• Start
  • Wiadomości
  • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uspokaja: woda z kranu bezpieczna do picia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uspokaja: woda z kranu bezpieczna do picia

Wodę z kranu można pić bez obaw - informuje Magdalena Rusakiewicz z Saur Neptun Gdańsk powołując się na publikację WHO.
15.03.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Woda w gdańskich kranach jest bezpieczna do picia
Woda w gdańskich kranach jest bezpieczna do picia
Anna Bobrowska/KFP

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swojej publikacji* informuje, że obowiązujące procedury i środki są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa wody pitnej, a proces dezynfekcji wody zapewnia szybką utratę aktywności wirusa COVID-19.

Stosowane w SNG metody uzdatniania wody są nowoczesne i powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa wod-kan. Są to w zależności od stacji uzdatniania: filtracja, koagulacja, utlenianie oraz dezynfekcja wody związkami chloru czy promieniowaniem UV. Zapewniają one pełne bezpieczeństwo sanitarne wody zarówno pod względem obecności wirusów, jak również innych mikroorganizmów chorobotwórczych. Wartym podkreślenia jest także fakt, że wirusy z rodzaju koronawirus nie są czynnikiem wywołującym choroby wodno zależne.

Woda dostarczana mieszkańcom przez SNG spełnia wszystkie warunki, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. SNG prowadzi badania wody na każdym etapie jej produkcji.

W sposób ciągły prowadzona jest zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna kontrola jakości. Wewnętrzna kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia w Gdańsku i Sopocie opiera się na badaniach prowadzonych w 15 punktach wprowadzania wody do sieci oraz w 52 punktach zlokalizowanych na sieciach wodociągowych. Ponadto do celów kontroli prawidłowości i efektywności przebiegu procesów technologicznych oczyszczania wody prowadzona jest kontrola jakości wody ujmowanej (surowej) oraz jakości wody po poszczególnych etapach jej oczyszczania na każdym z obiektów technologicznych (stacjach uzdatniania wody). Badania jakości wody prowadzone są w laboratorium Saur Neptun Gdańsk, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Zewnętrzna kontrola prowadzona jest systematycznie przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, który wydaje ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - dla poszczególnych ujęć.

*z dnia 2 marca 2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) 

 

oprac. na podst. tekstu Magdaleny Rusakiewicz rzecznik prasowej Saur Neptun Gdańsk