• Start
 • Wiadomości
 • Tak może wyglądać Plac Solidarności. Wyniki konkursu studialnego

Tak może wyglądać Plac Solidarności. Wyniki konkursu studialnego. WIZUALIZACJE

Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie Placu Solidarności. Pierwszą nagrodę zdobyła pracownia APA Wojciechowski Architekci za wyraziste uporządkowanie urbanistyczno-architektoniczne przestrzeni placu i jej połączenia z bezpośrednim otoczeniem. Pula nagród konkursowych wynosiła 110 tys. zł. W grudniu odbędzie się dyskusja publiczna z prezentacją prac.
17.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
grupowe zdjęcie kilkudziesięciu osób w różnym wieku
Laureaci i sąd konkursowy Konkursu studialnego na zagospodarowanie Placu Solidarności, 17 listopada 2023
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Wyniki ogłoszonego w lipcu tego roku konkursu przedstawiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Przyznano trzy nagrody główne i dwa wyróżnienia. Priorytetem w ocenie konkursowej było stworzenie spójnej przestrzeń, która podporządkuje się wizji urbanistycznej, jednocześnie poprawiając dostępność i estetykę tego miejsca.

-  Mamy do czynienia z przestrzenią, która jest szalenie ważna dla Gdańska. Jest elementem naszego DNA. Nie tylko elementem historii, najpierw krwawej, a później pokojowej i radosnej, miejscem, gdzie różne ważne rzeczy się działy, ale też miejscem, gdzie widzimy, jak zmienia się charakter tej części miasta - mówiła prezydent Gdańska podczas rozstrzygnięcia konkursu. - Z obszaru przemysłowego zmieniło się w takie, gdzie ludzie przychodzą i się spotykają. Widzimy też, jak zmienia się przestrzeń wokół stoczni. Wokół Placu Solidarności i Europejskiego Centrum Solidarności powstają nowe budynki. To miejsce wymaga spójnej koncepcji, ale żeby ona była mądra, potrzebujemy właśnie waszych pomysłów, waszej wiedzy i waszej inspiracji 

 

FILMOWA PERSPEKTYWA PLACU SOLIDARNOŚCI I JEGO OTOCZENIA

Konkurs na zagospodarowanie Pl. Solidarności - niełatwy orzech

W konkursie mogli wziąć udział zarówno doświadczeni architekci, jak i młodzi absolwenci wydziałów architektury uczelni wyższych.

- Zarówno komisja konkursowa, jak i  osoby, czy zespoły biorące udział w konkursie miały niełatwy orzech do zgryzienia. Plac Solidarności to z jednej strony przestrzeń zabytkowa, która ma już swój kształt. Z drugiej strony jest ona na pograniczu „starego” miasta i tego młodego, które obecnie poddawane jest transformacji. Inicjatywa zrobienia tego konkursu wynikała z potrzeby uporządkowania tej przestrzeni i wpisania jej w kontekst urbanistyczny całego otoczenia - dodał Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.

 

Laureaci konkursu na zagospodarowanie Placu Solidarności

- Do konkursu wpłynęło 13 prac i mogłoby się wydawać, że ta liczba nie jest zbyt duża. Ich różnorodność i poziom pozwoliły nam na przedyskutowanie różnych wariantów rozwoju i zmian, które mogłyby nastąpić w przestrzeni Placu i jego okolicy - tłumaczyła dr Monika Arczyńska, która zasiadała w sądzie konkursowym. We wszystkich pracach widać bardzo różnorodne podejście uczestników do kształtowania tej przestrzeni. Jedni próbowali ją bardzo wyraziście zdefiniować, inni stawiali na otwartość. Wspólnym motywem jest przede wszystkim sprzeciwianie się betonozie. Każda praca zawierała bardzo dużo zieleni.

 

Wyniki konkursu studialnego na Plac Solidarności

Do siedziby organizatora konkursu wpłynęło w terminie 13 prac konkursowych, trzy z nich otrzymały nagrody. Komisja konkursowa przyznała także dwa wyróżnienia.

- To niezwykle trudne zadanie zderzyć się z tak ważnym i symbolicznym miejscem, jak Pomnik Poległych Stoczniowców. Można myśleć kategoriami urbanistyki, w odniesieniu do innych istniejących placów, jednak ten jest wyjątkowy. Myślenie w kategoriach klasycznych pierzei właściwie nie miało miejsca i cieszę się, że znalazły się inne rozwiązania, które nie obudowują placu pierzejami - komentował zastępca przewodniczącego sądu konkursowego, prof. Jacek Krenz.

wizualizacja placu solidarności w nocy
I nagroda w konkursie studialnym na zagospodarowanie Placu Solidarności - została przyznana za wyraziste uporządkowanie urbanistyczno-architektoniczne placu
Pracownia APA Wojciechowski Architekci
 • I Nagroda (40 tys. zł):

Nr porządkowy pracy konkursowej: 8

Pracownia APA Wojciechowski Architekci, w skład zespołu konkursowego weszli: Szymon Wojciechowski, Dżafar Bajraszewski, Yaroslaw Panasevych, Hubert Natroff, Michalina Dutkowska, Nadia Surowiec, Viktoriia Sliusarenko, Vikor Shupliak, Ostap Ivaniv.

Uzasadnienie:

Nagroda została przyznana za wyraziste uporządkowanie urbanistyczno-architektoniczne placu, podzielonego na trzy strefy funkcjonalne: pamięci, zieloną i miejską. Strefę zieloną – wprowadzającą na plac zieleń miejską i parkową, wzmacniającą ramy i charakter placu, jednocześnie oddzielając go od ruchliwych ulic i łącząc z Drogą do Wolności. Strefę miejską – skupioną wokół przebudowanej, uzupełnionej ruchem tramwajowym ulicy Nowomiejskiej. Głównym elementem jest amfiteatralne wzniesienie, które wprowadza atrakcyjny element rozwijający i wzmacniający istniejącą kompozycję placu.

rysunki architektoniczne
I miejsce w konkursie na zagospodarowanie Placu Solidarności
APA Wojciechowski Architekci
rysunki architektoniczne
Pierwsza nagroda w konkursie na zagospodarowanie Placu Solidarności
APA Wojciechowski Architekci
 • II Nagroda (30 tys. zł):

Nr porządkowy pracy konkursowej: 7

Zespół projektowy to: Tomasz Bekas, Alicja Maculewicz, Jan Matusewicz

Uzasadnienie:

Nagrodę przyznano za przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej, pozwalającą na stworzenie promenady pieszej wzdłuż ulicy Wały Piastowskie z najściem na pomnik od strony Dworca Głównego i wykreowanie ogólnodostępnych przestrzeni w pobliżu wejścia do budynku I LO. Przekształcenie ul. Doki w ciąg pieszy z nowym zagospodarowaniem działek otaczających dwa bloki mieszkalne. Wytyczenie trasy pieszo-rowerowej prowadzącej do „żółtego wiaduktu” w kierunku Góry Gradowej oraz zagospodarowanie terenu  pętli autobusowej.

rysunek architektoniczny
II nagroda w konkursie na zagospodarowanie Placu Solidarności
Tomasz Bekas, Alicja Maculewicz, Jan Matusewicz
rysunki architektoniczne
Drugą nagrodę przyznano za przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej, pozwalającą na stworzenie promenady pieszej wzdłuż ulicy Wały Piastowskie
Tomasz Bekas, Alicja Maculewicz, Jan Matusewicz
rysunek architektoniczny
II nagroda w konkursie na zagospodarowanie Placu Solidarności w Gdańsku
Tomasz Bekas, Alicja Maculewicz, Jan Matusewicz
 • III Nagroda (20 tys. zł):

Nr porządkowy pracy konkursowej: 4

Projekt autorstwa Sławomira Kopy.

Uzasadnienie:

III Nagrodę przyznano za trafną propozycję urbanistycznego uporządkowania obszaru opracowania studialnego przy użyciu bardzo skromnych środków. Właściwie odczytana hierarchia programowo-przestrzenna Placu Solidarności została podkreślona i wzbogacona, dopełniona kompozycją zieleni. Nagrodzony projekt pokazuje w jaki sposób niska i wysoka zieleń mogą odmienić istniejącą przestrzeń miasta, przy ograniczonej ingerencji w jego tkankę i ograniczonym budżecie tych przekształceń.

rysunek architektoniczny
III Nagrodę przyznano za trafną propozycję urbanistycznego uporządkowania obszaru opracowania studialnego przy użyciu bardzo skromnych środków.
Sławomir Kopa
rysunek architektoniczny
III nagroda w konkursie na zagospodarowanie Placu Solidarności w Gdańsku
Sławomir Kopa
 • Wyróżnienie 1 (10 tys. zł):

Nr porządkowy pracy konkursowej: 1

W skład zespołu projektowego weszli Łukasz Modrzejewski, Jakub Kozaczenko, Konrad Zaborski.

Uzasadnienie:

Wyróżnienie przyznano za wprowadzenie zdecydowanej idei zwartej tkanki śródmiejskiej, tworząc cyrkularny plac z posadzką i ścianami urbanistycznymi.

rysunek architektoniczny
Pierwsze wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie Placu Solidarności
Łukasz Modrzejewski, Jakub Kozaczenko, Konrad Zaborski
rysunek architektoniczny
Pierwsze wyróżnienie
Łukasz Modrzejewski, Jakub Kozaczenko, Konrad Zaborski
 • Wyróżnienie 2 (10 tys. zł)

Nr porządkowy pracy konkursowej: 11

Zespół projektowy: Roman Ruczyński, Łukasz Bugalski, Barbara Bugalska.

Uzasadnienie:

Wyróżnienie przyznano za wkomponowanie punktowca przy ul. Doki 1 w centralną kompozycję placu oraz oryginalną propozycję przeniesienia linii tramwajowej.

rysunek architektoniczny
Drugie wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie Placu Solidarności
Roman Ruczyński, Łukasz Bugalski, Barbara Bugalska
rysunek architektoniczny
Drugie wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie Placu Solidarności
Roman Ruczyński, Łukasz Bugalski, Barbara Bugalska

Harmonogram konkursu

Prace w konkursie można było składać do 14 września 2023 roku. W poniedziałek 13 listopada zebrał się sąd konkursowy, który zdecydował o przyznaniu nagród i wyróżnień.

W skład sądu konkursowego weszli:

 • prof. Bolesław Stelmach - przewodniczący sądu konkursowego
 • dr Monika Arczyńska - sędzia referent
 • arch. Ryszard Gruda
 • prof. Sławomir Gzell
 • Henryk Knapiński
 • prof. PG Jacek Krenz - zastępca przewodniczącego sądu konkursowego
 • dr Michał Leszczyński
 • prof. Piotr Lorens
 • prof. Zbigniew Myczkowski
 • arch. Igor Strzok
 • arch. Barbara Tusk

W piątek, 8 grudnia, odbędzie się dyskusja publiczna z prezentacją prac. Spotkanie w siedzibie SARP – Dwór św. Jerzego o godz. 16.00.

oprac. IB

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów