• Start
  • Wiadomości
  • Wakacyjny Staż 2024. Kończy się nabór fundatorów staży

Wakacyjny Staż 2024. Kończy się nabór fundatorów staży - dziś ostatni dzień

To już 22 lata, od kiedy Gdańsk rozpoczął realizację projektu Wakacyjny Staż. Podobnie jak w poprzednich latach, w pierwszej kolejności poszukiwani są fundatorzy stażów. Mogą nimi zostać firmy, instytucje lub inne organizacje, które zatrudnią stażystów na co najmniej 30 dni za wynagrodzenie nie niższe niż 2 900 zł brutto za miesiąc.
22.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
grafika z napisem otwórz się na praktykę wakacyjnystaz.pl
W ramach projektu Wakacyjny Staż studenci oraz absolwenci uczelni mają możliwość zdobycia latem praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych
www.gdansk.pl

Przyznano granty na działania w ramach programu Edukacja do Kultury. Gdańsk

Wakacyjny Staż to projekt, który pozwala młodym ludziom postawić pierwsze kroki na drodze do kariery zawodowej i zdobyć praktyczne umiejętności oraz cenne doświadczenie. Niejednokrotnie stanowi on również szansę na zdobycie stałego zatrudnienia. W tym roku projekt będzie realizowany już po raz 22. Projekt Wakacyjny Staż 2024 organizowany jest przez miasto Gdańsk we współpracy z przedsiębiorcami, którzy poszukują stażystów i zainteresowani są ufundowaniem miejsc stażowych dla uczestników projektu.

Poszukiwani fundatorzy

Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażysty na co najmniej miesiąc w okresie od 1 lipca do 30 września 2024 roku, oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimalnej 2900 zł brutto za miesiąc stażu, w wymiarze co najmniej 100 godzin.

Firmy zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i przesłania na adres wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl deklaracji uczestnictwa wraz z logo firmy w wersji elektronicznej, z dopiskiem „Wakacyjny Staż 2024 – deklaracja uczestnictwa”.

Termin zgłoszenia mija 22 marca 2024 roku. Fundatorzy staży proszeni są o samodzielne wypełnienie „Oferty stażu” na stronie projektu, w terminie najpóźniej do dnia 29 marca 2024 roku. Lista fundatorów staży wraz z ofertami zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu do dnia 29 marca 2024 roku.

REGULAMIN

Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności

W ramach projektu studenci oraz absolwenci uczelni mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych. Zwycięzcy będą realizować staże w firmach, działających w różnorodnych branżach i obszarach.

W ubiegłym roku zarejestrowano ponad 700 zgłoszeń uczestników na 230 miejsc stażowych. Tegoroczna edycja „Wakacyjnego Stażu” obejmuje kilka etapów:

  • marzec - nabór fundatorów staży;
  • kwiecień - przyjmowanie zgłoszeń uczestników na stronie projektu Wakacyjny Staż;
  • maj - rekrutację kandydatów.

Wypracuj przyszłość

Równolegle miasto prowadzi IX edycję projektu zawodowych staży całorocznych „Wypracuj Przyszłość". Ich celem jest pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, ułatwiającego im znalezienie pierwszej pracy i pozostanie na lokalnym rynku pracy. Projekt wspiera również firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje w poszukiwaniu stażystów oraz nowych pracowników.

Do projektu można przyłączyć się w każdym momencie jego trwania, a staże mogą być realizowane w okresie całego roku. Fundator samodzielnie określa czas oraz formę zatrudnienia stażysty, przy czym zgodnie z regulaminem projektu okres trwania stażu to minimum jeden miesiąc, w wymiarze co najmniej 100 godzin. Regulamin projektu dostępny jest na stronie Wypracuj Przyszłość.

Oprac. AO

Miasto wspiera NGOs. Przekaż swoje 1,5% podatku wybranej organizacji pozarządowej

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska