• Start
  • Wiadomości
  • Uchwała Krajobrazowa - 2 kwietnia mija okres dostosowawczy. Szyldy do końca epidemii ulgowo

Uchwała Krajobrazowa Gdańska - 2 kwietnia mija okres dostosowawczy. Szyldy do końca epidemii ulgowo

Nic się nie zmieniło - 2 kwietnia 2020 r. zakończy się dwuletni okres na dostosowanie nośników reklamowych w Gdańsku do wymogów obowiązującej w mieście uchwały krajobrazowej.
31.03.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Centrum Handlowe Manhattan `oczyściło` fasadę swej siedziby 30 marca br.
Centrum Handlowe Manhattan `oczyściło` fasadę swej siedziby 30 marca br., czym nie omieszkało pochwalić się na swoim profilu na Fb
Fb CH Manhattan

 

Dwuletni okres przejściowy Uchwały Krajobrazowej Gdańska (UKG) rozpoczął się z chwilą wejścia jej przepisów w życie, czyli 2 kwietnia 2018 r., zakończy się 2 kwietnia  2020 r. Do dnia kończącego okres przejściowy, obowiązek przystosowania reklam w przestrzeni publicznej (wielkich billboardów, banerów oraz szyldów i wyklejek witryn lokali) do nowych przepisów obejmował tylko nośniki powstałe po 2 kwietnia 2018 r.

Po 2 kwietnia 2020 roku obowiązek ten dotyczy także nośników “starych”, tych sprzed wejścia UKG w życie. 

 

Uchwała Krajobrazowa Gdańska. Zniknęło blisko 500 nielegalnych reklam w mieście

 

Dla 90 proc. nośników wolnostojących i większości tych umieszczonych na fasadach budynków dostosowanie do przepisów oznacza po prostu likwidację. Już od początku bieżącego roku widać było wzmożony demontaż takich nośników w wielu dzielnicach miasta, i ten trend (jak zapewniają wykonawcy przepisów Uchwały z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni) będzie nadal kontynuowany.

Od początku roku znacznie wzrosło także zainteresowanie twórców reklam wydanym przez Zarząd poradnikiem "Szyld gdański" i szkoleniami dla projektantów szyldów prowadzonymi przez inspektorów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów UKG (do połowy lutego skorzystało z nich już ponad 70 osób).

 

Żegnamy reklamy - tutaj nośniki na fasadzie kamienicy przy ul. Jesionowej. Laikowi trudno sobie wyobrazić, jak żmudnej pracy wymaga czasem demontaż takiego nośnika
Żegnamy reklamy - tutaj nośniki na fasadzie kamienicy przy ul. Jesionowej. Laikowi trudno sobie wyobrazić, jak żmudnej pracy wymaga czasem demontaż takiego nośnika
Fb Uchwała Krajobrazowa Gdańska

 

Zniesienie bądź odroczenie płatności za czynsz i część podatków - tak Gdańsk wspiera przedsiębiorców

 

Z dniem ogłoszenia w Polsce stanu epidemii (20 marca) zaczęło pojawiać się coraz więcej pytań dotyczących obowiązywania Uchwały Krajobrazowej Gdańska. 30 marca na stronie internetowej poświęconej Uchwale pojawiło się oświadczenie rozwiewające wszelkie wątpliwości (zamieszczamy je w całości):

 

Uchwała Krajobrazowa Gdańska podjęta została na podstawie tych samych przepisów co miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jej zmiana, w celu przedłużenie okresu dostosowawczego, wymaga długiej procedury - podjęcia uchwały inicjującej, przygotowania projektu, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz opinii, wyłożenie projektu, uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska oraz ogłoszenia. Przygotowanie uchwały zmieniającej zajęłoby nie mniej niż 4-5 miesięcy. We wrześniu (w optymistycznym wariancie) nie byłoby możliwe przedłużenie terminu, który dawno minął.

 

Epidemia to działanie siły wyższej, wobec której nie można przejść obojętnie. Proces dostosowania szyldów do wymogów Uchwały Krajobrazowej Gdańska nie może odbywać się wbrew zdrowemu rozsądkowi czy powodować zagrożenie zdrowia lub życia. Wprowadzone ograniczenia w poruszaniu sprawiają, że realizacja tego obowiązku, w niektórych przypadkach, jest niemożliwa. Analogicznie więc kontrola szyldów, do czasu ustania stanu epidemii, nie będzie realizowana.

 

Uchwała Krajobrazowa Gdańska powstała, aby uporządkować te nośniki reklamowe, które oszpecają miejski krajobraz - wielkoformatowe reklamy oraz wolnostojące konstrukcje reklamowe. Już dzisiaj widać w Gdańsku jak ze ścian budynków usuwane są siatki reklamowe a dźwigi demontują przyuliczne billboardy. Będziemy kontynuować te działania.

 

Przez minione dwa lata wielu przedsiębiorców podjęło trud zmiany swojego oznakowania - zaprojektowali nowe szyldy, przedłożyli dokumentację do zaopiniowania, uzyskali niezbędne pozwolenia, zlecili zakup oraz przystąpili do ich montażu. Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na epidemię, potrzebują dodatkowego czasu mogą liczyć na zrozumienie w tej wyjątkowej sytuacji. Niezmiennie miejscy urzędnicy służą poradą oraz konsultacją przy planowanych zmianach.

 

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem:

Post na profilu UKG na Fb wskazuje, że epidemia nie jest przeszkodą w realizowaniu zapisów uchwały, jeśli chodzi o demontaż nośników, takich jak ten (już dwa lata temu wiadomo było, że nie będzie mógł tu pozostać po upływie okresu przejściowego).

 

 

  • Nośniki, które podlegały 24-miesięcznemu okresowi dostosowawczemu, powinny zostać usunięte do 2 kwietnia br. - jeśli nie są zgodne z Uchwałą. Jeśli nie znikną z przestrzeni miasta, inspektorzy GZDiZ zastosują wobec ich właścicieli taką samą procedurę, jaką stosowali dotychczas w przypadku innych nośników nielegalnych:
    wystawią wezwanie pisemne do usunięcia reklam;
  • w przypadku braku reakcji - wszczynać będą postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary (112,8 zł dziennie za pierwszy metr kwadratowy reklamy).
- Z uwagi na wyjątkową sytuację, nie będziemy nakładać kar na przedsiębiorców za niedostosowanie szyldów do wymogów uchwały - mówi Dariusz Słodkowski kierownik Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej GZDiZ. - Będziemy ich jednak zachęcać, by nie zostawiali/porzucali zupełnie tego tematu podczas epidemii. Niezmiennie miejscy urzędnicy służą poradą oraz konsultacją przy planowanych zmianach.

 

TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?