• Start
 • Wiadomości
 • Studenckie koncepcje portu jachtowego w Brzeźnie i kąpieliska na Stogach. WIZUALIZACJE

Studenckie koncepcje portu jachtowego w Brzeźnie i kąpieliska na Stogach. WIZUALIZACJE

Jak mógłby wyglądać Centralny Port Jachtowy w Brzeźnie/Nowym Porcie, a jak należałoby przebudować obecne zaplecze kąpieliska na Stogach? Odpowiedź na to pytanie postawiono studentom Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, przyszłym architektom. Zobacz prace nagrodzone w konkursie koncepcyjnym organizowanym przez Miasto Gdańsk i Politechnikę.
( 29.06.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centralnego Portu Jachtowego w Gdańsku Brzeźnie, pierwsza z dwóch przyznanych I nagród
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centralnego Portu Jachtowego w Gdańsku Brzeźnie, pierwsza z dwóch przyznanych I nagród
Anna Kamińska, Anna Kuchta, Joanna Strahl, Dawid Zielke

 

Miasto Gdańsk przy współpracy z Politechniką Gdańską od lat organizuje konkursy koncepcyjne dla studentów Wydziału Architektury PG. Tegoroczną, XIV edycję wydarzenia rozstrzygnięto tradycyjnie w gmachu głównym uczelni. 

Studenci mieli dwa zadania do wyboru w ramach jednego konkursu:

 • Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna centralnego portu jachtowego w Gdańsku Brzeźnie (złożono 13 prac).
 • Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna kąpieliska morskiego Stogi (złożono 15 prac).

Prace oceniał sąd konkursowy - trzech sędziów reprezentowało Urząd Miejski w Gdańsku, trzech - Politechnikę, jak podkreślił przewodniczący gremium arch. Marek Gawdzik z Wydziału Architektury PG (skład sądu w ramce pod tekstem), prace konkursowe stały na bardzo wysokim poziomie, a jurorzy większość laureatów wybrali jednogłośnie.

Gospodyni spotkania, dziekan Wydziału Architektury prof. Lucyna Nyka podkreśliła, że wieloletnia współpraca pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku a Politechniką Gdańską jest “znakomitym forum dyskusji na temat perspektywy rozwoju różnych fragmentów metropolii gdańskiej”.

 

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej prof. Lucyna Nyka i Alan Aleksandrowicz z-ca prezydent Gdańska
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej prof. Lucyna Nyka i Alan Aleksandrowicz z-ca prezydent Gdańska
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

- W tym roku studenci podjęli się arcy ciekawego zadania, projektowania na styku lądu i wody, co należy uznać za zadanie nie tylko prestiżowe, ale w dużym stopniu również budujące identyfikację Gdańska - zaznaczyła Lucyna Nyka. - W Europie wiele miast buduje swoją tożsamość poprzez atrakcyjne kształtowanie strefy nadwodnej. 

Alan Aleksandrowicz zastępca prezydent Gdańska ds. inwestycji złożył podziękowania autorom prac, za podjęcie wyzwań konkursowych w trudnym czasie epidemii koronawirusa.: - W tym roku zdecydowaliśmy się na konkurs dotyczący obszaru nadmorskiego, który w tej kadencji (prezydent Gdańska -red.) chcemy choć trochę odmienić - mówi Alan Aleksandrowicz. - Zwiedzając obszar nadmorski od Gdyni, przez Sopot, ale także Ustkę, czy Łebę widać, że Gdańsk trochę jakby został w tyle. Musimy szybko nadganiać ten stracony czas na przestrzeni od Jelitkowa po Stogi.

Nawiązując do koncepcji dla kąpieliska Stogi prezydent podkreślił, że jest to dzielnica trudna  - położona na styku wielkiego przemysłu, ze zużytą mocno infrastrukturą, którą Miasto usiłuje “nadganiać” wielkim projektem drogowo - tramwajowym.

 

Wspólne zdjęcie organizatorów i laureatów konkursu
Wspólne zdjęcie organizatorów i laureatów konkursu
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

- Inwestujemy w przestrzeń zieloną, jest basen, ale to ciągle mało. Przemysł napiera Stogi, oddziałuje na różne sposoby negatywnie na dzielnicę, dlatego leży nam na sercu, by wprowadzić tam trochę porządniej architektury. Przygotowujemy się do konkursu na długoletnie dzierżawy strefy wejścia na plażę na Stogach - zdradza Alan Aleksandrowicz. - Mamy nadzieję, że po tym konkursie powstanie tam właśnie taka, dobra architektura, jaką dziś państwo proponują.

Tłem drugiego tematu konkursu - portu jachtowego, są przygotowania Miasta Gdańska do do projektu partnerstwa publiczno - prywatnego na terenach nadmorskich, którego beneficjentami mają być Brzeźno i Nowy Port.

- Uznaliśmy, że w ramach realizacji zadania publicznego, inwestor powinien zbudować rodzaj mariny, czy przystani - tłumaczy prezydent. - Toczymy spór, czy port powinien być w tym miejscu, który był tematem konkursu, gdzie beneficjentem byłyby obie dzielnice, czy też iść w kierunku rozbudowy molo. Osobiście jestem zwolennikiem lokalizacji na styku dzielnic. 

 

TEMAT PIERWSZY: Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centralnego Portu Jachtowego w Gdańsku Brzeźnie. 

Lokalizacja projektu - przy wejściu do Portu Gdańsk w Brzeźnie/Nowym Porcie, na wysokości ujścia Martwej Wisły do zatoki.

Sąd konkursowy przyznał dwie równorzędne I nagrody w wysokości 4 500 zł

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centralnego Portu Jachtowego w Gdańsku Brzeźnie, pierwsza z dwóch przyznanych I nagród
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centralnego Portu Jachtowego w Gdańsku Brzeźnie, pierwsza z dwóch przyznanych I nagród
Anna Kamińska, Anna Kuchta, Joanna Strahl oraz Dawid Zielke

 

 • I nagroda dla zespołu autorów Anna Kamińska, Anna Kuchta, Joanna Strahl oraz Dawid Zielke

 

Uzasadnienie

Śmiała wizja kreowania nowej dzielnicy na wodzie, która mogłaby budować wizerunek Gdańska jako znaczącego miasta portowego nad Bałtykiem. Jury doceniło propozycję projektową z koncentracją nowej zabudowy w centrum założenia urbanistycznego, a także pomysł stworzenia bramy morskiej, z flankującymi dwiema dominantami – wysokościowymi budynkami użyteczności publicznej.

Proponowane funkcje: amfiteatralne place zbliżające się do wody, promenady, wnętrza urbanistyczne, zwodzona kładka, zieleń parkowa nadają założeniu miastotwórczy charakter. Koncepcja ma spójną i czytelną formę.

Wątpliwości budzą rozwiązania projektowe w zakresie wejścia do mariny (kolizja z torem wodnym do portu wewnętrznego) oraz funkcjonalne połączenia pomiędzy miejscami postojowymi jednostek pływających, a kapitanatem z zapleczem warsztatowo-magazynowym. Dokonano zbyt dużej ingerencji projektowanej sztucznej wyspy w jej zachodniej części w naturalną plażę Brzeźna. Wg jury piaszczyste nabrzeże należałoby powiększyć i płynnie połączyć z nowo projektowanym założeniem.

Podstawowe założenia pracy konkursowej mogą stanowić dobry początek dla przyszłych opracowań urbanistyczno-architektonicznych budowy nowoczesnej mariny w Gdańsku.

 

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centralnego Portu Jachtowego w Gdańsku Brzeźnie, druga z dwóch przyznanych I nagród
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centralnego Portu Jachtowego w Gdańsku Brzeźnie, druga z dwóch przyznanych I nagród
Kamil Jagódzki, Adrian Karpiński, Barbara Kobusińska

 

 • I nagroda dla zespołu autorów: Kamil Jagódzki, Adrian Karpiński, Barbara Kobusińska

 

 

Uzasadnienie

 • przemyślane strefowanie terenu, umożliwiające jego optymalne wykorzystanie w ramach różnorodnych funkcji przystani i wielkości jednostek (podział na strefy dla dużych/średnich/małych jachtów),
 • wyrazisty, ciekawy, konsekwentny, a zarazem oszczędny sposób zagospodarowania terenu,
 • spójna całość pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym,
 • spójna i jednorodna wizja zagospodarowania terenu, oferującą użytkownikom przestrzeń o wysokich walorach krajobrazowych i architektonicznych,
 • zgodność projektu z ustaleniami – zawarto niemalże wszystkie wytyczne; kompleksowa odpowiedź na zadany problem poprzez bogatą propozycję funkcji oraz wyraźną i spójną w formie architekturę poszczególnych elementów,
 • ciekawa forma architektoniczna hotelu,
 • optymalne połączenia komunikacyjne – pomysłowa lokalizacja infrastruktury hydrotechnicznej oraz przemyślane rozmieszczenie obiektów zaplecza technicznego,
 • inkluzywny charakter miejsca – prawidłowy, czytelny układ funkcjonalno-przestrzenny, który łączy przestrzenie: publiczną i techniczną.

 

 • wyróżnienie w wysokości 1000 zł dla zespołu autorów: Anna Olszewska, Patrycja Philipp, Musa Tekdal

 

Uzasadnienie

Interesująca, współczesna propozycja architektoniczna hotelu zlokalizowanego w centralnej części przystani. Atrakcyjna propozycja zagospodarowania zaplecza gastronomiczno-rozrywkowego, które w sposób twórczy kształtuje przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. Aranżacja przystani z wyraźnym uwzględnieniem kontekstu urbanistycznego.

 

TEMAT DRUGI: Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna kąpieliska morskiego Stogi

Zadaniem autorów było zaproponowanie nowej koncepcji, w tym także funkcjonalnej, dla współczesnego zaplecza kąpieliska na Stogach - ciągnącego się od parkingu i pętli tramwajowej u krańca ul. Nowotnej w stronę plaży.

 

Sąd konkursowy postanowił przyznać:

 

 • I nagrodę w wysokości 4 500 zł dla zespołu autorów: Paulina Kwiatkowska, Szymon Kulikowski

 

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna kąpieliska morskiego Stogi, pierwsza nagroda
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna kąpieliska morskiego Stogi, pierwsza nagroda
Paulina Kwiatkowska, Szymon Kulikowski

 

Uzasadnienie

Nagrodę przyznano za zrównoważoną i harmonijną formę przestrzenną projektowanego zespołu oddającą charakter nadmorskiej zabudowy kurortowej w otoczeniu terenów leśnych i wydmowych. Głównym atutem pracy jest atrakcyjny, symetryczny układ dwóch niskich, flankujących budynków eksponujących tło naturalnego, zadrzewionego wejścia na plażę oraz centralny, osiowy plac z ciekawą formą małej architektury oraz zieleni. 

Zaproponowane budynki o bardzo prostej, spójnej, nowoczesnej i uporządkowanej bryle nawiązują do skali i kształtu historycznej zabudowy dawnego kurortu Heubude sprzed 1945 roku, o czym świadczą cofnięte górne kondygnacje, arkady oraz wertykalny układ podziału elewacji.

Autorzy zastosowali historycznie uzasadniony, naturalny, drewniany materiał tworząc architekturę symbiotyczną w kontekście sąsiadującej nadmorskiej strefy leśnej. Praca charakteryzuje się funkcjonalną, zacienioną przestrzenią publiczną w postaci arkad budynków głównych, placów, altan oraz promenad z rozproszoną zielenią niską i wysoką. Przestrzeń ta stanowi równowagę i alternatywę dla nasłonecznionej plaży w sezonie letnim. Doceniono sprawny system komunikacji publicznej oraz indywidualnej separujący część rekreacyjną zespołu od ruchu kołowego i parkingów.

