• Start
  • Wiadomości
  • Nowe przypisy i ważne zmiany dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców

Ważne zmiany dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców

Od 29 stycznia wchodzą w życie przepisy usprawniające postępowanie administracyjne związane z dopuszczeniem obcokrajowców do krajowego rynku pracy. Przypisy mają poprawić sytuację firm zmagających się z brakiem pracowników. Obejmują m.in. wydłużenie z 6 do 24 miesięcy okresu, przez który obywatele innych państw mogą pracować bez konieczności uzyskania zezwolenia.
20.01.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zmiany zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce obejmują uproszczenie procedur legislacyjnych oraz wydłużenie zezwolenia na pracę do dwóch lat
Od 29 stycznia pracodawcy będą mogli zatrudniać obcokrajowców na dwuletni okres bez zezwolenia  
mat. GUP

 

Nowelizację ustawy o cudzoziemcach Prezydent RP podpisał 4 stycznia 2022 r. Jej zapisy wejdą w życie 29 stycznia tego roku. Zmiany mają na celu usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski.

Jedną z nowości będzie wydłużenie z 6 do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia, wyłącznie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Równocześnie zlikwidowany został 12-miesięczny okres rozliczeniowy, dzięki czemu obywatele państw trzecich będą mogli pracować bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń. To istotne zmiany, z których skorzysta wielu lokalnych przedsiębiorców.

Ułatwienia mają również objąć inną z procedur, dedykowaną pracownikom sezonowym. W tym przypadku z nowych rozwiązań skorzystają jednak głównie urzędy pracy, które po nowelizacji przepisów będą mogły prowadzić postępowanie w nieznacznie uproszczonym trybie.

Dodatkowo nowe przepisy poszerzą listę okoliczności (o zmianę nazwy stanowiska pracy oraz zwiększenie wymiaru czasu pracy przy proporcjonalnym podniesieniu wynagrodzenia), które nie będą wymagały zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce.

Przewidziane zostały również usprawnienia w zakresie zatrudniania obcokrajowców podejmujących pracę u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Pracodawcy, którzy będą mieli trudności z interpretacją nowych przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców mogą korzystać ze wsparcia doradców Działu Zatrudnienia Cudzoziemców Gdańskiego Urzędu Pracy. Ponadto GUP planuje organizację spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców. Jego termin zostanie podany wkrótce na stronie internetowej GUP. 

oprac. AU

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów