• Start
  • Wiadomości
  • Port Czystej Energii. Można już rozpocząć budowę nowoczesnej spalarni w Szadółkach

Port Czystej Energii. Można już rozpocząć budowę nowoczesnej spalarni w Szadółkach

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Port Czystej Energii to nazwa nowoczesnej, ekologicznej spalarnii śmieci, która powstanie w Gdańsku-Szadółkach. Po dwóch latach od podpisania umowy na jej realizację, inwestycja może już wejść w fazę rozpoczęcia robót. Spalarnia ma być gotowa do końca 2023 roku.
11.05.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańska instalacja budowana i eksploatowana będzie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica i Dalkia Wastenergy. W Polsce tego typu instalacje spotkamy m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie.
Gdańska instalacja budowana i eksploatowana będzie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica i Dalkia Wastenergy. W Polsce tego typu instalacje spotkamy m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie.
mat. prasowe

 

W Gdańsku powstanie nowoczesna spalarnia odpadów. ZOBACZ zdjęcia i film z podpisania umowy

 

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów to inwestycja ważna, wyczekiwana i kosztowna. Miasto Gdańsk starało się o jej realizację przez dekadę. Do Portu Czystej Energii trafiać będą odpady energetyczne, czyli te śmieci, które nie nadają się do recyklingu. To nic innego, jak frakcja resztkowa, czyli np. zużyte pieluchy jednorazowe, siatki foliowe, zabrudzony papier czy folie po słodyczach, które dostarczają w procesie spalania prawie tyle samo energii, co węgiel brunatny. Wyprodukowane w spalarni ciepło trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia do sieci energetycznej. Realizacja tej inwestycji ma też ułatwić życie osobom, które mieszkają w bliskim sąsiedztwie Szadółek. Nieprzyjemna woń ma przestać być problemem, dzięki pracy specjalnego bunkra. Panować w nim będzie podciśnienie, które ma uniemożliwić wydostawanie się odoru na zewnątrz. 

- Po wieloletnich przygotowaniach zaczynamy realizację największej inwestycji w historii Gdańska i regionu, związanej z gospodarką odpadami – mówi Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii.

 

Umowa na budowę nowej spalarni została podpisana 7 maja 2018 roku
Umowa na budowę nowej spalarni została podpisana 7 maja 2018 roku
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

Umowę na realizację tej inwestycji podpisano 7 maja 2018 roku. Budowę realizuje włosko-francuskie konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy (red. - W 2018 roku pisaliśmy, że operatorem spalarni zostanie francuska firma TIRU, filia firmy Dalkia. Dzisiaj firma ta funkcjonuje pod nazwą Dalkia Wastenergy).  W środę 6 maja 2020 r. inwestor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku Port Czystej Energii – spółka miejska powołana w celu realizacji przedsięwzięcia – wydała wykonawcy formalne polecenie rozpoczęcia robót. W praktyce oznacza to, że proces budowy spalarni może, a nawet powinien rozpocząć się lada chwila. Wykonawca ma bowiem czas na ukończenie inwestycji do końca 2023 roku. 

- Przez ostatnie dwa lata, jako wykonawca instalacji, koncentrowaliśmy się na działaniach projektowych i przygotowaniu produkcji. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu realizacji inwestycji i rozpoczynamy roboty ziemne, po których nastąpią prace budowlane. Cały proces budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów potrwa do 2023 roku, kiedy to planujemy oddać instalację do eksploatacji – mówi Domenico Puzzo, przedstawiciel wykonawcy – konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy.

Pierwotne plany zakładały, że spalarnie zostanie uruchomiona w 2021 roku. Termin ten wydłużył się

- Zmiana planów dotyczących terminu oddania instalacji do użytkowania, wynikała z trzech zmiennych: odwołanie Towarzystwa na rzecz Ziemi z Oświęcimia od decyzji pozwolenia na budowę, zmiany technologii posadowienia ZTPO w stosunku do oferty wykonawcy oraz konieczności dodatkowej oceny projektu w ramach I osi priorytetowej POIiŚ (red. - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) – „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” ze względu na zmianę wytycznych w trakcie procesu uzyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej - mówi Dorota Tanaś-Michalak, specjalista ds. promocji i edukacji w Porcie Czystej Energii. 

Zmieniła się też wartość inwestycji, która pierwotnie miała kosztować 454 mln zł

- W 2019 roku Komisja Europejska zmieniła klasyfikację naszego projektu, tym samym ze względu na różne warunki oceny w dwóch osiach priorytetowych POIiŚ, ostateczna, zaakceptowana przez Komisję Europejską wartość dofinansowania wynosi 271 mln zł, a nie jak wcześniej planowano 350 mln zł. Na dzień dzisiejszy koszt inwestycji wynosi blisko 537 mln zł netto - dodaje Dorota Tanaś-Michalak.

ZOBACZ SYMULACJĘ BUDOWY NOWEJ SPALARNI W GDAŃSKU-SZADÓŁKACH

 

 

Nowoczesna spalarnia powstanie na terenie o powierzchni 3 hektarów. Jej moce przerobowe szacuje się na możliwość przetwarzania 160 tys. ton odpadów rocznie. Spalarnia ma być średnim wielkościowo obiektem w skali kraju.

- To dla Gdańska ważny moment, funkcjonująca instalacja uniezależni nas od nieprzewidywalnych zmian na rynku zagospodarowania odpadów oraz realnie wpłynie na zahamowanie nadmiernych podwyżek i ustabilizowanie opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

Zdecydowaną większość odpadów do spalarni dostarczać będzie Gdańsk. Jednak ważną rolę w realizacji tego projektu odgrywa też udział kolejnych 34 pomorskich gmin, m.in. Tczewa, Kwidzyna, Malborka.

 
35 gmin chce wziąć udział w projekcie, którym jest funkcjonowanie nowej spalarni
35 gmin chce wziąć udział w projekcie, którym jest funkcjonowanie nowej spalarni
Port Czysta EnergiaTV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów