• Start
 • Wiadomości
 • Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie. W Gdańsku wnioski o te świadczenie przyjmuje i rozpatruje Gdańskie Centrum Świadczeń.
22.03.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wnioski o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przyjmuje Gdańskie Centrum Świadczeń
Wnioski o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przyjmuje Gdańskie Centrum Świadczeń
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Ważną informacją jest to, świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Ważne!

W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.


W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie?

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Kwota ta może zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy. Wyższa kwota może być przyznana również gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski można składać:

 • Osobiście
  Gdańskie Centrum Świadczeń
  ul. Kartuska 32/34
 • Korespondencyjnie
  Gdańskie Centrum Świadczeń
  ul. Kartuska 32/34
  80-104 Gdańsk
 • W formie elektronicznej
  przez ePUAP: /GCSGdansk/SkrytkaESP – jako pismo ogólne do urzędu

 

Wniosek o świadczenie

Załącznik do wniosku

 

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami