Trójmiasto będzie kształcić specjalistów od kosmosu

W Trójmieście powstanie nowy, wyjątkowy kierunek studiów magisterskich: technologie kosmiczne i satelitarne. Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni i Akademia Marynarki Wojennej wspólnymi siłami będą kształcić „kosmicznych specjalistów” przy wsparciu Polskiej Agencji Kosmicznej.
( 03.01.2016 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

10 lipca 2015 r. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Marek Banaszkiewicz uroczyście inauguruje otwarcie siedziby POLSA w Gdańsku. Kto wie, może i on będzie miał zajęcia ze studentami technologii kosmicznych i satelitarnych?

Dlaczego wyjątkowy? Obecnie w Polsce tylko trzy uczelnie proponują naukę na zbliżonych tematycznie kierunkach, spośród nich tylko Politechnika Warszawska prowadzi pokrewną specjalność (ale nie kierunek) na poziomie magisterskim - kosmonautykę. Trójmiejskie uczelnie jako pierwsze zaproponowały uruchomienie osobnego kierunku magisterskiego.

– Zapotrzebowanie na pracowników z zakresu zaawansowanych technologii kosmicznych w Polsce wzrasta. Tymczasem brakuje nam specjalistów, zdolnych sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem tego sektora, chcemy ich kształcić w Trójmieście – twierdzi prof. Andrzej Stepnowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, inicjator utworzenia „kosmicznych studiów” w Trójmieście. – Siedzibą Polskiej Agencji Kosmicznej jest Gdańsk, naturalny jest więc rozwój oferty edukacyjnej w tym kierunku.

Trzysemestralne studia mają ruszyć w letnim semestrze roku akademickiego 2016/2017. Trwają prace nad szczegółowym programem kształcenia. Poza przedstawicielami trójmiejskich uczelni, biorą w nich udział eksperci Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. POLSA będzie też wspierać nowy kierunek: jej współpracownicy poprowadzą część wykładów i zapewnią pomoc w kontaktach z krajowymi i zagranicznym uniwersytetami i instytucjami badawczymi.

Inicjatorzy nowego kierunku planują przyjąć na pierwszy semestr 120 osób. Kandydaci muszą być absolwentami studiów technicznych I stopnia (z tytułem inżyniera) lub II stopnia (magister inżynier).

Kierunek technologie kosmiczne i satelitarne będzie miał charakter interdyscyplinarny. Studenci będą uczyć się zarówno przedmiotów podstawowych (matematyka, astrofizyka, astronomia, mechanika...), jak i specjalistycznych (globalne systemy nawigacji satelitarnej, podstawy mechaniki nieba, teledetekcja, komunikacja satelitarna, robotyka i mechatronika satelitarna, analiza i przetwarzanie danych przestrzennych i inne).

Nauka i zajęcia praktyczne w specjalistycznych laboratoriach będą realizowane na kilku wydziałach: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Mechanicznym oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa na Politechnice Gdańskiej, Nawigacyjnym i Elektrycznym w Akademii Morskiej w Gdyni oraz Nawigacji i Uzbrojenia Okrętów w Akademii Marynarki Wojennej.