• Start
  • Wiadomości
  • Tydzień rodziny: rodzina wielodzietna. Jak uzyskać wsparcie?

Tydzień rodziny: rodzina wielodzietna. Jak uzyskać wsparcie?

Tydzień rodziny to kampania skierowana przede wszystkim do rodziców. Od poniedziałku do piątku (24-28 maja) na naszym portalu prowadzone są rozmowy z rodzicami, specjalistami, pracownikami Gdańskiego Centrum Świadczeń. We wtorek, 25 maja, tematem rozmowy była rodzina wielodzietna.
( Publikacja: 25.05.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nz. od lewej: Natalia Gawlik - dziennikarka portalu Gdańsk.pl, Patrycja Piątek - inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych nr 1, Gdańskie Centrum Świadczeń
Nz. od lewej: Natalia Gawlik - dziennikarka portalu Gdańsk.pl, Patrycja Piątek - inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych nr 1, Gdańskie Centrum Świadczeń
gdansk.pl

 

We wtorek, 25 maja, o godz. 17.00 emitowaliśmy rozmowę na temat wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Gościem Natalii Gawlik była Patrycja Piątek z Gdańskiego Centrum Świadczeń. 

W początkowej części programu wyjaśniono, że za rodzinę wielodzietną uznaje się rodzinę w której wychowuje się przynajmniej troje dzieci. Znaczna część takich rodzin, może skorzystać w naszym mieście z tzw. zasiłku rodzinnego, który przyznawany jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Zasiłek ten przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku.

- Podstawowym świadczeniem w naszym mieście, które my, jako Centrum wypłacamy, jest zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, które są dobierane indywidualnie do potrzeb rodziny - powiedziała Patrycja Piątek. - W przypadku rodzin wielodzietnych mamy dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Można wnioskować o też dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dojazdów do szkoły oraz zamieszkiwania w miejscu, w którym znajduje się siedziba szkoły. Należy pamiętać, że katalog dodatków jest duży, a wszystko jest sprawą indywidualną dostosowaną do potrzeb rodziny. 

Wśród dodatków z których najczęściej korzystają rodziny, wylicza się dodatek z tytuły rozpoczęcia roku szkolnego. Jest on wypłacany jednorazowo, we wrześniu każdego roku. Jak zaznaczała Natalia Piątek, rodzice często korzystają też z dodatku z tytułu wychowania dziecka podczas urlopu wychowawczego, który wiąże się utratą dochodu. 

Przykładowe kwoty dodatków:

  • z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł miesięcznie
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł (jednorazowo)

Na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń dostępne są wszelkie formularze, które można wypełnić bez wychodzenia z domu. Osoby, które wolą formalności załatwić osobiście, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, mogą pojawić się w siedzibie GCŚ przy ul. Powstańców Warszawskich 25. 

- Jeśli chodzi o pomoc w procesie edukacji, mamy świadczenia typu stypendium szkolne, zasiłek szkolny i znany wszystkim program “Dobry start” czyli “300+” - wyjaśniała Patrycja Piątek. - Stypendium szkolne jest refundacją pokrytych kosztów poniesionych przez rodziców i co najważniejsze, w czasie pandemii, również są refundowane koszty zakupy komputera, klawiatury, myszki, mikrofonu, kamery oraz opłat za internet. 

Czas na złożenie wniosku dotyczącego zwrotu kosztów związanych z edukacją minie wraz z ustaniem pandemii. 

Należy pamiętać, że rodziny, które chcą ubiegać się o przyznanie dodatków, w zależności od formy wsparcia o które się ubiegają, w większości przypadków spełniać muszą kryterium dochodowe. W przypadku zasiłku rodzinnego to 674 złote na osobę lub 764 zł., gdy w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku stypendium - dochód na członka rodziny nie może przekraczać 528 zł. 

Podczas rozmowy przypomniano też rodzicom, jakie wymogi należy spełnić, by otrzymać świadczenie 500+. 

- Sam fakt urodzenia dziecka nie zaczyna postępowania, należy więc pamiętać o złożeniu wniosku - wyjaśniała Patrycja Piątek. - W przypadku urodzenia dziecka mamy trzy miesiące na złożenie wniosku, aby dostać świadczenie wstecz. Trzeba pamiętać, że jest to świadczenie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Po upływie tego czasu należy wnioskować o kontynuację.  

 

WŁĄCZ PLAY, ABY ODSŁUCHAĆ

 

Każdorazowo po emisji rozmów przez godzinę tj. od 18.00 do 19.00, czynna będzie specjalna infolinia, pod którą będzie można uzyskać informacje dotyczące poszczególnych świadczeń, nr tel. 572 986 939. 

W środę, 26 maja, o godz. 17.00 zapraszamy do posłuchania rozmowy na temat: Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie. Gośćmy Moniki Chabior będą: Joanna Cwojdzińska (PSONI), Ewelina Tobolska (ŚDS Maja), Jolanta Rychlik (Fundacja Świat Wrażliwy).

O godz. 17.50 odbędzie się druga rozmowa "Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością". Gościem Natalii Gawlik będzie Joanna Nowacka - starszy inspektor w Dziale Świadczeń Opiekuńczych - Gdańskie Centrum Świadczeń. 

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TYGODNIA RODZINY