Wakacyjny Staż 2023 - nabór fundatorów już się rozpoczął

Wakacyjny Staż – projekt, który w ubiegłym roku miał swoją 20 edycję, w poniedziałek, 6 marca, startuje ponownie. Podobnie jak w poprzednich latach, w pierwszej kolejności poszukiwani będą fundatorzy stażów. Mogą nimi zostać firmy, instytucje lub inne organizacje, które zatrudnią stażystów na co najmniej 30 dni za wynagrodzenie nie niższe niż 2 400 zł brutto za miesiąc.
06.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Grafika w pastelowych kolorach: kobieta siedzi na leżaku, pod spodem napis: wakacyjny staż

Wakacyjny Staż to projekt, który pozwala młodym ludziom postawić pierwsze kroki na drodze do kariery zawodowej i zdobyć praktyczne umiejętności oraz cenne doświadczenie. Niejednokrotnie stanowi on również szansę na zdobycie stałego zatrudnienia. W tym roku projekt będzie realizowany już po raz 21.

Fundatorzy poszukiwani

Wakacyjny Staż 2023 organizowany jest przez miasto Gdańsk we współpracy z przedsiębiorcami, którzy poszukują stażystów i zainteresowani są ufundowaniem miejsc stażowych dla uczestników projektu.

Zanim studenci i absolwenci uczelni wyższych będą mogli zrealizować praktyki w wybranych firmach, niezbędne jest zgłoszenie się fundatorów staży do udziału w projekcie.

Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażysty na co najmniej miesiąc w okresie od 1 lipca do 30 września 2023 r. oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimalnej 2.400 zł brutto za miesiąc stażu.

Firmy zainteresowane udziałem w Wakacyjnym Stażu 2023 zapraszamy do wypełnienia i przesłania deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z logo firmy w wersji elektronicznej do dnia 24 marca 2023 r. na adres: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl z dopiskiem „Wakacyjny Staż 2023 – deklaracja uczestnictwa”. Fundatorzy staży proszeni są o samodzielne wypełnienie oferty stażu na stronie projektu najpóźniej do 30 marca 2023 r. Lista fundatorów staży wraz z ofertami zostanie opublikowana na stronie Wakacyjny Staż do dnia 31 marca 2023 r.

Deklaracja uczestnictwa w Wakacyjnym Stażu 2023

Dobry start  

W ramach projektu studenci oraz absolwenci uczelni mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych. Zwycięzcy będą realizować staże w firmach, działających w różnorodnych branżach i obszarach. W ubiegłym roku zarejestrowano blisko 400 zgłoszeń uczestników na 300 miejsc stażowych. Tegoroczna edycja „Wakacyjnego Stażu” obejmuje kilka etapów:

  • w marcu trwa nabór fundatorów staży,
  • od początku kwietnia przyjmowane będą zgłoszenia uczestników na stronie projektu,
  • w maju firmy przeprowadzą rekrutację kandydatów.

Staże przez cały rok

Równolegle miasto Gdańsk prowadzi 8. edycję projektu zawodowych staży całorocznych „Wypracuj Przyszłość". Celem programu jest pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, ułatwiającego im znalezienie pierwszej pracy i pozostanie na lokalnym rynku pracy. Projekt wspiera również firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje w poszukiwaniu stażystów oraz nowych pracowników. Do projektu można przyłączyć się w każdym momencie jego trwania, a staże mogą być realizowane w okresie całego roku. Fundator samodzielnie określa czas oraz formę zatrudnienia stażysty, przy czym zgodnie z regulaminem projektu okres trwania stażu to minimum jeden miesiąc, w wymiarze co najmniej 100 godzin. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu.

 

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska