Strefa X: kierowco, uważaj na oznakowanie skrzyżowań równorzędnych w Gdańsku!

Skrzyżowania równorzędne w Gdańsku są oznaczane symbolem "Strefa X" oraz trzema białymi paskami na asfalcie sugerującymi warunkowe zatrzymanie.

Strefa X: kierowco, uważaj na oznakowanie skrzyżowań równorzędnych w Gdańsku!
A
A
data publikacji: 06 października 2016 r.

Strefa X: skrzyżowanie równorzędne. Znaki na asfalcie.
Strefa X: skrzyżowanie równorzędne. Znaki na asfalcie.
Mat. prasowe ZDiZ

Jak tłumaczy Katarzyna Kaczmarek, rzecznik prasowa Zakładu Dróg i Zieleni w Gdańsku "strefa X" i trzy paski na asflacie to oznakowanie w strefach skrzyżowań równorzędnych. Zgodnie z przepisami ZDiZ musi oznakowywać w ten sposób wszystkie wloty skrzyżowań.

Trzy paski na asfalcie są to linie warunkowego zatrzymania. Wskazują miejsce zatrzymania pojazdu i są stosowane: 

 - przed przejściem dla pieszych,
 - przed sygnalizatorem świetlnym,
 - właśnie na skrzyżowaniu przy wlotach dróg równorzędnych,
 - przed przystankami tramwajowymi bez wysepki,
 - przed przejazdami tramwajowymi i kolejowymi.

 - Malujemy je na większości skrzyżowań równorzędnych - wyjaśnia Katarzyna Kaczmarek. - Nie na wszystkich, ale w miejscach, gdzie jest nowa strefa skrzyżowań, żeby oswoić z nią kierowców albo tam, gdzie mogą występować wątpliwości i kierowca może nie zauważyć, że jest na skrzyżowaniu równorzędnym, bo na przykład szersza jezdnia sugeruje pierwszeństwo, albo jest większe natężenie ruchu w jednym kierunku.

Trzy białe pasy przed skrzyżowaniem równorzędnym. Tu na ul. Jodłowej.
Trzy białe pasy przed skrzyżowaniem równorzędnym. Tu na ul. Jodłowej.
gdansk.pl

oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl