• Start
  • Wiadomości
  • Wiadukt Biskupia Górka. Obok nowej estakady powstaje parking kubaturowy

Wiadukt Biskupia Górka w śródmieściu. Obok nowej estakady powstaje parking kubaturowy

Z zachowaniem dodatkowych zasad bezpieczeństwa wykonawcy kontynuują prace na placach budowy w Gdańsku. Pod nadzorem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska znajduje się obecnie ponad 60 inwestycji realizowanych na zlecenie Miasta. Co dzieje się obecnie na placu budowy nowego wiaduktu w śródmieściu?
01.04.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
bleeee
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

W sąsiedztwie urzędów marszałkowskiego i wojewódzkiego powstają kolejne elementy konstrukcji parkingu kubaturowego. Trwa również budowa elementów estakady i mostku nad kanałem Raduni.

Parking realizowany przy wiadukcie będzie czterokondygnacyjnym obiektem o kubaturze wynoszącej ponad 87 tys. metrów sześciennych. Montaż żelbetowych elementów prefabrykowanych rozpoczęto w połowie lutego. Każdego dnia stawiane są kolejne słupy będące elementami konstrukcji obiektu. Dobiegają końca prace związane z wykonaniem płyt fundamentowych. Prowadzone są też roboty zbrojarskie oraz betonowanie pozostałych elementów płyty.

 

     Koronawirus nie zatrzymuje (na razie) prac na placach budowy w Gdańsku

 

Równocześnie trwa budowa drugiej nitki wiaduktu. Dotychczas wykonano palowania pod podpory lewej nitki estakady w stronę centrum Gdańska. Zabetonowano również korpus podpory wiaduktu nad torami kolejowymi. W najbliższych tygodniach planowane jest betonowanie kolejnych elementów wiaduktu. Przełączana jest też nowa sieć wodociągowa w ciągu ul. Trakt św. Wojciecha.

Jeżeli w najbliższych miesiącach nie pojawią się niespodziewane sytuacje i prace prowadzone będą zgodnie z a harmonogramem, wówczas przejezdność na drugiej nitce wiaduktu będzie zapewniona w IV kwartale bieżącego roku.

 

eeee
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Pod koniec lutego DRMG podpisało aneks wydłużający termin zakończenia budowy parkingu. Zgodnie z dokumentem ta część inwestycji zakończy się w czerwcu 2021 r. Wpływ na przedłużenie terminu miało odkrycie na terenie budowy, w kwietniu 2018 r., reliktu architektonicznego - fragmentów Bastionu Wiebego. W porozumieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku zabezpieczono pozostałości po bastionie. Sytuacja wymusiła opracowanie nowej dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, co wydłużyło czas realizacji zadania i wygenerowało kolejne koszty. Łączny koszt budowy wiaduktu i parkingu wynosi 163 mln złotych.

Oprócz budowy wiaduktu, inwestycja zakłada również budowę mostu nad Kanałem Raduni. Powstaje też nowy układ drogowy, który obejmie rejon od ulicy 3 Maja do ulicy Augustyńskiego.

 

hehehe
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

W ubiegłym roku do użytku kierowców oddano pierwszą nitkę nowego wiaduktu Biskupia Górka. Gotowy już fragment estakady ma rozpiętość 104 m i szerokość 17,5 m. Ruch odbywa się po trzech pasach jezdni. Po zakończeniu budowy całej inwestycji, na jednym z pasów utworzony zostanie buspas. Przewidziano tu także ciąg pieszo-rowerowy.

 

WBG-03-20a-14
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

hihihi
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów