• Start
  • Wiadomości
  • V Pomorskie Eko Forum już za nami. Co gminy regionu mogą zrobić dla ochrony klimatu?

V Pomorskie Eko Forum już za nami. Co gminy regionu mogą zrobić dla ochrony klimatu?

Trzy panele tematyczne, sześć godzin prezentacji, ożywione dyskusje, wymiana poglądów i dziesiątki pytań - niektóre rozstrzygnięte, wiele bez odpowiedzi. W środę, 16 listopada, gdańskie AmberExpo gościło uczestników V Pomorskiego Eko Forum.
16.11.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Obrady V Pomorskiego Eko Forum odbyły się w AmberExpo
Obrady V Pomorskiego Eko Forum odbyły się w AmberExpo
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

W pierwszym panelu rozmawiano o paliwach alternatywnych, analizowano możliwości wykorzystania wodoru w gminach, produkcji biogazu i energii ze spalania odpadów. Rozwój zielonych technologii w transporcie to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Aby zredukować o 90% emisję CO2 w tym sektorze do 2050 roku to niełatwe zadanie. Czy gminy mogą być neutralne klimatycznie? Tylko jeśli będą szukać i inwestować w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Nie ma uniwersalnego przepisu dla wszystkich. W swoich poszukiwaniach gminy muszą pamiętać o własnym potencjale, a nie pędzić za popularnością „nośnika” i trendem. Muszą dobrze kalkulować i oceniać opłacalność w perspektywie długofalowej.

 

Wśród uczestników V edycji Pomorskiego Eko Forum był Piotr Borawski, zastępca prezydenta Miasta gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu
Wśród uczestników V edycji Pomorskiego Eko Forum był Piotr Borawski, zastępca prezydenta Miasta gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Drugi panel dotyczył gospodarowania odpadami. Rozmawiano o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, o zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o sposobach zabezpieczenia roszczeń w gospodarce odpadami i nowych metodach obliczania poziomów odzysku.

Najwięcej emocji budzi jednak nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mec. Maciej Kiełbus zwrócił uwagę, że po 10 latach od rewolucji odpadowej i po wielu nowelizacjach obecna ustawa śmieciowa stała się nieczytelna. Zdaniem eksperta, w systemie odpadowym brakuje elastyczności, „bo przy 2,5 tys. gmin sytuacja jest niezwykle zróżnicowana i ustawa nie jest w stanie regulować wszystkiego”. Duża nowelizacja, która została przeprowadzona w ekspresowym tempie, nie rozwiązała wielu problemów, a dodatkowo wprowadziła kolejne wątpliwości interpretacyjne.

- Przy kreatywności ustawodawcy tematów na kolejne tego typu spotkania na pewno nie zabraknie - spuentował Maciej Kiełbus.

 

NASZA FOTOGALERIA:

 

V Pomorskie Eko Forum, podobnie jak w poprzednich edycjach, zwieńczył Panel Dobrych Praktyk. Jest to część wydarzenia, w której prezentowane są ciekawe projekty i przedsięwzięcia podejmowane przez gminy i instytucje, inspirujące i mobilizujące innych do proekologicznych działań. W tym roku na przykładzie firmy Northvolt rozmawiano o „zielonych” firmach, w których projektowanie i produkcja zawsze idzie w parze z recyklingiem (tzw. zasada projektowania uwzględniającego każdy etap życia produktu), o projekcie Koliber, realizowanym w partnerstwie Zakładu Utylizacyjnego, Fundacji Ekol-Unicon i Batltex Metal, który pokazuje jak drobnymi krokami zmieniać na lepsze nawyki pracowników w firmach, a także o projekcie usuwania mikroplastiku z wód przy pomocy roślin, który realizują Gdańskie Wody.

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta