• Start
  • Wiadomości
  • Twój głos jest ważny. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Możesz głosować, możesz kandydować - warto!

Uczysz się w szkole ponadpodstawowej lub w ostatnich klasach szkoły podstawowej? Działasz na rzecz innych, masz pomysły na współpracę wśród gdańskiej młodzieży? Kandyduj do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska VII kadencji.
19.01.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie młodych osób, które zasiadają w ławach poselskich rady miasta
W Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska zasiada 34 radnych, a kadencja trwa dwa lata
fot. Dominik Paszliński / gdansk.pl

Młodzieżowa Rad Miasta Gdańska po raz pierwszy wybrana została w 2011 roku. Zasiada w niej 34 radnych, a jej kadencja trwa dwa lata - właśnie dobiega końca szósta. Spotyka się raz w miesiącu i obraduje w biurze Rady Miasta Gdańska. Konsultuje i doradza władzom miasta w sprawach dotyczących młodzieży, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i jednostkami miasta, a także uczestniczy w wydarzeniach i debatach ogólnopolskich. Organizuje i promuje wydarzenia młodzieżowe, a także realizuje własne projekty adresowane do młodzieży. Młodzi radni wybierani są – na wzór „dorosłej” Rady Miasta - w sześciu okręgach wyborczych.

Dwuetapowe wybory

Wybory do MRMG podzielone są na dwa etapy. Pierwszy etap, szkolny, to kampanie wyborcze w szkołach, debaty, spotkania i wybory elektorów. W każdej szkole uczniowie wybierają swoich przedstawicieli, którzy będą ich kandydatami do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Są to maksymalnie 2 osoby z jednej szkoły. W drugim etapie, wybrani elektorzy są kierowani do okręgu odpowiedniego dla swojej szkoły. Zgromadzenie wszystkich wybranych przedstawicieli szkół w okręgu wyborczym wybiera radnych Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Terminarz wyborczy

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

Do 17 stycznia 2024 r.

Powołanie Komisji Wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych.

Od 22 stycznia 2024 r.

Desygnowanie z grona uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych po dwóch elektorów do Zgromadzenia Elektorów.

Do dnia 14 lutego 2024 r.

Przekazanie przewodniczącemu Komisji Wyborczej z danego okręgu wyborczego listy desygnowanych z grona uczniów elektorów do Zgromadzenia Elektorów przez dyrektorów szkół podstawowych z klas VII i VIII, szkół ponadpodstawowych mieszczących się na terenie tych okręgów.

Do dnia 16 lutego 2024 r.

Przekazanie przez przewodniczącego Komisji Wyborczej danego okręgu wyborczego okręgowych list kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska (elektorów Zgromadzenia Elektorów danego okręgu wyborczego) do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieszczących się w danym okręgu oraz Wydziału Edukacji.

Dnia 19 lutego 2024 r. godzina 9.00-12.00

Spotkanie wyborcze dla Okręgu Wyborczego nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 ul. Smoleńska 5/7 w Gdańsku w celu głosowania na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Dnia 19 lutego 2024 r.

godzina 13.00-16.00

Spotkanie wyborcze dla Okręgu Wyborczego nr 2 w Szkołach Ekonomiczno-Handlowych ul. Seredyńskiego 1a w Gdańsku w celu głosowania na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Dnia 20 lutego 2024 r.

godzina 9.00-12.00

Spotkanie wyborcze dla Okręgu Wyborczego nr 3 w VIII Liceum Ogólnokształcącym ul. Kartuska 128 w Gdańsku w celu głosowania na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Dnia 20 lutego 2024 r.

godzina 13.00-16.00

Spotkanie wyborcze dla Okręgu Wyborczego nr 4 w Zespole Szkół Energetycznych ul. Reja 25 w Gdańsku w celu głosowania na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Dnia 21 lutego 2024 r.

godzina 9.00-12.00

Spotkanie wyborcze dla Okręgu Wyborczego nr 5 w XXI Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami sportowymi ul. Kołobrzeska 77 w Gdańsku w celu głosowania na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Dnia 21 lutego 2024 r.

godzina 13.00-16.00

Spotkanie wyborcze dla Okręgu Wyborczego nr 6 w Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego ul. Subisława 22 w Gdańsku w celu głosowania na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Do 23 lutego 2024 r.

Przekazanie dokumentacji z przebiegu wyborów Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska do Biura Rady Miasta Gdańska

Do 26 lutego 2024 r.

Ogłoszenie na stronie Miasta Gdańska składu Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

 

Dlaczego warto kandydować?

Zdaniem Agnieszki Owczarczak, przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, praca w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska jest wyjątkowym doświadczeniem i dobrym działaniem obywatelskim.

- Serdecznie zachęcam Was do kandydowania do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska – mówi przewodnicząca Agnieszka Owczarczak. – To wspaniała przygoda, świetne doświadczenie, możliwość poznania niezwykłych ludzi, a przede wszystkim doskonała lekcja obywatelskości i możliwość wpływania na realizację tego, co dla młodych gdańszczanek i gdańszczan jest najważniejsze.

Także w opinii Wiktorii Bojanowskiej, Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska w latach 2022 - 2024, warto kandydować.

- Działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska to przede wszystkim szansa na rozwój swoich zainteresowań związanych z działalnością społeczną. Młodzieżowa Rada opiniuje i doradza władzom naszego miasta w sprawach dotyczących młodzieży, a jej radni reprezentują  młodzież i dla niej działają – zaznacza Wiktoria Bojanowska. – Będąc Radnym możesz działać z ludźmi, którzy cenią sobie aktywizm. Możesz organizować i wspierać projekty i wydarzenia o tematyce młodzieżowej we współpracy z jednostkami miasta.

Więcej informacji na temat Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W załącznikach znajdują się: plakat promujący wybory do Rady VII kadencji, grafika wyborcza dla kandydatów do samodzielnej edycji oraz spis zasad desygnowania uczniów do Zgromadzenia Elektorów.

Spis zasad desygnowania uczniów (191.08 KB, pdf)

TV

Drugi dzień festiwalu FETA 2024