Trójmiasto będzie kształcić specjalistów od kosmosu

W Trójmieście powstanie nowy, wyjątkowy kierunek studiów magisterskich: technologie kosmiczne i satelitarne. Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni i Akademia Marynarki Wojennej wspólnymi siłami będą kształcić „kosmicznych specjalistów” przy wsparciu Polskiej Agencji Kosmicznej.
03.01.2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

10 lipca 2015 r. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Marek Banaszkiewicz uroczyście inauguruje otwarcie siedziby POLSA w Gdańsku. Kto wie, może i on będzie miał zajęcia ze studentami technologii kosmicznych i satelitarnych?

Dlaczego wyjątkowy? Obecnie w Polsce tylko trzy uczelnie proponują naukę na zbliżonych tematycznie kierunkach, spośród nich tylko Politechnika Warszawska prowadzi pokrewną specjalność (ale nie kierunek) na poziomie magisterskim - kosmonautykę. Trójmiejskie uczelnie jako pierwsze zaproponowały uruchomienie osobnego kierunku magisterskiego.

– Zapotrzebowanie na pracowników z zakresu zaawansowanych technologii kosmicznych w Polsce wzrasta. Tymczasem brakuje nam specjalistów, zdolnych sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem tego sektora, chcemy ich kształcić w Trójmieście – twierdzi prof. Andrzej Stepnowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, inicjator utworzenia „kosmicznych studiów” w Trójmieście. – Siedzibą Polskiej Agencji Kosmicznej jest Gdańsk, naturalny jest więc rozwój oferty edukacyjnej w tym kierunku.

Trzysemestralne studia mają ruszyć w letnim semestrze roku akademickiego 2016/2017. Trwają prace nad szczegółowym programem kształcenia. Poza przedstawicielami trójmiejskich uczelni, biorą w nich udział eksperci Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. POLSA będzie też wspierać nowy kierunek: jej współpracownicy poprowadzą część wykładów i zapewnią pomoc w kontaktach z krajowymi i zagranicznym uniwersytetami i instytucjami badawczymi.

Inicjatorzy nowego kierunku planują przyjąć na pierwszy semestr 120 osób. Kandydaci muszą być absolwentami studiów technicznych I stopnia (z tytułem inżyniera) lub II stopnia (magister inżynier).

Kierunek technologie kosmiczne i satelitarne będzie miał charakter interdyscyplinarny. Studenci będą uczyć się zarówno przedmiotów podstawowych (matematyka, astrofizyka, astronomia, mechanika...), jak i specjalistycznych (globalne systemy nawigacji satelitarnej, podstawy mechaniki nieba, teledetekcja, komunikacja satelitarna, robotyka i mechatronika satelitarna, analiza i przetwarzanie danych przestrzennych i inne).

Nauka i zajęcia praktyczne w specjalistycznych laboratoriach będą realizowane na kilku wydziałach: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Mechanicznym oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa na Politechnice Gdańskiej, Nawigacyjnym i Elektrycznym w Akademii Morskiej w Gdyni oraz Nawigacji i Uzbrojenia Okrętów w Akademii Marynarki Wojennej.