Wielkie Sprzątanie Gdańska Południe

Wiosna to czas porządków na działkach i w ogrodach. To również dobry czas, by posprzątać tereny zielone w południowych dzielnicach naszego miasta. Wielkie sprzątanie Gdańska Południe już w sobotę, 20 kwietnia w godz. 9.30-12.30. Dla chętnych mieszkańców przygotowano zestawy do sprzątania. Dla tych, którzy zbiorą odpady i wyślą zgłoszenie ze zdjęciem czekają nagrody!
16.04.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na tym zdjęciu widzimy grupę ludzi zaangażowanych w czynności związane z ochroną środowiska, prawdopodobnie w ramach akcji sprzątania lasu. Na pierwszym planie pojawia się chłopiec w czerwonej koszulce z długim rękawem i niebieskich jeansach, który uśmiecha się do kamery. Ma na sobie niebieskie rękawiczki i siedzi na czarnym samochodowym oponie. W tle widoczne są inne osoby, w tym kobiety, które zbierają odpady do czarnych worków na śmieci. Otoczenie jest zielone i wiosenne, z młodymi, jasnozielonymi liśćmi na drzewach i trawą pokrywającą ziemię
Sprzątanie w południowych dzielnicach Gdańska ma już swoją tradycję - tutaj, na Ujeścisku, w maju 2022 roku
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Kiedy obchodzimy Dzień Ziemi?

Dzień Ziemi (kalendarzowo obchodzony corocznie 22 kwietnia), jest czasem refleksji nad kondycją naszej planety i mobilizacji do działania na rzecz ochrony środowiska. Jedną z najbardziej widocznych i angażujących inicjatyw tego dnia są globalne, a także miejskie akcje Sprzątania Świata, których celem jest oczyszczenie naszego otoczenia z odpadów i promowanie ekologicznego stylu życia.

- Obchody Dnia Ziemi są doskonałą okazją do przypomnienia, jak ważne jest dbanie o środowisko. Coroczna akcja Sprzątania Świata integruje mieszkańców wokół wspólnego celu, jakim jest troska o czystość naszego miasta, dzielnicy czy osiedla. Razem możemy sprawić, że nasze najbliższe otoczenie stanie się czystsze i piękniejsze - zachęca Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych. - Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnym sprzątaniu teraz i w przyszłości, bo cenna jest każda para rąk do proekologicznej pracy. To ważne dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń.

Nadaj starym przedmiotom drugie życie. Z aplikacją Czyste Miasto Gdańsk to proste

Sprzątanie i pikniki w trzech dzielnicach

Akcja sprzątania terenów zielonych w południowych dzielnicach Gdańska organizowana jest wraz z radami dzielnic Jasień, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Ujeścisko-Łostowice.

Sprzątaniu towarzyszyć będą pikniki sąsiedzkie, które odbędą się w trzech miejscach, do których łatwo mogą dotrzeć mieszkańcy pobliskich osiedli:

  • Jeden odbędzie się w rejonie zbiornika Augustowska,
  • drugi pomiędzy zbiornikami Świętokrzyska I i II,
  • a trzeci przy zbiorniku Wielkopolska.

Podczas pikników będzie okazja, by sprawdzić swoją wiedzę o segregacji odpadów czy wykonać ekologiczny gadżet. W pobliżu tych miejsc funkcjonować będą też punkty odbioru zebranych odpadów.

Gdzie odbędzie się sprzątanie Gdańska Południe?

W tym roku pierwsza edycja odbywać się będzie jednocześnie w trzech lokalizacjach:

  • Dzielnica Orunia Górna-Gdańsk Południe przy zbiorniku Augustowska
  • Dzielnica Jasień przy zbiorniku Świętokrzyska I
  • Dzielnica Ujeścisko – Łostowice przy zbiorniku Wielkopolska

Szpadle w dłoń! Gdańszczanie zasadzili nowy mikrolas, rośnie w Pieckach- Migowie

Zestawy do sprzątania i konkurs

- Wiosna to dobry czas na sadzenie roślin i porządki. W marcu zapraszaliśmy mieszkańców do wspólnego sadzenia mikrosiedlisk leśnych. Teraz zapraszamy do wspólnego sprzątania terenów zielonych - mówi Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego. - W wyznaczonych miejscach przygotowaliśmy zestawy dla osób, które zdecydują się przyłączyć do akcji. A dla najbardziej zaangażowanych przygotowaliśmy konkurs, którego szczegóły można poznać na stronie internetowej Wielkiego Sprzątania. 

Organizatorzy wspólnie z partnerami wydarzenia wyposażą wszystkich uczestników akcji w niezbędny sprzęt (tj. worki, rękawiczki) i gotowi do działania wspólnie wyruszą, aby oczyścić najbliższe tereny z zalegających odpadów. Po napełnieniu worków należy udać się do punktów startowych (czyli miejsc, gdzie odbędą się wyżej wymienione pikniki sąsiedzkie). Tam na uczestników będzie czekał drobny poczęstunek.

Plakat promujący akcję Sprzątanie Świata 2024 - edycja rodzinna  organizowaną w Gdańsku. Zaplanowano ją na sobotę, 20 kwietnia 2024 roku, w godzinach od 9:30 do 12:30. Na plakacie znajdują się informacje o lokalizacjach zbiórek przy ulicach: Augustowska, Świętokrzyska I i Wielkopolska. Uczestnikom obiecano poczęstunek, a zebrane odpady należy przynosić do punktów startowych. W dolnej części plakatu wymienieni są organizatorzy i partnerzy wydarzenia, wśród których są logo miasta Gdańsk oraz różnych organizacji i rad dzielnic. Tło grafiki stanowi zdjęcie, na którym widać dwójkę dzieci i dorosłą osobę zbierającą śmieci, co ilustruje rodzinny charakter akcji.
Mat. WGK

Ważna inicjatywa

- Poprzez takie inicjatywy chcemy edukować mieszkańców i zwiększać świadomość społeczną na temat problemu zanieczyszczenia środowiska oraz promować odpowiedzialne postawy społeczne. Do każdej edycji angażujemy społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa - mówi Olga Goitowska dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Projekt „Sprzątanie Świata” inspiruje ludzi do podejmowania działań na rzecz czystej i zdrowej planety.

Sprzątanie Świata to przede wszystkim szansa na fizyczne oczyszczenie środowiska, ale jest to również inicjatywa, która sprzyja budowaniu świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Dzięki takiej aktywności obywatelskiej pokazujemy, że każdy może mieć swój wkład w ochronę naszej planety. Efekty akcji są zauważalne i inspirujące. Od zmniejszenia ilości odpadów w środowisku naturalnym, przez podniesienie świadomości społecznej, aż po promowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie recyklingu i gospodarki odpadami. Jednakże, aby osiągnąć trwałe rezultaty, niezbędna jest ciągła mobilizacja oraz zaangażowanie nas wszystkich.

Czwarty mikrolas już rośnie. Zobacz, jak powstawał na Oruni Górnej

Przed nami kolejne edycje

Akcje sprzątania świata organizowane są cyklicznie i na stałe wpisały się już do kalendarza proekologicznych wydarzeń. Czyste Miasto Gdańsk planuje organizację kolejnej edycji jesienią, w trzeci tydzień września. Ta odsłona akcji skierowana będzie do gdańskich placówek oświatowych.

Dzień Ziemi przypomina nam o potrzebach naszej planety, warto zastanowić się, jakie działania możemy podjąć, aby przyczynić się do jej ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń. Każdy gest, nawet najmniejszy, może mieć ogromne znaczenie dla naszej planety. Dlatego warto dołączyć do akcji Sprzątania Świata i uczynić Dzień Ziemi czasem aktywnego zaangażowania na rzecz czystszej i zdrowszej planety dla wszystkich.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na profilu FB Czyste Miasto Gdańsk.

Organizatorami akcji są: Wydział Gospodarki Komunalnej UMG oraz Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Partnerzy Rada Dzielnicy Jasień, Rada Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe, Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.

współpraca Olimpia Schneider, rzecznik prasowy Zakładu Utylizacyjnego

TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?