Praca reprezentuje rzetelny stosunek do ochrony dziedzictwa przestrzennego, istotnego dla budowania tożsamości dzielnicy Stogi oraz Gdańska – aglomeracji, która może pochwalić się najdłuższą linią plaż miejskich w Polsce.

 

 

 • II nagrodę w wysokości 3 500 zł dla zespołu autorów : Jakub Kruk, Damian Laskowski, Szymon Łydkowski

 

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna kąpieliska morskiego Stogi, druga nagroda
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna kąpieliska morskiego Stogi, druga nagroda
Jakub Kruk, Damian Laskowski, Szymon Łydkowski

 

Uzasadnienie

Praca nagrodzona za twórcze nawiązanie do sprawdzonych już osiągnięć, m.in. Emilio Ambasza (na świecie) i Marka Budzyńskiego (w Polsce), na terenach ciągle jeszcze niedocenianych i zaniedbanych, jakimi są plaże, wydmy i lasy Stogów.

Architektura z funkcją użytkową schowaną pod duże płachty wznoszącej się w kierunku zatoki zieleni trawników nie zakłóca wspaniałych widoków na morze. Wielkie ściany ze szkła od strony plaży wprowadzają ją niepostrzeżenie do środka, dając schronienie zarówno przed słońcem, wiatrem, jak i deszczem.

Sposób myślenia w kreowaniu nowej kubatury dla coraz częściej koniecznej zabudowy takich terenów, wart jest dalszego propagowania wśród projektantów i – przede wszystkim – inwestorów.

 

 • wyróżnienie w wysokości 1000 zł dla zespołu autorskiego: Ross Buckle, Adèle Charraut, Monika Wiśniewska

Uzasadnienie

Interesująca kompozycja planu zagospodarowania, skupiająca zabudowę wokół wewnętrznego placu, który stanowić może miejsce integracji. Ciekawa próba poszukiwania ażurowej architektury o dobrych proporcjach i właściwej skali. Monumentalny charakter schodów zaprojektowany bez troski o osoby niepełnosprawne, matki z dziećmi etc. (zastrzeżenie). Interesujący sposób graficznego przedstawienia narracji przyjętej idei.

 

 

 • wyróżnienie w wysokości 1000 zł dla zespołu autorskiego: Malina Tężycka, Alicja Zielińska

 

Uzasadnienie

Praca otrzymała wyróżnienie za proste architektoniczne i urbanistyczne rozwiązanie koncepcyjne oparte na istniejącej infrastrukturze komunikacji pieszej i kołowej, polegające na rozdzieleniu terenu eleganckim pawilonem przestrzenny, o czysto nadmorskim charakterze. Dzięki temu powstają dwie klarowne przestrzenie: przed plażowa oraz przestrzeń plażowa, kąpieliskowa.

Konsekwencją takiego rozwiązania urbanistycznego są dwie interesujące elewacje: od strony kąpieliska transparentna, od miasta zaś bardziej zabudowana, tworząca wraz ze schodami oraz niekonwencjonalną bramą, prawdziwe zaproszenie.

 

ZOBACZ WIĘCEJ WIZUALIZACJI

 

 

ZOBACZ GALERIĘ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Do oceny prac konkursowych powołano sąd konkursowe składający się z trzech sędziów reprezentujących Urząd Miejski w Gdańsku i trzech sędziów reprezentujących Politechnikę Gdańską :

 • arch. Maciej Jacaszek ( RESTUDIO ARCHITEKTURY)
 • arch. Mateusz Gzowski (Gzowski Architekci)
 • Anita Żebrowska (Gdański Ośrodek Sportu)
 • arch. Bazyli Domsta (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej)
 • arch. Marek Gawdzik (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej)
 • arch. Andrzej Kwieciński (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej)