• Start
  • Wiadomości
  • Tylko do godz. 15:00 możesz zgłosić kandydata do Nagrody Bądkowskiego. Czekają aż trzy kategorie

Tylko do godz. 15:00 możesz zgłosić kandydata do Nagrody Bądkowskiego. Czekają aż trzy kategorie

Kto zostanie Gdańskim Społecznikiem Roku, Gdańskim Darczyńcą Roku i Gdańską Organizacją Pozarządową Roku? Do piątku, 30 lipca, do godziny 15:00 można zgłaszać laureata do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w trzech kategoriach.
30.07.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska. W pozostałych kategoriach zgłoszenia muszą być podpisane przez minimum 10 osób. Nz. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz z laureatami nagrody w kategorii Gdańska Organizacja Pozarządowa 2019
Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Gdańska Organizacja Pozarządowa mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska. W pozostałych kategoriach zgłoszenia muszą być podpisane przez minimum 10 osób. Nz. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz z laureatami nagrody w kategorii Gdańska Organizacja Pozarządowa 2019
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Prezydent Miasta Gdańska w 2001 roku dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Nagroda jest formą docenienia społecznych działań Gdańszczan zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie, oraz ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.

 

Trwa nabór do tegorocznej edycji Nagrody. Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach. Dla:

  • Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku
  • Gdańskiego Darczyńcy Roku
  • Gdańskiego Społecznika Roku

Jeśli znasz wartościową inicjatywę bądź osobę działającą na rzecz innych zgłoś ją do konkursu. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku do godz. 15:00 (edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany adres mailowy również do dnia 30 lipca 2021 roku, do godz. 15:00). W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

 

Jak zgłosić? Nabór wniosków do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego

 

Przestawiamy wybrane organizacje i osoby wyróżnione w poprzednich edycjach Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Zobacz:

 

Laureaci Nagrody im. Lecha Bądkowskiego za rok 2017
Laureaci Nagrody im. Lecha Bądkowskiego za rok 2017
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Laureatami w kategorii Gdański Społecznik Roku 2017 zostało małżeństwo: Katarzyna Romanowska i Jakub Jastrzębski - za integrację rodziców z kilkudziesięciu gdańskich szkół wokół Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców, inicjatywy nie mającej precedensu w całej Polsce.

Stworzona liga składa się z rodziców ze szkół dotychczas się nie znających. Ci, stworzyli małe społeczności we własnych szkołach - spotykają się, organizują różne spotkania, nie tylko sportowe. Z roku na rok lista szkół się powiększa, a wszelkie nagrody zdobyte przez drużynę przeznaczane są dla reprezentowanej szkoły. W swoich działaniach społecznych w ramach Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców laureci dali się poznać jako zaangażowani organizatorzy, którzy starają się wciągać i angażować jak najbardziej poszczególne środowiska - znajdują sponsorów, patronów, zachęcają innych do wspierania inicjatyw na zasadach wolontariatu.

W uzasadnieniu wskazano, że społeczne zaangażowanie Katarzyny Romanowskiej i Jakuba Jastrzębskiego nie ogranicza się tylko do szkoły i sportu. Od wielu lat pomagają w projekcie fundacji Mikropsy, są wolontariuszami i zajmują się szeroko pojętą pomocą seterom i psom w podobnym typie, które znalazły się w potrzebie. Nie tylko sami adoptowali dwa psy, ale także stworzyli u siebie dom tymczasowy, poświęcając swój czas i otaczając psy najlepszą opieką do czasu znalezienia domu stałego. Pomagają fundacji także organizując samodzielnie, m.in.: transporty, wizyty przedadopcyjne czy prowadzenie adopcji konkretnego psa, a to w projekcie, który swoim zasięgiem obejmuje cały kraj.

Gdańskim Społecznikiem Roku 2019 została Aneta Baczyńska-Rostkowska - liderka społeczna z Osowy, nominowana przez swoich sąsiadów, radna dzielnicy, prezes stowarzyszenia Inne Jest Piękne, działającego na rzecz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich sprawnymi rówieśnikami, w czym osiąga wiele sukcesów.

- Wykorzystując swoje doświadczenia, umiejętności i wiedzę chcemy przyczynić się do równoprawnego, godnego uczestnictwa w życiu społecznym, artystycznym, kulturalnym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością oraz zagrożoną wykluczeniem społecznym. Chcemy przyczynić się do ograniczenia barier w ich codziennym funkcjonowaniu i podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie lepszego rozumienia ich potrzeb i problemów - wyjaśnia swoją misję stowarzyszenie.

Oprócz tego, Inne Jest Piękne, któremu przewodzi laureatka, działa na rzecz integracji sąsiedzkiej i aktywizacji. Więcej: Osowa. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne, wraz z klubem sąsiedzkim "Garaż" zapraszają mieszkańców na warsztaty i kluby dyskusyjne.

 

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta