• Start
  • Wiadomości
  • Tydzień rodziny: dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie i rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością

Tydzień rodziny: dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie i rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością

Tydzień rodziny to kampania skierowana przede wszystkim do rodziców. Od poniedziałku do piątku (24-28 maja) na naszym portalu prowadzone są rozmowy z rodzicami, specjalistami, pracownikami Gdańskiego Centrum Świadczeń. W środę, 26 maja, wysłuchaliśmy rozmów nt.: dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie i rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością.
( Publikacja: 26.05.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nz. Natalia Gawlik - dziennikarka portalu Gdańsk.pl i Joanna Nowacka - starszy inspektor w Dziale Świadczeń Opiekuńczych, Gdańskie Centrum Świadczeń
Nz. Natalia Gawlik - dziennikarka portalu Gdańsk.pl i Joanna Nowacka - starszy inspektor w Dziale Świadczeń Opiekuńczych, Gdańskie Centrum Świadczeń
gdansk.pl

O godz. 17.00 odbyła się rozmowa na temat: Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie. Gośćmi zastępczyni prezydent Gdańska Moniki Chabior były: Joanna Cwojdzińska (PSONI), Ewelina Tobolska (ŚDS Maja), Jolanta Rychlik (Fundacja Świat Wrażliwy).


Pierwsze pytanie zadane podczas tej rozmowy Monika Chabior skierowała do Jolanty Rychlik. Zastępczyni prezydent Gdańska pytała, jakiego wsparcia rodzic potrzebuje w pierwszej kolejności, gdy w jego rodzinie na świat przychodzi dziecko z niepełnosprawnością. 

- Mamy na pewno potrzebują wsparcia, terapii, psychologa, kompleksowej opieki i zrozumienia tego, co się stało - powiedziała Joanna Rychlik. - Często u rodziców, w szczególności u matek, pojawia się poczucie winy. Prowadząc fundację i mając u siebie rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną, spotykam się z tym na co dzień i wiem, że wsparcie, podanie ręki, zrozumienie tego, co się zadziało, jest bardzo ważne na tym pierwszym etapie. 

Joanna Rychlik podkreślała też, że niezwykle istotną kwestią jest, by specjalistyczna opieka objęła wszystkich członków rodziny. 

- Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, to dysfunkcja całej rodziny - mówiła Rychlik. 

 
Nz. od lewej: Ewelina Tobolska (ŚDS Maja), Jolanta Rychlik (Fundacja Świat Wrażliwy)
Nz. od lewej: Ewelina Tobolska (ŚDS Maja), Jolanta Rychlik (Fundacja Świat Wrażliwy)
gdansk.pl

 

Następnie głos zabrała Ewelina Tobolska. 

- Nasza fundacja prowadzi środowiskowy dom samopomocy, to placówka dziennego pobytu. Akurat nasza placówka przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, większość to osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością. Rzeczywiście staramy się objąć opieką, pomocą i przyjacielską dłonią - całe rodziny. Tej pomocy nie można rozdzielić, nie da się pomóc osobie bez pomocy rodzinie. 

Monika Chabior odniosła się do określenia “wspierającej wioski”, czyli miejsca w którym ludzie mogą na siebie liczyć, służą wsparciem. Za przykład takiej wioski podała gdańskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

- Przez te lata udało się stworzyć system, który wspiera rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, potem z dorosłą osobą, od urodzenia do końca życia - powiedziała Joanna Cwojdzińska z PSONI. -  Ostatnio pochowaliśmy najstarszego, 71-letniego seniora, który samodzielnie mieszkał w jednym z mieszkań ze wsparciem. Najmłodsze dzieci które do nas trafiają, to dzieci przedwcześnie urodzone i noworodki. Ten system budował się razem z naszymi dziećmi. Kiedy w 1992 roku powstało gdańskiego koło, to (...) po latach niebytu nagle otwarto przed nami wiele możliwości. Bardzo nas to łączyło i motywowało do działań. Dzisiaj jest dużo trudniej. Spotykamy rodziców, którzy przychodzą po konkretną usługę, traktują nas trochę jak dostawców tej usługi. Bardzo trudno jest dziś pozyskać rodziców do pracy społecznej w stowarzyszeniu. Wydawałoby się, że jesteśmy dużą organizacją - około dwóch tysięcy osób korzysta rocznie z naszych placówek, a my mamy raptem 150 członków i są to głównie rodzice dorosłych już osób. 

 
Nz. Joanna Cwojdzińska - przewodnicząca zarządu gdańskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Nz. Joanna Cwojdzińska - przewodnicząca zarządu gdańskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
gdansk.pl

 

Joanna Cwojdzińska przyznała także, że jej zdaniem społeczeństwo nie oswoiło się jeszcze z tematem niepełnosprawności, co jest m.in. wynikiem braku relacji między osobami zdrowymi i niepełnosprawnymi, wątek ten dotyczył także dzieci. Cwojdzińska w emocjonalny sposób opowiadała, jakie próby podejmowała, by zmienić ten stan rzeczy. Przewodnicząca zarządu gdańskiego koła PSONI wspomniała też o realizowanym od trzech lat programie społecznym “Kręgi wsparcia”, który polega na budowaniu wokół osoby z niepełnosprawnością grupy składającej się z sojuszników wspierających ją w różnych dziedzinach życia. 

- To bardzo trudne zadanie - dodała Cwojdzińska.

 

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY. WŁĄCZ PLAY

 

 

O godz. 17.45 odbyła się druga rozmowa: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gościem Natalii Gawlik była Joanna Nowacka - starszy inspektor w Dziale Świadczeń Opiekuńczych - Gdańskie Centrum Świadczeń.

Pierwsze z pytań skierowanych do Joanny Nowackiej dotyczyło katalogu świadczeń o które mogą starać się rodzice, wychowujący dziecko z niepełnosprawnością. 

- W pierwszej kolejności rodzice mogą skorzystać z zasiłku pielęgnacyjnego, jest to świadczenie w wysokości 215 złotych i 84 groszy, wypłacane od momentu złożenia wniosku do daty ważności orzeczenia o niepełnosprawności - wyjaśniała Joanna Nowacka. - Ważna informacja - żeby uzyskać prawo do takiego świadczenia, należy wcześniej u lekarza prowadzącego chorobę dziecka dowiedzieć się wszystkich informacji, pobrać wnioski i złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w Gdańsku na ulicy Dyrekcyjnej 5 (red. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności). - Kiedy uzyskamy już taki dokument, możemy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i na jego podstawie oraz załączonego orzeczenia o niepełnosprawności, uzyskujemy prawo do tego świadczenia. 

Drugie świadczenie o którym opowiadała Joanna Nowacka przeznaczone jest dla opiekuna dziecka z niepełnosprawnościami. Świadczenie to wynosi 1971 zł i przyznawane bez względu na dochód. Ta kwota może się zmieniać w ciągu roku, jest bowiem równowartością płacy minimalnej. Świadczenie przyznawane jest od dnia złożenia wniosku do dnia ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

- Jest to świadczenie zastępujące wynagrodzenie, ponieważ dany rodzic/opiekun rezygnuje z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem - powiedziała Nowacka. -  Aby uzyskać to świadczenie, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Takie orzeczenie jest rozszerzone o opis dotyczący braku możliwości podjęcia zatrudnienia (...). Mając takie orzeczenie z dokumentami poświadczającymi niemożność zatrudnienia bądź rezygnację z zatrudnienia, bo to kwestia indywidualna, zależna od sytuacji rodziny. Są młode osoby, które jeszcze nie podjęły zatrudnienia, ale wiadomo, że choroba dziecka powoduje, że nie będzie można pójść do pracy. 

Następnym świadczeniem, przyznawanym na mocy ustawy “Za życiem” jest jednorazowa pomoc w kwocie 4 tys. zł. Świadczenie można otrzymać od momentu urodzenia dziecka do ukończenia przez nie 12 miesiąca życia. 

- Świadczenie przyznawane z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego z związku z chorobą zagrażającą życiu powstałą w okresie prenatalnym lub w momencie urodzenia - mówiła Nowacka. - Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek i dwa zaświadczenia: pierwsze wystawione jest przez położną i poświadcza, że kobieta w czasie ciąży pozostawała pod opieką lekarza przynajmniej od 10 tygodnia ciąży. Drugie zaświadczenie jest bardziej skomplikowane, ponieważ tylko sześciu lekarzy, z sześcioma specjalizacjami, może taką chorobę poświadczyć, są to: lekarz ginekolog-położnik, neonatolog, perinatolog, chirurg, neurolog, kardiolog dziecięcy. 

Co istotne, zaświadczenie uzyskane przez jednego z ww. specjalistów, może być wystawione wyłącznie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zaświadczenia pozyskane z placówek prywatnych nie będą w tym przypadku honorowane. 

W przypadku wszystkich trzech ww. świadczeń, rodziców nie obowiązuje kryterium dochodowe. 

Warto jednak pamiętać, że uboższe rodziny, mają prawo ubiegać się o zasiłek rodzinny, gdzie kryterium dochodowe wynosi 674 zł na osobę. W przypadku rodzin w których wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością, kryterium to wynosi 764 zł. Rodzina, która spełnia ten warunek, może ubiegać się o świadczenie z tytułu kształcenia i rehabilitacji, które jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Dodatek ten wynosi: dla dziecka do 5 roku życia - 90 zł, powyżej 5 roku życia - 110 zł. Pieniądze te wypłacane są w cyklach rocznych. 

Ostatni wątek poruszony w trakcie rozmowy dotyczył zmian związanych z “gdańskim bonem żłobkowym”. 

- Zmiana przede wszystkim dotyczy zniesienia kryterium dochodowego w kwestii uzyskania prawa do bonu żłobkowego, czyli dopłaty w kwocie 500 zł - powiedziała Nowacka. - Jeśli w naszej rodzinie jest osoba niepełnosprawna bądź mamy dziecko z niepełnosprawnością, nie musimy spełnić kryterium dochodowego, by uzyskać prawo do bonu. 

 

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY. WŁĄCZ PLAY

 

Każdorazowo po emisji rozmów przez godzinę tj. od 18.00 do 19.00, czynna będzie specjalna infolinia, pod którą będzie można uzyskać informacje dotyczące poszczególnych świadczeń, nr tel. 572 986 939. 

W czwartek, 27 maja, o godz. 17.00 zapraszamy do posłuchania rozmowy na temat: Rodzina rodzinie. Gośćmi Moniki Chabior będą: Agnieszka Chomiuk (MOPR), Mariusz Wilk (pedagog), Maria Kadłubowska (Parkowisko).

O godz. 17.50 odbędzie się druga rozmowa, która dotyczyć będzie wsparcia oferowanego samodzielnym rodzicom. Gościem Natalii Gawlik będzie Małgorzata Suwik - kierownik Działu Świadczeń Alimentacyjnych, Gdańskie Centrum Świadczeń. 


Dodatkowo, tego samego dnia (czwartek, 27 maja) o godz. 18.00 odbędzie się wykład „Młodzież transpłciowa w środowisku szkolnym”. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych tą problematyką nauczycieli, uczniów gdańskich szkół, a także ich rodziców. Jest to dodatkowa propozycja w ramach Tygodnia rodziny.

Webinar składać się będzie z dwóch części: około godzinnego wykładu pt. "Młodzież transpłciowa w środowisku szkolnym", a następnie rozmowy z uczestnikami. Webinar poprowadzą:

  • dr Anna Strzałkowska - z zawodu psycholożka i socjolożka, nauczycielka akademicka zatrudniona na Uniwersytecie Gdańskim. Aktywna działaczka na rzecz praw człowieka oraz trenerka antydyskryminacyjna,
  • Magdalena Łabędź - psycholożka, terapeutka, trenerka, specjalistka i edukatorka w zakresie seksualności, zawodowo związana m.in. ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób LGBT Tolerado, działaczka na rzecz osób LGBT+.

Zapowiadana wcześniej transmisja webinaru na Portalu Miasta Gdańska została z powodów organizacyjnych odwołana.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TYGODNIA RODZINY