Do Portu Północnego będzie dojeżdżało się inaczej. Przetarg na inwestycję jeszcze przed Wielkanocą 

W czwartek, 6 kwietnia, planowane jest ogłoszenie przetargu dotyczącego rozbudowy układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jej szacunkowa wartość to około 100 mln zł. Inwestycja podniesie atrakcyjność gospodarczą obszaru wokół portu.
04.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok nabrzeża morskiego z lotu ptaka z latarnią morską
Charakterystyczna w pejzażu Gdańska czerwona latarnia u wejścia do portu
fot. Tomasz Dresler/ Port Gdańsk

Jaki jest cel inwestycji?

Informacje o ogłoszeniu przetargu przedstawione zostały we wtorek, 4 kwietnia, podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział: Piotr Grzelak - zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, Karol Kalinowski - dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) oraz Marcin Dawidowski - dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.
 
Zrzut ekranu, widok na port Północny z lotu ptaka
Dzięki nowej inwestycji zwiększy się potencjał przeładunkowy Portu Gdańskiego
fot. mat. prasowe Portu Północnego

Ponad 68 mln ton przeładunków w Porcie Gdańsk. Tyle towaru nie było do tej pory w historii firmy

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa istniejącego i budowa nowego układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z odwodnieniem, na terenie będącym zapleczem logistycznym i inwestycyjnym Portu Północnego w Gdańsku.
 
Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych w rejonie Portu Północnego. A także ułatwienia dla ruchu kołowego w obszarze, gdzie następuje intensywny rozwój bazy logistycznej i przemysłowej.
- W V edycji Polskiego Ładu przewidywano dofinansowanie stref przemysłowych. My, postawiliśmy na port gdański i na jego bezpośrednie zaplecze. Mamy świadomość, że po pierwsze: gospodarczo dla Gdańska to jest kluczowe miejsce, kluczowy generator gospodarczy. Ale jest to również strategiczny obszar dla państwa polskiego, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie, gdzie port Gdański dzisiaj pełni tak naprawdę rolę portu również ukraińskiego w momencie, kiedy Morze Czarne jest zablokowane przez wojska rosyjskie 
– mówił podczas konferencji prezydent Piotr Grzelak.

Ile wniosków o wsparcie mogło złożyć miasto Gdańsk?

W V edycji rządowego Polskiego Ładu ubiegać się można było o dofinansowanie projektów w ramach Rozwoju stref przemysłowych. Miasto mogło zgłosić maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie. Nabór skończył się w lipcu 2022 r. 
 
Trzech mężczyzn uczestniczących w konferencji prasowej
Konferencja prasowa nt. inwestycji drogowej w pobliżu Portu Północnego. W środku zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak, po prawej - dyrektor DRMG Karol Kalinowski, po lewej - Marcin Dawidowski dyrektor WPI w Urzędzie Miejskim
fot. Grzegorz Mehring/ gdansk.pl
 
Dwa złożone przez miasto projekty dotyczyły terenów Portu Gdańsk i były konsultowane z władzami tej spółki. Dofinansowanie otrzymał projekt Budowa Układu Drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku. Szacunkowa wartość zadania to 102,04 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 100 mln zł.
- Do Polskiego Ładu w V edycji zgłosiliśmy 2 elementy układu drogowego. Tak zwany Pelikan, który nie otrzymał dofinansowania. Drugi układ komunikacyjny oparty o oś ulicy Andruszkiewicza, który doprowadza bezpośrednio do zaplecza terminala kontenerowego, do stref przeładunkowych. Celem tej inwestycji jest przede wszystkim szybka logistyka, szybkie wyprowadzenie z portu, przeładunek i wzmocnienie potencjału portowego.
W najbliższy czwartek ogłaszamy postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na projekt, którego wartość szacujemy ponad 100 milionów złotych, otrzymaliśmy promesę z Polskiego Ładu.
W zakres inwestycji wchodzi nie tylko droga, ale również całe otoczenie, retencja oraz tak zwane bajpasy od Sucharskiego. Jest to szerszy układ komunikacyjny, który sprawnie pozwoli zwiększyć potencjał przeładunkowy Portu Gdańskiego
- dodał Piotr Grzelak.

Jaki będzie zakres prac?

Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku obejmuje budowę jezdni w zakresie ulicy Andruszkiewicza, budowę ronda u zbiegu ul. Andruszkiewicza i planowanej w przyszłości ul. Nowej Portowej. Ponadto w ramach inwestycji planowana jest budowa wiaduktu na włączeniu ul. Andruszkiewicza z Trasy Sucharskiego w kierunku Warszawy.
 
 
Mapka przedstawiająca budowę układu drogowego
mat. Urząd Miejski
- Jest to bardzo ważny projekt dla mieszkańców Gdańska, bo zwiększa on atrakcyjność przestrzeni przyportowej. W ramach inwestycji przewidywana jest budowa nowego odcinka w ciągu ul. Andruszkiewicza, dla możliwości przyszłej rozbudowy tak zwanej ul. Nowej Portowej. Pewien zakres prac będzie wykonywany także w formule "projektuj i buduj", będzie to budowa wiaduktu, który w kierunku Warszawy pozwoli na bezkolizyjne włączenie się do ruchu w ciągu ul. Sucharskiego. Powstanie także łącznica z ul. Sucharskiego. Okres realizacji wynosi około 3,5 roku i wynika ze względu na tą formułę "projektuj i buduj", czyli uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
- wyjaśnił dyrektor DRMG Karol Kalinowski.

Kiedy planowane jest zakończenie inwestycji?

Przetarg dotyczył będzie także zaprojektowanie części zakresu - sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Andruszkiewicza, a także łącznicy ul. Andruszkiewicza  z Trasą Sucharskiego w formie wiaduktu wraz z budową drogi łączącej Trasę Sucharskiego z ul. Sucharskiego - tzw. „węzła dzielnicowego”. Prace projektowe mają potrwać ok. 2 lat od momentu podpisania umowy.

Duża inwestycja na obszarze portowym

Termin realizacji prac przewidziany jest na ok. 3,5 roku od daty podpisania umowy.
 
oprac. RP