23 wybitnie uzdolnionych gdańszczan studiować będzie za granicą dzięki Stypendium Fahrenheita

W Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta 6 września 2017 r. wręczone zostały uroczyście Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita. Odebrało je 23 studentów, w tym pięcioro tegorocznych maturzystów.

23 wybitnie uzdolnionych gdańszczan studiować będzie za granicą dzięki Stypendium Fahrenheita
A
A
data publikacji: 06 września 2017 r.

Uroczystość wręczenia stypendiów im. Fahrenheita na rok akademicki 2017/2018
Uroczystość wręczenia stypendiów im. Fahrenheita na rok akademicki 2017/2018
zdj. Dariusz Kwidziński

W Wielkiej Sali Wety pojawili się stypendyści, niektórym towarzyszyli rodzice bądź dziadkowie. Wręczenie stypendiów miało uroczystą oprawę - koncert w wykonaniu studentów kierunków muzycznych. Zagrali młodzi muzycy - stypendyści: Zuzanna Wężyk, Natalia Egielman i Bartłomiej Sutt.

Stypendia na ten rok akademicki otrzymało 18 studentów, którzy kontynuują swoje studia i wsparcie uzyskali już w poprzednim roku akademickim oraz pięciu młodych ludzi, którzy właśnie zaczynają naukę za granicą. Łączna kwota przyznanych stypendiów dla 23 studentów w tym roku to 578 tys. zł. Wręczono je po raz trzynasty.

- To jest wsparcie, którego udziela Wam społeczność gdańszczan. Stypendium to wyróżnienie dla najlepszych, ale też zobowiązanie - mówił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

- Miasto Gdańsk jest wyjątkiem w skali kraju. Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś samorząd, który funduje stypendia maturzystom na studia zagraniczne - to z kolei słowa prof. Marii Mendel, która sprawuje opiekę nad stypendystami.

Na rok akademicki 2017/2018 stypendia otrzymali:

1. Daniel Egielman - Uniwersytet Mozarteum w Salzburgu

2. Natalia Egielman - Uniwersytet Mozarteum w Salzburgu

3. Bartosz Ekiert - Uniwersytet Oksfordzki

4. Justyna Frankowska - Uniwersytet Oksfordzki

5. Marta Furmaniak – Uniwersytet w Glasgow

6. Tadeusz Janik – Uniwersytet w Edynburgu

7. Magdalena Kalinowska- Uniwersytet w Edynburgu

8. Szymon Kowara - Uniwersytet Oksfordzki

9. Daniel Krajnik - University College London

10. Patrycja Łapińska - Uniwersytet Pompeu Fabra

11. Adam Małagowski - Imperial College London

12.  Magdalena Mastykarz – Uniwersytet Rostock

13. Marcin Młynarczyk – Heriot-Watt Uniwersytet

14. Anna Paszkowicz- Uniwersytet Fordham

15. Anna Petruczynik - Stevens Institute of Technology

16. Maksymilian Słupski – Uniwersity College London

17. Julia Stankiewicz – Uniwersytet w Manchesterze

18. Malwina Strugała – Heriot-Watt Uniwersytet

19. Bartłomiej Sutt – Królewska Duńska Akademia Muzyczna

20. Ewa Szwabowicz - The Glasgow School of Art.

21. Katarzyna Szymańska - Imperial College London

22. Zuzanna Wężyk - Uniwersytet Mozarteum w Salzburgu

23. Joanna Wolska – Uniwersytet w Edynburgu


Zajrzyj na Blog Stypendystów Fahrenheita

Na stronie gdansk.pl stypendyści prowadzą swój blog. Opisują swoje wrażenia ze studiów, piszą o krajach i miastach, do których się udali.

Studia w Londynie. W stolicy Wlk. Brytanii można zdobyć wiedzę, realizować swoje pasje i poznać nowych przyjaciół
Studia w Londynie. W stolicy Wlk. Brytanii można zdobyć wiedzę, realizować swoje pasje i poznać nowych przyjaciół
zdj. Tao Bi

Udzielają też wielu praktycznych porad, dotyczących nie tylko aplikowania na zagraniczne studia, ale też kosztów utrzymania czy pracy w obcych krajach. Opisują, jak ciekawie spędzić czas wolny.

Czym jest Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita?

Program stypendialny ruszył w 2005 roku z inicjatywy prezydenta Gdańska. Celem stypendium jest umożliwienie najzdolniejszym absolwentom szkół średnich, będących mieszkańcami Gdańska, podjęcie studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych. Jest to jest pierwszy w Polsce tego rodzaju program. Stypendysta ma obowiązek zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania wysokich wyników, a także reprezentowania i promowania Gdańska na uczelni oraz podejmowania pracy wolontariackiej.

Jak ubiegać się o Stypendium im. G.D Fahrenheita

Początkowo stypendia były przyznawane gdańskim absolwentom matury międzynarodowej. Od 10 lat mogą się o nie ubiegać również osoby legitymujące się maturą polską i wybitnymi osiągnięciami oraz działalnością na rzecz środowiska gdańskiego. O stypendium wystąpić mogą także studenci rozpoczynający jednolite studia magisterskie, magistersko-inżynierskie lub licencjackie I i II stopnia. Stypendia wypłacane są w równych ratach przez 9 miesięcy. Wnioski złożone przez kandydatów na stypendystów rozpatruje Kapituła Stypendialna, której Przewodniczącym jest Prezydent Miasta Gdańska.

Od roku akademickiego 2005/2006 do 2016/2017 przyznano 342 stypendia na łączną kwotę 8 418 500 zł.


Marek Wałuszko (0)
www.gdansk.pl
marek.waluszko@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Marek Wałuszko (0)
www.gdansk.pl
marek.waluszko@gdansk.pl
więcej tekstów autora