Szukamy „Pracodawcy przyjaznego gdańskiej szkole zawodowej”

W poniedziałek, 29 stycznia, startuje konkurs „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej”. Tradycyjnie już jest organizowany przy okazji zbliżającego się „Tygodnia zawodowca”. Stanowi okazję, by docenić te firmy, które szczególnie wspierają gdańskie placówki oświatowe.

Szukamy „Pracodawcy przyjaznego gdańskiej szkole zawodowej”
A
A
data publikacji: 29 stycznia 2018 r.

W Gdańsku poszukiwani są m.in. absolwenci szkół gastronomicznych
W Gdańsku poszukiwani są m.in. absolwenci szkół gastronomicznych
fot. Maciej Kosycarz/KFP

- Celem konkursu jest promowanie kształcenia zawodowego, wzmocnienie współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi oraz ukierunkowanie kształcenia zawodowego na innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne, a także wzmocnienie spójności kompetencji absolwentów z oczekiwaniami pracodawców - tłumaczy zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk.


Komu się należy tytuł?

Nominacje do tytułu „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej” zgłaszają dyrektorzy szkół i placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest miasto Gdańsk. Dyrektor może nominować jednego pracodawcę, z którym współpracuje minimum 2 lata.

Wyróżnienia przyznaje się tym przedsiębiorcą, którzy spełniają określone kryteria, np. organizują i prowadzą dla uczniów zajęcia edukacyjne z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu, współpracują ze szkołami przy opracowywaniu programów nauczania w zawodach, uczestniczą w realizacji działań, innowacji i eksperymentów pedagogicznych czy fundują stypendia i nagrody dla uczniów. Szczególnie cenione są też firmy, które sprawują patronat nad klasą, albo wspierają kształcenie osób niepełnosprawnych.

Co ważne, jeden pracodawca nie może być typowany częściej niż raz na 3 lata.


Jak zgłosić pracodawcę?

Formularze nominacji należy składać w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w sekretariacie ( ul. Kartuska 5, II piętro) do 13 lutego 2018 roku. Gala finałowa jest zaplanowana na 9 marca 2018 roku w Centrum Rozwoju Talentów. Prezydent Gdańska wyróżnia nominowanego przez szkołę pracodawcę nagrodą w postaci statuetki. Poza tym organizator konkursu spośród nominowanych firm dokona wyboru jednego pracodawcy, który otrzyma nagrodę Grand Prix.

-  Cieszę się, że w Gdańsku są pracodawcy, którzy współpracując z gdańskimi szkołami udowadniają, że jest możliwe podnoszenie kompetencji młodych „zawodowców”, zarażanie ich pasją do wykonywanego zawodu i przygotowywanie do płynnego wejście na rynek pracy. Tylko razem możemy budować programy szkolenia zawodowego - podkreśla Piotr Kowalczuk. - Młodym gdańszczanom zaś powtarzamy za pracodawcami - „Masz zawód i praktykę, masz pracę”.

W tym roku „Tydzień zawodowca” odbędzie się między 5 a 10 marca. W programie jest m. in. wizyta w Centrum Rozwoju Talentów, targi szkół, „Dzień Techniki” i dni otwarte w szkołach.

Osoba do kontaktu ws. konkursu: Katarzyna Chęsy  tel. 58 3236720


Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia umieszczone są w załączniku poniżej.

Regulamin (121.96 KB)

Formularz (122 KB)Anna Mizera-Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
Anna Mizera-Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora