Treść SMS-ów w dodatkowym głosowaniu - z czego wynika?

W poniedziałek, 15 stycznia o godzinie 00:01 rozpoczęło się dodatkowe głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018. Pierwsze SMS-y informujące o tym głosowaniu zostały wysłane 12 stycznia. Z czego wynika właśnie taka, a nie inna, treść tego esemesa, a także następnych, które będą wysłane w najbliższych dniach?
12.01.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Do dodatkowego głosowania uprawnionych jest 15 211 osób, które nie mają wykorzystanej pełnej puli punktów, jakie były do rozdysponowania podczas pierwszego głosowania w dniach 18.09-02.10.2017 r. (dotyczy głosowania samodzielnego, nie w punktach konsultacyjnych).


Treść SMS-a wysłanego 12 stycznia – z czego wynika?

"Budzet Obywatelski 2018. W dniach 15-21 stycznia odbedzie sie dodatkowe glosowanie, do którego moze byc Pani/Pan uprawniona/y. Szczegoly na www.gdansk.pl"

SMS-y powyższej treści 12 stycznia zostały wysłane na numery telefonów z puli 15 211 mieszkańców. Zdecydowana większość z nich trafi do osób uprawnionych do dodatkowego głosowania, co wynika z jednorazowego użycia danego numeru telefonu.

W tej puli jest jednak także około 850 numerów, które zostały użyte więcej niż jeden raz (podczas pierwszego głosowania jeden numer telefonu można było użyć 3 razy). Właściciel telefonu może, ale nie musi być uprawniony do dodatkowego głosowania.

Przykład


Właściciel telefonu - osoba 1 - zagłosowała w pierwszym głosowaniu w ten sposób: 5 punktów na projekt dzielnicowy, 1 punkt na projekt ogólnomiejski. Wszystkie punkty z tego głosowania zostały zapisane.

Osoba 2 – której osoba 1 użyczyła swojego telefonu zagłosowała w sposób: 1 punkt na projekt dzielnicowy, 4 punkty na projekt dzielnicowy i 1 punkt na projekt ogólnomiejski. W tym głosowaniu nie został zsumowany 1 punkt z uwagi na powtarzalność liczby punktów.


W jednym i drugim głosowaniu zapisany został jeden numer telefonu – osoby 1.


Zatem wysyłając SMS-a powyższej treści zostało użyte słowa „może być Pani/Pan uprawniona/y”


Treść SMS-a wysłanego 15 stycznia – jaka będzie?

15 stycznia, a więc pierwszego dnia dodatkowego głosowania osoby, które jednorazowo wykorzystały swój numer otrzymają wiadomość SMS z informacją i zaproszeniem do wzięcia udziału w dodatkowym głosowaniu poprzez stronę www.gdansk.pl

Osoby, które wykorzystały swój numer więcej niż jeden raz otrzymają informację, że z danego telefonu zostało zarejestrowane więcej niż jedno głosowanie + informacja, że dana osoba może być uprawniona do głosowania (co można potwierdzić poprzez stronę do głosowania) lub/i osoby, które korzystały z tego numeru również mogą być uprawnione do dodatkowego głosowania.


Ostatni SMS – 19 stycznia

Ta wiadomość będzie przypomnieniem o dodatkowym głosowaniu, które zakończy się w niedzielę, 21 stycznia o godz. 23:59.


Można też sprawdzić, czy jest się osobą uprawnioną do dodatkowego głosowania, wysyłając e-mail na adres: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl, lub dzwoniąc pod numer 58 323 65 75.TV

Historyczne dzwony powróciły do Gdańska