• Start
  • Wiadomości
  • Ważne dla mieszkańców, firm i instytucji. Jak załatwić sprawy związane z odpadami komunalnymi

Ważne dla mieszkańców, firm i instytucji. Jak załatwić sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Większość formalności dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi tymczasowo można załatwić zdalnie. Chcesz złożyć deklarację odpadową dla nowej nieruchomości lub jako nowy właściciel - deklarację zmieniającą, a może ustającą - w wyniku wstrzymania działalności gospodarczej? Koniecznie przeczytaj ten artykuł.
01.04.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jeden z pojazdów podczas akcji Wielkie Sprzątanie Gdańska-Południe
Jeden z pojazdów podczas akcji "Wielkie Sprzątanie Gdańska-Południe"
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Zmiany zostały wdrożone w związku z nadzwyczajną sytuacją i brakiem możliwości przedkładania dokumentów fizycznie w Biurze Obsługi Klienta oraz ograniczeniami w wysyłaniu ich pocztą tradycyjną. Celem jest utrzymanie ciągłości obsługi Klientów w okolicznościach pandemii w zakresie administracji dot. gospodarki odpadami, a także sprawnego odbiorów odpadów z poszczególnych nieruchomości.


Gdzie i jak to załatwić?

Obecnie obowiązuje w Urzędzie Miejskim w Gdańsku zasada obsługi zdalnej (ze szczególnymi wyjątkami). W sprawach bieżącej obsługi należy się skontaktować telefonicznie bądź mailowo z:

Biuro Obsługi Klienta
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl
tel. 58 731 64 64 pn, wt, czw, pt (7.00-15.00) śr (7.00-16.30) koszt jak za połączenia lokalne

Aktualnie możliwe jest składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w jednym z trzech trybów:

a) panel na stronie www
osoby korzystające z panelu mieszkańca na stronie czystemiasto.gdansk.pl mogą składać deklaracje wszelkiego rodzaju w formie elektronicznej (deklaracje: nowa, zmieniająca, ustająca);

b) ePUAP
wszystkie osoby fizyczne i podmioty posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą składać deklaracje przez ePUAP kierując dokument na Urząd Miejski w Gdańsku;

c) korespondencja mailowa
osoby fizyczne i podmioty, które chcą złożyć deklarację nową, zmieniającą, lub ustającą, a nie mogą skorzystać z powyższych opcji, powinny wypełniony dokument, koniecznie podpisany zgodnie z reprezentacją (przez osobę/y uprawnioną/e), przesłać w formie skanu (PDF) na adres bok@czystemiasto.gdansk.pl. Deklaracje będą tymczasowo procedowane na tej podstawie.

Jednakże konieczne będzie niezwłoczne wysłanie pocztą tradycyjną oryginału dokumentów do Biura Obsługi Klienta Gospodarki Odpadami tuż po zakończeniu okresu ograniczania się w przemieszczaniu, gromadzeniu w miejscach publicznych i korzystania z komunikacji miejskiej w Polsce.


Kluczowe informacje

1) Deklarację można złożyć online poprzez stronę www.czystemiasto.gdansk.pl tylko jeśli posiada się hasło i login do panelu. Ze względu na przepisy nie ma w chwili obecnej możliwości uzyskania dostępu do panelu w drodze prośby telefonicznej czy korespondencji e-mail. Wniosek o autoryzowany dostęp do panelu tymczasowo można składać tylko poprzez ePUAP.

2) Dowolny rodzaj deklaracji należy składać wyłącznie na obowiązującym druku deklaracji, który można pobrać na wspomnianej wyżej stronie internetowej.

3) W przypadku zawieszenia działalności uprzejmie prosimy o przesyłanie mailowe również potwierdzenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

4) Niezmiennie obowiązuje w Gdańsku segregacja na pięć pojemników (wynika to z przepisów krajowych). To oznacza, że dla każdej frakcji należy dysponować pojemnikami. Nie można np. zrezygnować w ogóle z pojemnika na bio czy na szkło.

5) W momencie wznowienia działalności gospodarczej lub zwiększenia jej skali (i większej produkcji odpadów) należy ponownie złożyć nową deklarację "odpadową".

6) Wątpliwości odnośnie skali ograniczania pojemników warto rozwiewać w konsultacji z pracownikami Biura.

7) Jeśli do Biura Obsługi Klienta nie zostaną dostarczone po ustaniu ograniczeń oryginały deklaracji, przedłożony wcześniej mailowo skan deklaracji nie będzie uznawany za skuteczny formalnie dokument, co wpłynie m.in. na wysokość naliczanych opłat.

8) W związku z procesem uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej i kolejnych specustaw, o wszelkich modyfikacjach ww. zasad będziemy informować na bieżąco. Prosimy o śledzenie naszych komunikatów i strony www.czystemiasto.gdansk.pl lub profilu www.facebook.com/CzysteMiastoGdansk.

 

TV

W zoo zamieszkały dwa lemury