• Start
 • Wiadomości
 • Cztery firmy i konsorcja chcą zainwestować w Nowy Port. Wkrótce rozpoczną się negocjacje

Cztery firmy i konsorcja chcą zainwestować w Nowy Port. Wkrótce rozpoczną się negocjacje

Budowa basenu w rejonie ul. Krasickiego i Gałczyńskiego, nowy żłobek, do tego modernizacja ul. Wyzwolenia i przekształcenie jej w zielony bulwar - to zaledwie kilka przykładów inwestycji publicznych, które będzie musiał wykonać inwestor. W zamian otrzyma od Miasta grunty pod zabudowę komercyjną. Inwestycje realizowane będą bowiem w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.
17.01.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie z drona, po zmroku, fragment dzielnicy nowy port, widać niewysokie kamienice pokryte śniegiem, pomiędzy nimi stoi kilka samochodów
Inwestorzy widzą potencjał w dzielnicy Nowy Port
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Cztery wnioski złożone

W Nowym Porcie od kilku lat realizowane są inwestycje w przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji tej dzielnicy. Potrzeby są jednak wciąż bardzo duże - nie na wszystko wystarczy środków z budżetu Gdańska. Dlatego Miasto postanowiło poszukać prywatnego inwestora - podobnie jak dzieje się to obecnie na Dolnym Mieście.

We wrześniu 2023 r. ogłoszono więc postępowanie, w ramach którego zainteresowane firmy, spółki miały złożyć wnioski “o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy PPP”. Do połowy stycznia br. wpłynęły cztery wnioski Zainteresowane projektem są firmy:

 • Doraco Investment Sp. z o.o. z Gdańska - Lider konsorcjum, z Korporacją Budowlaną Doraco Sp. z o.o. z Gdańska
 • Cordia Development 15 Sp. z o.o. z Warszawy
 • Multibud Investment W. Ciurzyński S.A. z Warszawy - Lider konsorcjum, z Dekpol Deweloper Sp. z o.o. z Pinczyna
 • Develia S.A. z Wrocławia - Lider konsorcjum, z NP 11 Sp. z o.o. Sp. k z Warszawy

Obecnie trwa weryfikacja formalna złożonych wniosków. W kolejnym etapie firmy/konsorcja, których wnioski spełnią kryteria formalne zostaną zaproszone do negocjacji, które potrwają około 8 miesięcy i zakończą się zaproszeniem do złożenia ofert. Jeżeli wpłynie ważna oferta, to umowa PPP może zostać podpisana w II kwartale 2025 r.

Blisko 6,5 mln zł w budżetach dzielnic. Na co je wydamy?

Wytypowano 20 obszarów inwestycyjnych

Miasto wytypowało 20 obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni około 13 hektarów. Te obszary znajdują się w różnych częściach Nowego Portu. Są to zarówno niezagospodarowane działki, jak i budynki, które wymagają modernizacji czy gruntownej przebudowy. Jeden z wyznaczonych obszarów znajduje się też w dzielnicy Brzeźno, u zbiegu ulic Krasickiego i Gałczyńskiego, pozostałe nieruchomości znajdują się w Nowym Porcie m.in. pomiędzy ul. Oliwską i Podjazd, pomiędzy ul. Oliwską i Na Zaspę oraz przy ul. Floriańskiej pomiędzy ul. Wyzwolenia i Starowiślną.

W Nowym Porcie zaplanowano wstępnie inwestycje publiczne o wartości około 120 mln złotych.

grafika
To tereny wstępnie zaproponowane do zagospodarowania w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego
Mat. Urząd Miejski w Gdańsku

Cele publiczne w partnerstwie w Nowym Porcie to m.in.:

 • Budowa basenu w rejonie ul. Krasickiego i Gałczyńskiego 
 • Modernizacja ulicy Wyzwolenia w Gdańsku - przekształcenie ulicy w zielony bulwar „Zielona Wyzwolenia”
 • Ciąg pieszy i pieszo-jezdny łączący ul. Oliwską i Na Zaspę
 • Park rekreacyjny z walorami historycznymi (Szaniec Zachodni)
 • Park/ teren rekreacyjny z ciągiem pieszo-rowerowym rejon ul. Krasickiego do Gałczyńskiego
 • Budowa żłobka publicznego przy ul. Mylnej 
 • Remont jezdni wraz z chodnikami i sieciami podziemnymi przy Przedszkolu nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” przy ul. Władysława IV 
 • Utwardzenie nawierzchni placu przy ul. Wyzwolenia 

ZOBACZ NOWY PORT Z LOTU PTAKA. TAK WYGLĄDAŁA DZIELNICA W LISTOPADZIE 2021 R. 

To wstępne założenia Miasta

Co ważne, opisane cele publiczne i komercyjne czy obszary inwestycyjne w Nowym Porcie, to wstępna propozycja opracowana przez współpracujące ze sobą wydziały i jednostki w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Dopiero w trakcie negocjacji z zainteresowanymi inwestorami okaże się, którymi działkami będą zainteresowani - czy wszystkimi wskazanymi przez Miasto czy tylko częścią z nich, a także to, jakie cele publiczne ostatecznie zostaną wytypowane do realizacji w ramach umowy ppp i środków finansowych pozyskanych z wytypowanych nieruchomości.

Wszystkie zaplanowane do projektu nieruchomości zostały już wycenione przez rzeczoznawcę. Wiadomo więc, ile każda z nich jest warta. Za wartość przekazanych inwestorowi nieruchomości, ten będzie musiał w podobnej lub większej wysokości zrealizować wyznaczone cele publiczne.

Czy zmienić nazwę dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe?

Harmonogram postępowania na wyłonienie inwestora do PPP

 1. Zaproszenie do składania wniosków o udział w negocjacjach od 6.09.2023 r.
 2. Negocjacje do połowy 2024 r.
 3. Przygotowanie umowy i warunków PPP (uwzględniających wynegocjowane warunki) - III kwartał 2024 r.
 4. Zaproszenie i składanie ofert - przełom 2024/2025 r.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy PPP - I kwartał 2025 r.

Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne?

PPP to rodzaj współpracy pomiędzy partnerem prywatnym (firmą bądź konsorcjum firm) a Miastem. Miasto wskazuje nieruchomości, które partner prywatny może zabudować komercyjnie, ale pod konkretnymi warunkami. Te warunki to obowiązek realizacji określonych celów publicznych, które wynikają z potrzeb zgłaszanych wcześniej przez mieszkańców - na czym właśnie zależy Miastu.

Formuła PPP ma być uzupełnieniem działań, które prowadzone są już w Nowym Porcie w ramach rewitalizacji.

Propozycje inwestycji i miejskich nieruchomości pod cele komercyjne przygotowane zostały m.in. na podstawie ankiet, które w ostatnich latach wypełniali mieszkańcy Nowego Portu w ramach przygotowań do rewitalizacji, a także służbowego spaceru prezydent Gdańska po dzielnicy Nowy Port i spotkań z Radą Dzielnicy oraz w oparciu o przyjęte miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku