliwowy zabezpieczane są potrzeby rafineryjne zarówno Polski, jak i krajów sąsiednich.
 
Naftoport w 2023 r. przeładował w sumie 36,6 mln ton ropy naftowej i paliw. Część tego ładunku stanowiły dostawy dla niemieckich rafinerii. Po odcięciu dostaw ropociągiem „Przyjaźń” z Rosji, Polska stała się dla nich najważniejszą bramą.

Węgiel i drobnica na poziomie zbliżonym do 2022 r. 

W przypadku pozostałych surowców energetycznych gdański port nie zanotował tak spektakularnych wzrostów. Wpływ na to miała stabilizacja potrzeb rynkowych. Import węgla w gdańskim porcie utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2022 r. Terminale węglowe obsłużyły 13,3 mln t. Oznacza to wzrost o 1 proc. w stosunku do 2022 r.

Kosmiczna inwestycja w Gdańsku. W pobliżu lotniska powstanie centrum zbierające dane z satelity

Podobnie było w Porcie Gdańsk z drobnicą, której przeładunki sięgnęły w ub. roku 22,9 mln t - jest to wzrost o 2,5 proc. w porównaniu do roku 2022 r.  
Przedstawiona infografika zatytułowana "WYBRANE GRUPY ŁADUNKOWE" przedstawia roczne statystyki przeładunkowe dla różnych towarów w porcie Gdańsk w latach 2022 i 2023. Na infografice widnieją cztery wykresy słupkowe, każdy dla innej kategorii ładunków.
 
mat. Port Gdańsk

Rekordowe przeładunki przełożyły się na wyniki finansowe firmy. Port Gdańsk za 2023 r. zanotował zysk netto na poziomie 224,4 mln zł. Dla porównania, w 2021 r. zysk był ponad trzykrotnie niższy - wyniósł 65 mln zł.

Inwestycje, które wypracowały rekordowe przeładunki

Dobre wyniki spółki w przeładunkach związane są wprost z rozwojem infrastruktury portowej.

Budżet Obywatelski 2025 - od dziś zgłaszamy projekty. Ile pieniędzy w dzielnicach?

Od 2018 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wydatkował na inwestycje i remonty blisko 1,3 mld zł, w tym 824 mln zł przeznaczono na projekty współfinansowane z funduszy unijnych CEF (Connecting Europe Facility - „Łącząc Europę”).
 
Przykładowo, w 2021 r. zakończono nakładem 167 mln zł, rozbudowę i modernizację sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym, w ramach której wybudowano 7 km dróg, 10 km torów oraz 4 nowe wiadukty.
Na infografice widnieje tytuł "NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ PORT W EUROPIE OSTATNIEJ DEKADY", który sugeruje, że przedstawione dane dotyczą portu Gdańsk. Pokazuje ona wykres słupkowy ilustrujący wzrost przeładunków w milionach ton od roku 2013 do 2023. Wykres wyraźnie pokazuje, że przeładunki wzrosły z poniżej 20 milionów ton w 2013 roku do 81 milionów ton w 2023 roku, co jest zaznaczone na końcu wykresu. Wzrost ten jest podkreślony zieloną strzałką i odpowiada wzrostowi o 167% w ciągu dekady.
 
mat. Port Gdańsk
 
Ponad 82 mln zł kosztowała zakończona pod koniec 2023 r. rozbudowa rejonu Nabrzeża Przemysłowego. Inwestycja ta znacznie poprawiła komunikację od strony lądu. Poza tym, w 2023 r. w ramach CEF 2, gdański port otrzymał blisko 100 mln euro dotacji na rozbudowę czterech kolejnych nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości blisko 2 km, wraz z infrastrukturą kolejową.

Zmiany w radzie nadzorczej firmy

Pod koniec ub. tygodnia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk dokonało zmian w składzie rady nadzorczej spółki.

Terminal gazowy FSRU na Zatoce Gdańskiej. Ważna inwestycja, która budzi wiele obaw

Do rady nadzorczej ZMPG powołani zostali: Andrzej Bojanowski - prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich AmberExpo, znany gdański adwokat Jerzy Glanc, Krzysztof Zbigniew Kaczmarek, Dorian Masłowski, Anetta Mielcarska-Puzio (pełniła funkcję sekretarza w poprzednim składzie rady nadzorczej), Renata Aleksandra Śliwińska oraz Agnieszka Maria Trzaskalska (w poprzedniej radzie nadzorczej pełniła funkcję przewodniczącego).
 

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku