• Start
  • Wiadomości
  • Apelacja w sprawie terenów Gedanii na wniosek prezydent Gdańska

Apelacja w sprawie terenów Gedanii na wniosek prezydent Gdańska

Sąd Okręgowy w Gdańsku 26 lutego oddalił powództwo Skarbu Państwa w sprawie o rozwiązanie użytkowania wieczystego terenów po KKS Gedania. Reprezentant Skarbu Państwa w tej sprawie, czyli Prokuratoria Generalna, apelację od tego wyroku uznała za bezzasadną. Biorąc pod uwagę szczególną sytuację tego terenu, Aleksandra Dulkiewcz, prezydent Gdańska, postanowiła odwołać się od tego orzeczenia.
08.06.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski podczas konferencji prasowej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski podczas konferencji prasowej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gdańsku
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

APELACJA NA WNIOSEK PREZYDENT GDAŃSKA

Przypominamy, że w maju 2017 roku został złożony - przez Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska - wniosek o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego terenów Gedanii i powrót ich do zasobu gruntów Skarbu Państwa.

- Zdaniem władz miasta należy wykorzystać wszystkie formalne drogi, aby tereny Gedanii wróciły do zasobów Skarbu Państwa - powiedział Piotr Borawski zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. - Ku naszemu zdziwieniu przedstawiciele Skarbu Państwa, stwierdzili że nie odnajdują uzasadnienia by składać apelację.

Inne zdanie w tej sprawie ma Prezydent Aleksandra Dulkiewicz, która domagała się apelacji. Dzisiaj apelacja została złożona.

Władze Miasta domagają się zmiany zaskarżonego wyroku i rozwiązania stosunku prawnego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Kościuszki 49. Ponadto wniesiono o przeprowadzenie dowodu z artykułu: „Pożar w Gdańsku. Palił się budynek na terenie historycznego klubu sportowego Gedania.”, na okoliczność niewystarczającego zabezpieczenia nieruchomości przez pozwanego.

W apelacji władze Miasta zwracają uwagę na sprzeczne z umową korzystanie z nieruchomości oraz na szczegółowe zapisy umowy ustanowienia użytkowania wieczystego w stosunku do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według obowiązującego planu miejscowego obszar ten jest przeznaczony wyłącznie pod usługi sportu, rekreacji i turystyki oraz pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z trybunami. Nie ma w nim zabudowy mieszkaniowej. W umowie jest również zapis o nieprowadzeniu działalności zarobkowej na wskazanym terenie. 

 

Nieruchomość położona jest przy ul. Kościuszki 49
Nieruchomość położona jest przy ul. Kościuszki 49
fot. UMG

 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ PODTRZYMANE PRZEZ WOJEWODĘ

Równolegle do sprawy w sądzie, firma złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W ocenie radców prawnych oraz orzecznictwa, toczące się postępowanie w sądzie nie zwalnia miejskich urzędników od prowadzenia postepowania administracyjnego i wydania pozwolenia na budowę. Treść opinii jednoznacznie wskazywała, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie miał podstaw do zawieszenia postępowania w trybie art. 97 par. 1 pkt 4 kpa.: cyt.(…) „Mając na uwadze powyższe, w kontekście analizowanej sprawy, w mojej ocenie wszczęcie wobec inwestora postępowania sądowego o rozwiązanie umowy o oddaniu nieruchomości, w użytkowanie wieczyste ze względu na jej wykorzystanie w sposób sprzeczny z przeznaczeniem określonym w umowie, nie stanowi zagadnienia wstępnego uzasadniającego zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę”.(…)

Pozwolenie na budowę zostało zaskarżone przez przedstawiciela jednej ze wspólnot mieszkaniowych do Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha. Wojewoda ostatecznie decyzję miejskich urzędników podtrzymał.

 

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska