• Start
 • Wiadomości
 • Warto zmienić ogrzewanie na ekologiczne! Nowe zasady przyznawania i jeszcze większa kwota dotacji!

Warto zmienić ogrzewanie na ekologiczne! Nowe zasady przyznawania i jeszcze większa kwota dotacji!

W 2016 roku Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku udzielił ponad 180 dotacji na zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne: gazowe, elektryczne i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na wszystkie dotacje wydano ponad 600 tys. złotych. W 2017 roku zwiększono kwotę dotacji dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców z 4 do 5 tys. zł!
( 12.01.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Węgiel uznawany jest za najmniej ekologiczne paliwo. Zmieniając ogrzewanie np. na gazowe, dbamy o nasze wspólne środowisko i jesteśmy ekologiczni.

Wysokość jednorazowej dotacji ustala się według następujących zasad:

- dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych) w przypadku przebudowy ogrzewania na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – wynosi ona 100 procent łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 5 tysięcy złotych.

- wspólnoty mieszkaniowe oraz kościelne osoby prawne mogą otrzymać dofinansowanie w łącznej wysokości 50 procent wartości wydatków, jednak nie więcej niż 10 tysięcy złotych.

- dla spółdzielni mieszkaniowych dotacja wynosi do 50 procent łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 20 tysięcy zł.


Warto zwrócić uwagę na to, że tylko w latach 2014-2016 dotacje celowe Gdańska dla mieszkańców na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wyniosły ponad 3 miliony złotych. W tym roku gdańszczanie mogą ubiegać się o dotacje na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne.

W ubiegłym roku Miasto przeznaczyło na te dotacje ponad 600 tys. złotych. Złożono 190 wniosków, udzielono dotacji na:

 • zamianę systemu węglowego ogrzewania na gazowe – 171
 • zamianę systemu węglowego ogrzewania na elektryczne – 7
 • zamianę systemu węglowego ogrzewania na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – 3


Jeszcze większa kwota dotacji dla osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców, nowa linia dotacyjna i przedłużony termin składania wniosków

- Wierzymy, że wprowadzone w tym roku zmiany w zasadach ubiegania się o dotacje zachęcą mieszkańców, by zmienili swoje systemy ogrzewania na przyjazne środowisku. W tym roku zwiększyliśmy kwotę dotacji jaką może uzyskać osoba fizyczna, prawna i przedsiębiorca z 4 tys. na 5 tys. złotych - podkreśla Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Dodatkowo otworzyliśmy nową linię dotacyjną, w ramach której można ubiegać się o dotację w wysokości 1 000 zł przy zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pelety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić, szczególnie mniej zamożnych gdańszczan, mieszkających w domach jednorodzinnych, do zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne. Ciągle jeszcze jest spora grupa mieszkańców, która używa w swoich domach pieców węglowych. Wierzymy, że wprowadzone zmiany w zasadach przyznawania dotacji będą zachętą do wymiany systemu ogrzewania – dodaje Lorek.


Przedłużony termin składania wniosków

Kolejną zmianą w zasadach przyznawania dotacji jest wydłużony termin składania wniosków. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacony rachunek lub faktura VAT. Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację, jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.


Gdzie składać wnioski

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców lub w sekretariacie Wydziału Środowiska bądź wysłać na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.


Dotacją objęte są wydatki poniesione na:

- ogrzewanie gazowe:

 • zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym,
 • montaż instalacji grzewczej,
 • montaż instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania, w tym montaż wkładu kominowego (powietrzno-spalinowego);

- ogrzewanie elektryczne:

 • zakup i montaż urządzeń grzewczych, będących źródłem ciepła, w szczególności: pieców akumulacyjnych wykorzystujących energię elektryczną, grzejników na podczerwień,
 • wykonanie przyłączy do linii przesyłowych i montaż instalacji elektrycznej na potrzeby ogrzewania;

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:

 • zakup i montaż węzłów cieplnych,
 • wykonanie przyłączy do linii przesyłowych,
 • instalację centralnego ogrzewania.


Nie przyznaje się dotacji na:

- instalację ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach (lokalach) mieszkalnych,

- zakup przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym,

- zmianę ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze,

- instalację systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach) w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,

- przebudowę ogrzewania na ogrzewanie olejowe,

- instalację ogrzewania z zastosowaniem pomp cieplnych.