• Start
  • Wiadomości
  • “Sztuka się robi” - Teatr Miniatura ogłasza konkurs na spektakl

“Sztuka się robi” - Teatr Miniatura ogłasza konkurs na nowy spektakl dla dzieci

Miejski Teatr Miniatura i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zapraszają kolektywy twórcze do udziału w konkursie na koncepcję spektaklu dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zwycięzcy otrzymają zaproszenie na rezydencje artystyczne w Gdańsku. Sztuka uwzględnić powinna współczesne trendy w myśleniu o dzieciństwie, edukacji i dostępności. Termin nadsyłania koncepcji mija 10 lipca br.
( Publikacja: 19.06.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Paradoksalnie, w grupie widzów w wieku od 3 do 6 lat, jednej z najczęściej odwiedzających teatry dla dzieci, brakuje dostosowanych do jej potrzeb spektakli. Nz. widownia po spektaklu w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku, zdjęcie archiwalne
Paradoksalnie, w grupie widzów w wieku od 3 do 6 lat, jednej z najczęściej odwiedzających teatry dla dzieci, brakuje dostosowanych do jej potrzeb spektakli. Nz. widownia po spektaklu w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku, zdjęcie archiwalne
Fot. Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku

Spektakl współczesny dla dzieci od 3 do 6 lat

Jak podkreślają organizatorzy, celem projektu “Sztuka się robi” jest rozwój teatru dla dzieci i młodzieży poprzez poszukiwania w zakresie nowych tematów i form, biorąc pod uwagę współczesne trendy w myśleniu o dzieciństwie, edukacji oraz dostępności.

Razem z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, który jest partnerem projektu, Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku zaprasza kolektywy twórcze do udziału w konkursie na koncepcję spektaklu dla dzieci od 3 do 6 lat.

Festiwal Szekspirowski w lipcu i sierpniu. Międzynarodowa obsada, spektakle z kilku krajów

Dlaczego akurat od 3 do 6 lat?

Organizatorzy proponują twórcom skupienie się na tej grupie wiekowej ponieważ jest jedną z najczęściej przychodzących do teatru, a paradoksalnie wciąż zbyt mało jest propozycji dostosowanych do jej potrzeb. Spektakle często są infantylne lub pouczające i równocześnie mało angażujące widza. 

- Liczymy na to, że konkurs i rezydencje pozwolą nam głębiej się zastanowić, jakiego teatru potrzebuje widownia w tym wieku - podkreślają organizatorzy.

 

Jak wziąć udział w konkursie “Sztuka się robi”?

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba do 10 lipca br. przesłać koncepcję spektaklu, która: 

  • opisuje m.in. wybór tematu i formy przedstawienia,
  • rolę poszczególnych artystów
  • oraz plany na włączenie w proces pracy grupy dzieci z partnerskiego przedszkola, które weźmie udział w projekcie.

Zwycięskie kolektywy będą przez tydzień (3 - 9 października), pracowały w Gdańsku nad swoimi koncepcjami w gronie innych artystów i specjalistów teatru dla dzieci. W weekend 8 i 9 października pokażą efekty swojej pracy widzom.

Uwaga! Kolektyw twórczy składać się może z maksymalnie czterech artystów, przy czym w każdym musi znaleźć się reżyser/reżyserka.

Dokąd zmierza teatr dla dzieci?

- Od dłuższego czasu chcieliśmy zrealizować projekt, który będzie laboratorium twórczym i miejscem inspiracji dla artystów związanych z teatrem dla dzieci. Momentem, kiedy możemy się zatrzymać i zastanowić, w jakim miejscu się znajdujemy i gdzie chcemy iść dalej - opowiada Agnieszka Kochanowska, kierowniczka literacka Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku. - W tym roku udało się otrzymać dofinansowanie z programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje, a także znaleźć wspaniałego partnera merytorycznego - Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu - więc wreszcie możemy ruszyć.

- Projekt jest zaproszeniem do tego, by o teatrze dla młodszych dzieci myśleć odważnie i kompleksowo - dodaje Joanna Żygowska, kierowniczka Działu Sztuki i Edukacji Kulturowej Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. - Zachęcamy do poszukiwania nowych, własnych dróg powstawania spektakli, które nie muszą zaczynać się od gotowego tekstu, mogą od tematu czy zbioru inspiracji, czy też od spotkania zespołu twórców i twórczyń z dziećmi. Naprawdę ważne wydaje mi się dzisiaj refleksyjne podejście do tematu dzieciństwa. Pozwala to dostrzegać szereg uwarunkowań i zależności między dorosłymi tworzącymi sztukę dla dzieci, a jej odbiorcami. Ogromnie się cieszę, że tworzymy wydarzenie, które ma szansę być powiewem świeżego powietrza w teatrze dla młodej widowni w Polsce.

Najważniejsze informacje o konkursie “Sztuka się robi”

  • Anonimowe zgłoszenia trzeba przysłać do 10 lipca 2022 na adres mailowy justyna.sawicka@teatrminiatura.pl. Każdy kolektyw ustala nazwę grupy oraz wybiera przedstawiciela lub przedstawicielkę, którzy zgłaszają zespół do konkursu. Zgłoszenie trzeba oznaczyć nazwą grupy.
  • W mailu zgłoszeniowym powinny się znaleźć dwa załączniki: koncepcja spektaklu przygotowana zgodnie z wytycznymi z regulaminu (do 4 stron A4) oraz skan formularza zgłoszenia wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela lub kolektywu.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 sierpnia 2022 roku.
  • Nagrodą jest udział w rezydencjach artystycznych Sztuka się Robi od 3 do 9 października 2022 w Gdańsku. Na finałowe pokazy organizatorzy zaproszą dyrektorów teatrów dla dzieci i młodzieży, krytyków oraz inne osoby zajmujące się twórczością dla dzieci.

 

Regulamin konkursu i wzór formularza do wypełnienia - do pobrania w zakładce na stronie Miejskiego Teatru Miniatura.