• Start
  • Wiadomości
  • Ustawa metropolitalna dla Pomorza. Pomorscy przedsiębiorcy apelują do Marszałek Sejmu 

Ustawa metropolitalna dla Pomorza. Pomorscy przedsiębiorcy apelują do Marszałek Sejmu 

Kolejny apel poparcia dla pomorskiej ustawy metropolitalnej. Sztab Pomorskich Przedsiębiorców apeluje do marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz posłów o pilne rozpoczęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Mimo licznych głosów poparcia z bardzo szerokich środowisk, projekt od września ubiegłego roku leży w sejmowej “zamrażarce”. - Metropolia to kwestia pragmatyczna, a nie ideologiczna - podkreślano podczas spotkania sztabu.
22.10.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Ustawa metropolitalna dla Pomorza oznacza szybszy i pełniejszy rozwój gospodarczy regionu
Ustawa metropolitalna dla Pomorza oznacza szybszy i pełniejszy rozwój gospodarczy regionu
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl


Sztab Pomorskich Przedsiębiorców podczas spotkania, które odbyło się online w środę, 20 października, wyraził zaniepokojenie zbyt wolnym tempem prac nad projektem ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Członkowie sztabu przygotowali apel do marszałek Sejmu oraz parlamentarzystów.

Minęło 5 lat jak samorządy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot rozpoczęły dążenia, których celem jest prawne usankcjonowanie i rozwój istniejącej współpracy metropolitalnej na Pomorzu. Ponad roku temu projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza decyzją Senatu RP, przy zdecydowanej większości głosów, został skierowany do Sejmu. Niezrozumiałe jest dla nas odwlekanie podjęcia prac legislacyjnych nad tą jakże istotną ustawą

- czytamy w apelu Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców.


- Bardzo dziękujemy członkom SPP za to, że zajęli się sprawą ustawy metropolitalnej dla Pomorza - powiedział podczas spotkania Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. - Mamy nadzieję, że Państwa inicjatywa przyspieszy prace nad projektem ustawy w Sejmie. Liczymy na to, że podczas rozmów z parlamentarzystami przekonacie ich do działania w tej sprawie.

Dr Jakub Szlachetko, prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego zwrócił z kolei uwagę na korzyści płynące z funkcjonowania metropolii.

- Z perspektywy mieszkańców całej metropolii (miast, mniejszych miejscowości i wsi) to szansa na wyższy standard życia, wynikający z lepszej jakości usług, w szczególności w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni, lokalizacji inwestycji, rozwoju infrastruktury transportowej, skomunikowania z krajem i regionem, organizacji transportu, ekosystemu. Z perspektywy przedsiębiorców metropolia to szansa na uzyskanie silnego i wykwalifikowanego partnera administracyjnego, rozumiejącego istotę gospodarki globalnej i krajowej, a także przedsiębiorczości. To też reprezentowanie firm i marek metropolitalnych na rynkach zagranicznych, stworzenie wspólnie z metropolią polityk gospodarczych i inwestycyjnych, zwłaszcza w zakresie branż wysokich technologii. Metropolia to kwestia pragmatyczna, a nie ideologiczna - dodał Jakub Szlachetko.


- Tym przekonaniem oraz siłą argumentów kierowaliśmy się w Senacie podejmując decyzję o skierowaniu projektu ustawy metropolitalnej do Sejmu - powiedział senator Sławomir Rybicki. - Korzyści płynące z funkcjonowania metropolii powinny przekonać wszystkich tych, którzy w publicznym działaniu mają kierować się w szczególności dobrem mieszkańców regionu. Należy zadawać publicznie pytanie: dlaczego ta ustawa wciąż jest w zamrażarce? Powodem jest koncepcja państwa scentralizowanego obecnego obozu władzy - państwa, w którym władza centralna zarządza obszarami życia publicznego, społecznego, gospodarczego. Poprawa jakości życia mieszkańców regionu to jest dobro, które nie ma barw politycznych i powinno dopingować lokalnych posłów obozu rządzącego do nacisku na swoje władze polityczne, aby tę ustawę wprowadzili do porządku najbliższych posiedzeń Sejmu.

- To kolejne spotkanie w sprawie ustawy metropolitalnej, wśród nas nie ma osób, które są przeciwne - zwrócił uwagę poseł Jarosław Wałęsa. - Przed nami stoi wyzwanie: trzeba przebić tę bańkę, wyjść na zewnątrz, dotrzeć do wszystkich posłów partii rządzącej i wywierać na nich nacisk - zaapelował.

Posłanka Barbara Nowacka również podkreśliła, że trzeba naciskać “ze wszystkich stron”.

- Szerokie poparcie dla ustawy metropolitalnej jest niezbędne, dlatego dziękuję za inicjatywę Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców. To dowód na to, że zainteresowanie tą sprawą jest większe, niż tylko w gronie samorządowców. Konieczne jest prowadzenie szerszych działań społecznych, trzeba przekonywać różne środowiska: przedsiębiorców, przedstawicieli szkolnictwa wyższego, edukacji,a przede wszystkim mieszkanki i mieszkańców - powiedziała posłanka.

Zaproszenie na spotkanie sztabu otrzymali wszyscy parlamentarzyści z Pomorza. Oprócz Sławomira Rybickiego, Jarosława Wałęsy i Barbary Nowackiej, wzięła w nim też udział posłanka Agnieszka Pomaska.

W skład Sztabu Pomorskich Pracodawców wchodzą następujące organizacje biznesowe:

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Loża Gdańska Business Centre Club,

- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,

- Pracodawcy Pomorza,

- Gdański Klub Biznesu,

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,

- Kaszubski Związek Pracodawców,

- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,

- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,

- Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego,

- Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra robota”,

- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,

- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

Ponad 5 lat starań o metropolię

Przypomnijmy, że samorządowcy zrzeszeni w OMGGS od ponad 5 lat walczą o ustanowienie metropolii na Pomorzu. 10 września 2020 r. Senat RP, podczas sesji plenarnej izby wyższej, zdecydowaną większością głosów poparł projekt ustawy metropolitalnej w województwie pomorskim. Projekt ustawy, jako senacka inicjatywa ustawodawcza, został skierowany do Sejmu. Od 30 września 2020 r. projekt aktu prawnego oczekuje na włączenie go do porządku obrad Sejmu RP.

Stawka jest wysoka. Uchwalenie ustawy przez Parlament da bowiem prawo dysponowania dodatkowymi środkami na realizację wspólnych zadań. Powstanie metropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł, które obecnie trafiają do budżetu państwa. Te pieniądze zostaną przeznaczone na realizację wspólnych działań metropolitalnych miast, gmin i powiatów: planowanie inwestycji, zapewnienie połączeń autobusowych i kolejowych, promocję miast i gmin jako jednego organizmu.

Apele i głosy poparcia

Poparcie dla utworzenia metropolii na Pomorzu deklarują wszyscy pomorscy posłowie opozycyjni oraz kilku posłów koalicji rządzącej. Poparcie wyrazili również m.in.: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, a podczas prac senackich również Ministerstwo Rozwoju, a także pomorscy radni wojewódzcy. List otwarty z poparciem dla ustawy wystosowali także wybitni naukowcy. 12 lipca br. samorządowcy OMGGS skierowali list do Marszałek Sejmu z prośbą o jak najszybsze zajęcie się projektem ustawy metropolitalnej. Podobny wniosek na ręce marszałek Sejmu trafił z inicjatywy członków Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, którzy dyskutowali 6 września w Gdańsku podczas kongresu Smart Metropolia o metropoliach w Polsce - na podstawie 10 lat doświadczeń OMGGS i 4 lat funkcjonowania GZM - jedynej metropolii w kraju.

Więcej informacji: www.ustawametropolitalna.pl

Poniżej pełny tekst apelu:


WSPÓLNY APEL ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW


Gdańsk, 20 października 2021 roku
Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP
Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP

Szanowni Państwo,
Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców z województwa pomorskiego, zwracamy się z apelem o pilne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. W bieżącym roku minęło 5 lat od momentu gdy samorządy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot rozpoczęły dążenia, których celem jest prawne usankcjonowanie i rozwój istniejącej współpracy metropolitalnej na Pomorzu. Ponad roku temu projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza decyzją Senatu RP, przy zdecydowanej większości głosów, został skierowany do Sejmu. Niezrozumiałe jest dla nas odwlekanie podjęcia prac legislacyjnych nad tą jakże istotną ustawą.
Projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza obok takich głównych zadań, jak te wzorowane na modelu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli: transport zbiorowy, przebieg dróg, strategia, planowanie przestrzenne i promocja, zawiera dodatkowe bardzo ważne działanie – ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu. Doświadczenia istniejących metropolii wskazują, że lepiej zorganizowany jest transport publiczny, połączenia na podstawie jednego biletu są sprawniejsze i szybsze, łatwiej koordynować planowanie przestrzenne, współpracować przy realizacji inwestycji, wspólnie planować przebieg dróg oraz rozwój zrównoważonej mobilności. Bez ustawy metropolitalnej nie będzie można dostatecznie zadbać o mieszkańców najmniejszych miejscowości, zwłaszcza na obrzeżach obszaru metropolitalnego, i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, które jest jednym z największych wyzwań naszego kraju, jednocześnie poważną barierą w równym dostępie do rynku pracy. Inwestycje w transport oznaczają również poprawę dostępności do specjalistycznych usług lekarskich, szkół, uczelni i instytucji kultury. To konkretne, codzienne korzyści dla mieszkańców całego regionu. Dodatkowy budżet przełoży się także na wspólną promocję zagraniczną atutów gospodarczych i turystycznych pomorskich miast i gmin.

Wyrażając nasze poparcie dla listu otwartego środowiska naukowego na rzecz utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim, jaki przedstawiciele świata nauki z całego kraju skierowali w tym roku do Parlamentarzystów, zwracamy uwagę, iż „aby utrzymać tempo rozwoju gmin, aby skuteczniej realizować piętrzące się przed regionem, zwłaszcza po oczekiwanym końcu pandemii wyzwania - konieczne jest istnienie stabilnej wspólnoty metropolitalnej, która w sposób naturalny wynika z istniejącej siły powiązań społeczno-gospodarczych i zbieżnych kierunków rozwoju.”

Reprezentując niżej podpisane organizacje przedsiębiorców z zaniepokojeniem przyjmujemy zbyt wolne tempo prac nad projektem Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Wprowadzenie związku metropolitalnego na terenie Pomorza będzie miało ogromne znaczenie dla wszystkich mieszkańców pomorskich miast i gmin. Co istotne z naszego punktu widzenia, efekty tego rozwiązania przyniosą znaczącą poprawę w zakresie przepływu pracowników oraz usług i towarów, zwiększenia dostępności terenu oraz wspólnej promocji gospodarczej i wzmocnienia atrakcyjności województwa. Dlatego oczekujemy pilnego podjęcia w Parlamencie prac nad projektem Ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

Z wyrazami szacunku,
Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego: - Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, - Loża Gdańska Business Centre Club, - Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, - Pracodawcy Pomorza, - Gdański Klub Biznesu, - Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, - Kaszubski Związek Pracodawców, - Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, - Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, - Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług, - Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, - Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra robota”, - Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski, - Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

Do wiadomości: Panie / Panowie Senatorowie RP
Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski
Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
Panie/ Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin województwa pomorskiego

oprac. MW.

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów