• Start
  • Wiadomości
  • Warsztaty antydyskryminacyjne w SP nr 24 - oświadczenie WRS

Warsztaty antydyskryminacyjne w Szkole Podstawowej nr 24 - oświadczenie WRS

W związku z nieporozumieniem związanym z planowanymi w SP nr 24 warsztatami antydyskryminacyjnymi i zwołaną z tego powodu piątkową konferencją, przedstawiamy oświadczenie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
07.09.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Szkoła Podstawowa nr 24 mieści się przy ul. Lilli Wenedy we Wrzeszczu
Szkoła Podstawowa nr 24 mieści się przy ul. Lilli Wenedy we Wrzeszczu
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Partnera Fundacji ODiTK i od dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 24, warsztaty antydyskryminacyjne prowadzone są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego "Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych i Rozsądnych", który realizowany jest od 2017 roku.

Tematem warsztatów zaplanowanych na 6 września miało być współistnienie uczniów sprawnych i z niepełnosprawnością w środowisku szkolnym oraz reagowanie na sytuacje krzywdzenia dzieci ze względu na ich pochodzenie i narodowość. Temat został wybrany przez szkołę ze względu na obecność w niej oddziałów integracyjnych i osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w szkole uczą się dzieci cudzoziemcze. Zatem warsztaty dotyczące rozwijania postaw wrażliwości i poszanowania drugiego człowieka były dla szkoły odpowiednim wyborem. Formą warsztatów miała być drama, czyli praca przy pomocy scenek teatralnych i wczuwania się w role.

Warsztaty prowadzone są przez trenerów zewnętrznych wyłonionych w ramach oferty przetargowej przez Fundację ODiTK w Gdańsku - realizatora projektu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 24, do rodziców klas 7 wychowawca wysłał informacje o planowanych warsztatach antydyskryminacyjnych przez dziennik elektroniczny. Informacja ta zawierała zapewnienie, że jeśli rodzice mają wątpliwości co do zawartości warsztatów, mogą nie wyrazić zgody na udział dziecka. Wówczas dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w równoległej klasie. Z uwagi na brak pisemnych zgód od rodziców dyrekcja szkoły podjęła decyzje o odwołaniu zajęć, o czym rodzice zostali powiadomieni telefonicznie.

Zatem nie jest prawdą, że rodzice wymusili odwołanie warsztatów. Dyrekcja szkoły, zgodnie z Prawem Oświatowym, podjęła decyzję o odwołaniu warsztatów ze względu na brak wymaganych pisemnych zgód rodziców, zanim warsztaty się rozpoczęły.

Rodzic jednego z uczniów pojawił się w szkole w dniu planowanych warsztatów, aby rozwiać wątpliwości co do ich charakteru i tematyki. Trenerzy przedstawili rodzicowi treści przekazywane na warsztacie. Po uzyskanych informacjach matka nie wniosła żadnych uwag do tej tematyki.

Szkoła wystosowała również do rodziców prośbę o wyrażenie pisemnej zgody na udział uczniów w zaplanowanych już warsztatach, wraz z przypomnieniem ich tematu.

Wydział Rozwoju Społecznego przyjrzy się zaistniałej sytuacji.

Z informacji uzyskanych od dyrekcji szkoły i w związku z tym, że warsztaty się nie odbyły, widzimy konieczność usprawnienia procesu uzyskiwania zgód rodziców na udział dzieci w podobnych warsztatach po stronie szkoły i Partnera.

Warto również dodać, że zaplanowane warsztaty antydyskryminacyjne, wbrew celowo rozpowszechnianym fałszywym informacjom, nie są częścią programu Zdrovve Love, nie dotyczą orientacji ani edukacji seksualnej.

TV

Ceremonia otwarcia Mistrzostw Europy w Wioślarstwie Morskim