Gdańsk realizuje program bezpieczeństwa wokół szkół

Dziesięć gdańskich szkół podstawowych przeszło audyt dotyczący poprawy organizacji ruchu w ich najbliższym otoczeniu. Miejsca niebezpieczne wskazywali uczniowie, a zespół audytorski szukał rozwiązań dla problemów. Rekomendacje ekspertów mają być wcielone w życie jeszcze przed końcem wakacji. Pierwsze działania już widać.
16.07.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wprowadzeniu strefy kiss&ride towarzyszy całkowity zakaz wjazdu pojazdów rodziców na teren szkoły, podkreślony szlabanem
Wprowadzeniu strefy kiss&ride towarzyszy całkowity zakaz wjazdu pojazdów rodziców na teren szkoły, podkreślony szlabanem
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

W ramach realizowanego przez Miasto Gdańsk “Programu poprawy bezpieczeństwa wokół szkół” w dziesięciu zróżnicowanych pod względem wielkości i położenia podstawówkach w naszym mieście (lista w ramce pod tekstem) przeprowadzono audyt zakończony rekomendacjami, których wprowadzenie pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa nich uczniów w ruchu drogowym.

- Okres zdobywania samodzielności w ruchu drogowym to bardzo ważny czas, w którym młodego użytkownika drogi trzeba przygotować do nowych wyzwań i zagrożeń, i zapewnić mu bezpieczną przestrzeń do zdobywania nowych doświadczeń. W tym kontekście kluczowa jest poprawa bezpieczeństwa na głównych trasach w relacji dom-szkoła i w bezpośrednim otoczeniu szkół, aby zachęcić dzieci i umożliwić im samodzielne chodzenie i jazdę na rowerze - mówi Małgorzata Ratkowska z Referatu Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, koordynatorka programu.  - I właśnie temu celowi służą działania prowadzone w ramach naszego programu, na razie zrealizowanego w formie pilotażowego audytu w dziesięciu wybranych placówkach.

W zespole audytorskim, który odwiedził każdą ze szkół wnikliwie studiując panujące wokół warunki drogowe, byli przedstawiciele policji, straży miejskiej, wspomnianego Referatu Mobilności Aktywnej oraz Wydziału Rozwoju Społecznego (osoba odpowiedzialna za inwestycje w szkołach) i miejski inżynier ruchu. Audyty przeprowadzano na bazie wyników ankiet przeprowadzonych wśród społeczności poszczególnych szkół (przede wszystkim uczniów klas IV-VIII, ale także rodziców i dyrekcji placówki), które wskazane zostały jako niebezpieczne.

W wielu ankietach wskazywano na poczucie braku bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i ciągach pieszych, niedostateczne oświetlenie czy zły stan techniczny infrastruktury. Wyniki ankiet pozwoliły określić szczegółowo miejsca niebezpieczne w okolicy poszczególnych szkół, pogrupować je w pewne kategorie i zdefiniować dodatkowe ogólne problemy dojścia do szkoły, postrzegane przez uczniów.

- Badania przeprowadzone przez uczniów wykazały, iż jedynie 11 proc. z nich jest przywożonych do szkoły samochodami, ale niestety w Gdańsku wciąż mamy do czynienia z niefrasobliwymi rodzicami, którzy odwożąc do szkoły swoje dzieci, narażają na niebezpieczeństwo innych uczniów - tłumaczy Małgorzata Ratkowska. - Problemem bywa blokowanie chodników, zastawianie samochodami przejść dla pieszych i niestosowanie się do obowiązujących znaków (np. zakazu postoju). W ramach zadań, zaplanowanych po przeprowadzonych audytach, zaproponowaliśmy szereg działań, które mają służyć poprawie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Jednym z nich jest wprowadzenie strefy kiss& ride (K&R, K+R - z ang. pocałuj i jedź), z jednoczesnym wprowadzeniem zakaz wjazdu samochodów rodziców na teren szkoły. Rozwiązanie parkingów „Kiss and ride” jest szeroko stosowane w wielu europejskich miastach. Znaki pojawiają się w miejscach charakteryzujących się dużą rotacją parkujących samochodów.

Strefa K&R to wyznaczone, specjalnie oznakowane miejsce służące do krótkiego postoju (ok. 1-2 min) w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, w którym można bezpiecznie wysadzić pasażera.

Do końca wakacji zatoki Kiss&Ride powstaną w następujących lokalizacjach:

  • ul. Emilii Hoene – zatoka parkingowa przy Szkole Podstawowej nr 19 
  • ul. Człuchowska – zatoka parkingowa przy Szkole Podstawowej nr 12
  • ul. Rogalińska, jw., Morska Szkoła Podstawowa
  • ul. Azaliowa 18, jw., Pozytywna Szkoła Podstawowa - ta strefa już jest, co widać na naszych zdjęciach.

 

W pozostałych szkołach objętych pilotażem stref K&R nie będzie (nie zawsze są możliwe do ustanowienia, nie zawsze są też odpowiedzią na problem) wskazano tam na inne rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa dzieci, m.in. wprowadzenie strefy zamieszkania na terenie szkoły, bezwzględny zakaz wjazdu dla rodziców na teren przyszkolny w połączeniu z montażem szlabanu, czy też np. zmiana lokalizacji furtki, przez którą dzieci docierają do budynku.

Każda szkoła otrzymała raport z audytu i listą rekomendacji do wdrożenia, zarówno takich, które można zrealizować od ręki, jaki i wymagających współpracy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni lub Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska. 

W ramach programu, przy współpracy ze specjalistami z Politechniki Gdańskiej, opracowano również uniwersalny system działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczniów podróżujących pieszo lub rowerem do szkoły także tych miękkich, służących promocji aktywnych i samodzielnych podróży uczniów do szkoły na terenie Gdańska. 

 

Tradycyjną ostrzegawczą Agatkę , znak stawiany przy przejściach dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli kierowcy znają doskonale i - miejmy nadzieję, przywiązują do niego uwagę
Tradycyjną ostrzegawczą "Agatkę", znak stawiany przy przejściach dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli kierowcy znają doskonale i - miejmy nadzieję - przywiązują do niego uwagę
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

A co z pozostałymi gdańskimi szkołami podstawowymi?

- Na razie koncentrujemy się na wprowadzeniu rekomendacji w szkołach pilotażowych, które miejmy nadzieję, nastąpi jeszcze w wakacje - mówi Małgorzata Ratkowska. - Liczymy na to, że zebrane przez nas rekomendacje zainspirują pozostałe szkoły do przyjrzenia się swojemu otoczeniu pod kątem bezpieczeństwa. Choć projekt europejski, w ramach którego zrealizowaliśmy nasz program już się zakończył, prawdopodobnie wkrótce przeprowadzimy audyt w kolejnej grupie placówek.

“Program poprawy bezpieczeństwa wokół szkół” realizowany był w ramach projektu europejskiego School Chance - SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal Policies (Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół) INTERREG Europe.

Jednym z najważniejszych celów tego dwuetapowego projektu jest wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajeń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie władz Gdańska w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki partnerów projektu. Ważnym elementem projektu School Chance jest wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz upowszechnianie dobrych praktyk – takich jak np. stosowane w Reggio Emilia i Bergamo zamykanie dla ruchu samochodowego ulicy tuż przy szkole na 15 - 30 minut przed godziną rozpoczynania się zajęć (w Gdańsku na razie jeszcze się na to nie zdecydowano).

 

   TE SZKOŁY PRZESZŁY AUDYT 

  • Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Czajkowskiego (Suchanino)
  • Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul. Matki Polki (Wrzeszcz Górny
  • Szkoła Podstawowa nr 62 przy ul. Kępnej (Krakowiec - Górki Zachodnie)
  • Szkoła Podstawowa nr 79 przy ul. Kołobrzeskiej (Przymorze Wielkie)
  • Szkoła Podstawowa nr 83 przy ul. Stokłosy (Kokoszki)
  • oraz 4 wymienione już wcześniej szkoły ze strefami K&R