Zostań menedżerem kultury! Uniwersytet Gdański powołał nowy kierunek studiów 

Zarządzanie i Komunikacja w sztukach scenicznych (ZaiKSS) kształci przyszłych menedżerów kultury zainteresowanych w szczególności dziedziną sztuk scenicznych. To studia stacjonarne drugiego stopnia, dwujęzyczne, dla osób marzących o pracy w teatrze, instytucjach kultury czy prasie kulturalnej. Powołały go dwa Wydziały Uniwersytetu Gdańskiego - Filologiczny oraz Zarządzania. Proces aplikacji już się rozpoczął. 
25.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
aktorzy w kreacjach teatralnych, mają czarne stroje i maski na twarzach
- Zarządzanie to też sztuka - przekonują władze uczelni UG powołując dwuletnie studia magisterskie Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych, kształcące menedżerów kultury
fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Dla kogo jest to wymarzony kierunek?

Do tych, którzy interesują się sztuką i zawsze pragnęli pracować w instytucjach kultury: teatrach, galeriach czy prasie teatralnej i kulturalnej.

Absolwenci mogą zostać zatrudnieni w instytucjach związanych ze sztukami scenicznymi, takich jak: Teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka, Teatr Muzyczny, Filharmonia Bałtycka i inne instytucje kultury i sztuki. 

Kto będzie się tu czuł najlepiej?

- Dla kogo są to studia? Dla osób aktywnych i kreatywnych - mówi dr hab Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG, z Wydziału Filologicznego UG, Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk. - Dla osób z otwartą głową i otwartych na ludzi. Dla tych, którzy marzą o ciekawym zawodzie i dla tych, którzy marzą o niebanalnym miejscu pracy - takim, w którym co wieczór rozlegają się oklaski.

Czule o kobietach w spektaklu Leny Frankiewicz. Recenzja „Nieczułości” na podstawie książki Martyny Bundy

Co mogę robić po takich studiach?

- Nasz absolwent to potencjalnie manager w teatrze, w placówce kultury, w agencji artystycznej, koordynator projektów artystycznych i wydarzeń, ale także specjalista w  dziedzinie promocji, marketingu i PR - tłumaczy prof. dr hab. Mirosława Modrzewska z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi.

Studenci zdobędą tu wiedzę interdyscyplinarną, łączącą dwa na pozór odległe żywioły: sztukę i biznes. Dwie równoległe ścieżki kształcenia obejmować będą, z jednej strony, problematykę dotyczącą zarządzania, marketingu i prawa ukierunkowaną na branżę sztuk performatywnych - a z drugiej, część artystyczną dotyczącą najnowszych trendów w twórczości scenicznej w Polsce i na świecie. Obie są równoważne.

W obu obszarach studia kładą szczególny nacisk na aspekt komunikacji, widzianej zarówno z perspektywy pracy menedżera (odziaływanie na pracowników, kontakt z otoczeniem społecznym, kompetencje językowe), jak też z perspektywy komunikacji sceny z widownią (różnorakie formy wyrazu artystycznego w spektaklu, dialog twórcy z widzem).

“Jak wam się podoba” - miłosna komedia na lato w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim

Czy zdobędę na ZaiKSS-sie wiedzę praktyczną?

Tak! Studiowanie na kierunku Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych nie oznacza jedynie ślęczenia w bibliotekach czy sali wykładowej. Studia są zorganizowane w oparciu o współpracę z wieloma teatrami trójmiejskimi, co daje studentom uprzywilejowany dostęp do tych instytucji.

- Współpracę na wiązaliśmy właściciwe ze wszystkimi instytucjonalnymi i offowymi teatrami w Trójmieście - zdradza dr Katarzyna Kręglewska z Wydziału Filologicznego UG, Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk. - Zajęcia będą polegały przede wszystkim na wychodzeniu do teatrów i pracy, tam na miejscu. 

A o tym, jak ważna jest praktyka w tym zawodzie, przekonuje dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Katarzyna Grenda: - UG otwiera kierunek, który będzie kształcił kary menedżerskie, dlatego że jest ich wielki niedostatek, deficyt w kulturze. Będą szkolone kadry i my możemy w tym pomóc naszą wiedzą praktyczną zapraszając przyszłych absolwentów i studentów do nas, do wspólnych projektów. To są takie doświadczenia teatralne, których żadne studia teoretyczne nie dadzą. To trzeba przećwiczyć w praktyce. Ale też w teatrze nie można nabyć wiedzy, którą mogą dać praktycy nauczający na uczelni.

Uczelnia zapewnia, że studenci będą mieli możliwość realizowania samodzielnie zaplanowanych inicjatyw badawczych w ramach projektu naukowego, a także zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego w wybranych przez siebie instytucjach artystycznych w trakcie 100 godzinnej praktyki zawodowej, więc jeśli ktoś myślał o pracy w m.in. Teatrze Wybrzeże, Miniaturze czy innych gdańskich instytucjach kultury - będzie miał ułatwioną ścieżkę do nawiązania współpracy. 

Gdański Teatr Szekspirowski. - Możemy pomóc w szkoleniu kadr naszą wiedzą praktyczną zapraszając przyszłych absolwentów i studentów do nas, do wspólnych projektów - mówi Agata Grenda, dyrektorka GTS
Gdański Teatr Szekspirowski. - Możemy pomóc w szkoleniu kadr naszą wiedzą praktyczną zapraszając przyszłych absolwentów i studentów do nas, do wspólnych projektów - mówi Agata Grenda, dyrektorka GTS
fot. Mateusz Ochocki / KFP

Jak powstał ten kierunek?

- Kierunek jest efektem współpracy Wydziału Zarządzania i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego - tłumaczy dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prodziekan Wydziału Zarządzania UG. - Dzięki takiemu połączeniu studenci zdobywają wielowymiarową i wieloaspektowąwiedzę i kompetencje w ramach dwóch ścieżek kształcenia. Daje to niepowtarzalną kombinację unikatowych kompetencji nowoczesnego managera w zakresie kreowania sztuki i produkcji scenicznej, w oparciu o współczesne trendy w zarządzaniu organizacją i kapitałem ludzkim.

Dokładniej, kierunek to dzieło wspólne pracowników kilku jednostek Uniwersytetu - teatrologów z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego: Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk oraz Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi oraz Wydziału Zarządzania, łączy więc wiedzę z zakresu sztuki i biznesu.

Warto dodać, że studia są dwujęzyczne i kończą się egzaminem magisterskim, ale jeśli ktoś chciałby podjąć dalszą pracę naukową - może to zrobić, ponieważ wykładowcy zachęcają absolwentów kierunku do podjęcia też indywidualnych badań naukowych nad sztukami scenicznym w ramach studiów trzeciego stopnia (w Szkole Doktorskiej). 

Co to znaczy, że studia są dwujęzyczne?

Część zajęć prowadzona jest w języku angielskim. To szansa ma poznanie specjalistycznego języka, ale kandydaci muszą już znać język na poziomie B2 czy C1. Doskonaleniu języka służyć ma specjalnie sprofilowany 120-godzinny kurs Communicative English for arts management.

Seminaria dyplomowe prowadzone są zarówno w języku polskim, ja też angielskim i dają możliwość wyboru tematów albo z zakresu zarządzania, albo z teatrologii.

Co mówią o ZaiKSS studenci?

- Te studia dają ci nie tylko suchą wiedzę i umiejętności radzenia sobie z projektem artystycznym, ale również realne doświadczenie pracy z artystami - podpowiada studentka Weronika Dunst.

- Jest to kierunek nietypowy - sądzi Mateusz Włostowski. - Nie z powodu zdjęć lub ich treści, ale właśnie z powodu przetrzeni jaką tworzy.

- Ważne jest zdobycie wiedzy, jakimi prawami rządzi się rynek kultury - przekonuje Weronika Żołędziowska. - Ta świadomość pozwoli nam na efektywne i prawdziwe zarządzanie instytucją.

Kto chciałby aplikować, więcej informacji oraz plan studiów znajdzie tutaj:

https://wotiza.ug.edu.pl/zarzadzanie-i-komunikacja-w-sztukach-scenicznych-zaikss/