• Start
  • Wiadomości
  • Trzecia mapa hałasu w Gdańsku. Sprawdź, czy jesteś narażony na wysokie decybele

Trzecia mapa hałasu w Gdańsku. Sprawdź, czy jesteś narażony na wysokie decybele

Mimo inwestycji i rozwoju komunikacji średni poziom hałasu od lat jest ten sam. 11 tysięcy mieszkańców Gdańska (około 2,3 %) narażonych jest na hałas, w tym dziewięć tysięcy na hałas drogowy. Tak wynika z najnowszej mapy hałasu miasta. Inni są narażeni m. in. na hałas kolejowy, lotniczy czy przemysłowy.
19.11.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przy Obwodowej Trójmiasta zawsze duży hałas, nawet powyżej 75 decybeli

Pierwsza mapa akustyczna w Gdańsku powstała w 2007 roku, co było wymogiem Unii Europejskiej i polskiego Ministerstwa Środowiska. Kolejna mapa powstała w 2012 roku. Aktualna mapa Gdańska jest już więc trzecią z kolei.

Badania, zgodnie z wymogami UEi ministerstwa, trzeba bowiem przeprowadzać i publikować co pięć lat.

W Gdańsku przekroczenia standardów akustycznych (podawane w decybelach) dotyczą w sumie około 11 tysięcy mieszkańców, czyli około 2,3 procent wszystkich mieszkańców.

Przekroczenia standardów akustycznych dotyczą:

  • - 9 tysięcy mieszkańców (1,90%) - hałas drogowy
  • - 1100 mieszkańców (0,20%) - hałas kolejowy
  • - 100 mieszkańców (0,02%) - hałas tramwajowy
  • - 100 mieszkańców (0,02%) - hałas lotniczy
  • - 700 mieszkańców (0,15%) - hałas przemysłowy

Poziom hałasu wokół lotniska w Gdańsku

Oczywiście największy hałas panuje przy Obwodowej Trójmiasta, al. Grunwaldzkiej, ul. Hallera, przy dworcach czy zajezdniach tramwajowych. Czujniki zanotowały wysoki poziom hałasu przy takich adresach, jak Lendziona 3A (okolice dworca we Wrzeszczu), Nowatorów 9 (pobliże lotniska), czy Kartuskiej 32/34 (centrum miasta).

Wyniki pokazują jednak, że mimo dużych inwestycji, szczególnie w infrastrukturę drogową, kolejową i tramwajową w ostatnich latach, Gdańsk nie zanotował pogorszenia się klimatu akustycznego. Średni poziom średni hałasu w mieście maleje.

Hałas kolejowy w Gdańsku, wskaźnik DWN (dzień, wieczór, noc)

Na podstawie map akustycznych co pięć lat przygotowywany jest przez Miasto “Program ochrony środowiska przed hałasem”. Jest on uchwalany przez Radę Miasta Gdańska i zawiera proponowane działania, które mają służyć poprawie klimatu akustycznego miasta (np. mniej hałaśliwa nawierzchnia, ekrany akustyczne, wyprowadzenie TIR-ów z centrum, pasy zieleni, inteligentna sygnalizacja świetlna). 

Od 2008 roku stan akustyczny Gdańska ocenia system stałego monitoringu hałasu, obliczany przez 40 stacji pomiarowych zainstalowanych na terenie miasta. Co notują? Wzrost poziomu hałasu przy nowych trasach: np. Obwodnica Południowa, Trasa Sucharskiego czy Tunel pod Martwą Wisłą, ale - z drugiej strony - spadek hałasu na trasach wjazdowych: np. Podwalu Przedmiejskim czy Trakcie Św. Wojciecha.

Nowością na portalu mapy akustycznej jest opcja obserwowania poziomu hałasu na elewacjach budynków w formacie 3D. Każdy budynek w mieście można obejrzeć jako trójwymiarowy model i sprawdzić, jaki panuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie poziom hałasu.

Elewacja budynku przy al. Zwycięstwa w Gdańsku. Poziom hałasu w granicach 65-70 decybeli

Co jeszcze nowego na portalu? Dodano m.in. zestaw map obrazujących rozkład średnich poziomów dźwięku osobno dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN).

Najnowszą mapę hałasu w Gdańsku znajdziecie tutaj.

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska