• Start
  • Wiadomości
  • Zgłoś kandydata lub kandydatkę do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza

Zgłoś kandydata lub kandydatkę do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza

Już po raz czwarty można składać wnioski o przyznanie nagrody dla osób, które w sposób szczególny działają na rzecz praw człowieka, krzewienia idei równości i różnorodności w Gdańsku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 czerwca, do godz. 15.00.
04.06.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nz. Alan Aleksandrowicz - zastępca prezydenta Gdańska podczas gali Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza, rok 2019
Nz. Alan Aleksandrowicz - zastępca prezydenta Gdańska podczas gali Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza, rok 2019
Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Gdańska Nagroda Równości przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska od 2017 roku osobom fizycznym za działalność w ostatnim roku na rzecz gdańszczan i gdańszczanek.

Doceniane są działania w obszarze nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Nagrodzone mogą być także osoby, które dokonały bohaterskiego czynu w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.

Sposoby składania wniosków

Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody za 2020 rok, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każdy mieszkaniec i mieszkanka, po zebraniu co najmniej dwóch rekomendacji od grup nieformalnych lub podmiotów uwiarygadniających dokonania osoby nominowanej i ich znaczenie dla społeczności Gdańska.

Wnioski należy składać w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości – Wydział Rozwoju Społecznego” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ” oraz drogą elektroniczną na adres: grrt@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku edytowalnym, bez załączników), w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną i pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wersję papierową należy złożyć:

  • w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk.

Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Szczegóły oraz wzór wniosku konkursowego dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel. 58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.

oprac.NG

TV

Drugi dzień festiwalu FETA 2024