• Start
  • Wiadomości
  • Stowarzyszenie Samorządy dla Polski: "Na czas pandemii odstąpmy od karania przedsiębiorców"

Stowarzyszenie Samorządy dla Polski: "Na czas pandemii odstąpmy od karania przedsiębiorców"

Stowarzyszenie Samorządy dla Polski przyjęło stanowisko w sprawie odstąpienia od karania przedsiębiorców w czasie pandemii za opóźnienia w regulacji swoich zobowiązań. Zdaniem samorządowców mimo, że samorządy reagują na trudną sytuację przedsiębiorców, to nie wszystko uda się załatwić na poziomie lokalnym. Potrzebne są działania władz centralnych.
27.01.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wiele branż szczególnie takich jak gastronomia czy hotelarstwo w czasie pandemii przeżywa kryzys
Wiele branż szczególnie takich jak gastronomia czy hotelarstwo w czasie pandemii przeżywa kryzys
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl


Stowarzyszenie Samorządy dla Polski zostało powołane w sierpniu 2020 r. w Gdańsku, w 40-lecie podpisania Porozumień Sierpniowych. Deklarację przystąpienia do stowarzyszenia podpisali przedstawiciele gmin, powiatów i regionów Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby zaangażowane w rozwój wspólnot lokalnych.

Stowarzyszenie wielokrotnie występowało już w sprawach ważnych dla Polski lokalnej. Tym razem postuluje, aby elastyczniej podchodzić do kwestii karania przedsiębiorców za opóźnienia w płaceniu zobowiązań. Znaleźli się oni obecnie w bardzo trudnej sytuacji z powodu pandemii Covid-19.  Samorządowcy wskazują, że chodzi o przepisy Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Pozwala ona naliczać opłatę ryczałtową, mającą stanowić rekompensatę kosztów odzyskiwania należności. Kwota 40 do 100 euro – naliczana jest za każde, nawet najdrobniejsze opóźnienie. To jeszcze bardziej pogłębia trudną sytuacje przedsiębiorczości.


Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska Stowarzyszenia Samorządy dla Polski:


                                        Stanowisko Stowarzyszenia Samorządy dla Polski
w sprawie odstąpienia od karania przedsiębiorców w czasie pandemii za opóźnienia w regulacji swoich zobowiązań


W imieniu lokalnych społeczności naszych miast i gmin wyrażamy stanowisko wobec obowiązującej obecnie Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w szczególności zaś – jej zapisów dotyczących opłat ryczałtowych z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności.

Społeczne i finansowe koszty trwającej niemal od roku pandemii COViD-19 sprawiają, iż samorządy na wszelkie sposoby starają się umożliwić przetrwanie działającym na rynkach lokalnych podmiotom gospodarczym. Jako samorządowcy reagujemy na wszelkie sygnały ze strony przedsiębiorców, starając się wprowadzać ulgi i ułatwienia, których efektem ma być utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy w sektorze prywatnym. Nie wszystkie jednak rozwiązania mogą być wprowadzone na poziomie samorządu.

W szczególności mamy tu na myśli wielokrotnie sygnalizowane przez przedsiębiorców problemy związane z zapisami wzmiankowanej powyżej ustawy. W art. 10 pozwala ona naliczać opłatę ryczałtową, mającą stanowić rekompensatę kosztów odzyskiwania należności. Opłata – w wysokości od 40 do 100 euro – naliczana jest za każde, nawet najdrobniejsze opóźnienie w płatnościach; jednocześnie ustawa nie daje możliwości odstąpienia od jej naliczania ani też anulowania tej należności. Oznacza to, że jednostki sektora finansów publicznych (takie, jak gminne jednostki dzierżawiące lokale podmiotom gospodarczym) zmuszone są naliczać opłaty, niezależnie od sytuacji dłużnika.

Biorąc powyższe pod uwagę, postulujemy wprowadzenie odpowiednich zmian w powyższych zapisach, które pozwolą na elastyczne działanie w zależności od sytuacji. Jesteśmy przekonani, że każde działanie tego rodzaju jest znaczącym wsparciem dla lokalnych podmiotów gospodarczych. Dlatego też liczymy na zrozumienie wagi problemu i szybką reakcję rządu.

Zarząd Stowarzyszenia:

Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu, Prezes Stowarzyszenia
Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Mirosław Lech, Wójt Gminy Korycin
Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku
Dorota Zmarzlak, Wójt Gminy Izabelin

 

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów