• Start
 • Wiadomości
 • Stogi. Podwórka w dzielnicy wypiękniały - jest bezpiecznie, wygodnie i ładnie

Stogi. Podwórka w dzielnicy wypiękniały - jest bezpiecznie, wygodnie i ładnie

W ubiegłym roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska rozstrzygnęła przetarg na realizację miejskiego projektu, którego celem było rozwiązanie kwestii braku odwodnienia w dzielnicy. Przy okazji kilka lokalnych podwórek przeszło rewitalizację - po zakończeniu inwestycji stały się przyjaznymi, zielonymi przestrzeniami.
( Publikacja: 16.07.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na wyznaczonych podwórzach na Stogach zasadzono roślinność hydrofitową
Na wyznaczonych podwórzach na Stogach zasadzono roślinność hydrofitową
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Prace prowadzono na trzech nieutwardzonych podwórkach: przy ul. Stryjewskiego 16, 18, 20, ul. Wrzosy 2, 4 oraz ul. Skiby 1, 2 i 5.

W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnie na utwardzone i nieprzepuszczalne: z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych i, co bardzo istotne w tej okolicy, zbudowano system małej retencji - w postaci połączonych ogrodów deszczowych oraz zieleni towarzyszącej. Został on podłączony do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Przy okazji powstały miejsca parkingowe, zbudowano też nowe, bądź przebudowano, istniejące chodniki, a także rozebrano dotychczasowe murki oporowe i zbudowano nowe. Wymieniono też, już zniszczone, opaski zabezpieczające wokół budynków.

 

Na Stogach zakończył się pierwszy etap większego miejskiego projektu odwodnienia podwórzy w tej dzielnicy
Na Stogach zakończył się pierwszy etap większego miejskiego projektu odwodnienia podwórzy w tej dzielnicy
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Na czym polega metoda małej retencji, którą zastosowano na Stogach?
W ogrodach deszczowych, które wykonano jako niewielkie zagłębienia (o różnych kształtach) - niecki terenowe, zasadzono roślinność hydrofitową, czyli taką dla której środowisko podmokłe stanowi dobre warunki do wzrostu i rozwoju. Wśród roślin znalazła się: wierzba, trzciny, manna mielec, a także gatunki kwitnące jak: krwawnica pospolita, kosaćce, kozłek lekarski, wierzbownica, niezapominajka, itp. Działają one jak "zielona" infrastruktura odwodnieniowa - rośliny zużywając wodę w ramach swoich procesów życiowych, zmniejszą jej objętość i zwielokrotnią naturalny proces parowania. Przy okazji stanowią ładną, naturalną ozdobę miejskich przestrzeni.

System małej retencji realizowany w ramach programu odwodnienia podwórzy na Stogach to pilotażowy projekt, który powstał w ramach szerszej, miejskiej polityki promocji proekologicznych sposobów zagospodarowywania wód opadowych w Gdańsku. Promocja i wdrażanie małej retencji w Gdańsku to jeden z priorytetów miasta w ramach realizacji zaleceń Panelu Obywatelskiego.

Mimo zapowiedzi Miasta, mieszkańcy musieli trochę poczekać na realizację tej inwestycji - nie od razu udało się bowiem wyłonić wykonawcę prac (początkowo przyjęto, że jeden przetarg będzie dotyczył i prac ziemnych, i nasadzeń). Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska kilkukrotnie ogłaszała przetargi na wykonanie tych robót. Musiała je jednak unieważniać ze względu na brak zainteresowania firm bądź proponowania przez nie cen za usługi znacznie przekraczających budżet przeznaczony na ten cel przez miasto. Magistrat zdecydował więc, by podzielić planowane prace: osobno wykonać prace ziemne, nowe nawierzchnie i system małej retencji, a osobno - nowe nasadzenia.

Przetarg na roboty ziemne udało się rozstrzygnąć we wrześniu 2018 r. i już w październiku robotnicy pojawili się w wytypowanych lokalizacjach. Rośliny hydrofitowe zasadzono natomiast wiosną br (od marca do czerwca).

 

Tak wyglądało jedno z podwórzy przed realizacją prac odwodnieniowych w marcu 2018 r.
Tak wyglądało jedno z podwórzy przed realizacją prac odwodnieniowych w marcu 2018 r.
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Wykonawcami prac były: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygiert Julita (część chodnikowo-drogowa) oraz Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie Sp. z o.o. (nasadzenia zieleni).
Inwestycja pochłonęła blisko 3 mln złotych: 2,45 mln zł (część chodnikowo-drogowa) i 410 tys. zł (nasadzenia zieleni).

To był pierwszy etap większego miejskiego projektu w tej dzielnicy.

 

Prace odwodnieniowe prowadzono na wyznaczonym na mapie terenie
Prace odwodnieniowe prowadzono na wyznaczonym na mapie terenie
Mat. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Pierwszy teren, który odwodniono jest największym z wyznaczonych. Kolejnych dziewięć podwórzy będzie już dużo mniejszych. Gdzie zaplanowano kolejne prace odwodnieniowe?

 • Podwórko w obrębie ul. Stryjewskiego 33-39 wraz z drogą przejazdową od strony ulicy Kłosowej do ulicy Pawiej.
 • Podwórko w obrębie budynków Szpaki 3 (od strony wejść do klatek: Szpaki 9 - Szpaki 13 - Rozłogi 11).
 • Podwórko w otoczeniu budynku Tamka 18 (z trzech stron).
 • Podwórko w obrębie budynków Zimna 2 - Zimna 7.
 • Podwórko w obrębie budynków Hoża 2 - Zimna 7.
 • Podwórko przy budynku Hoża 6 (od strony klatek).
 • Podwórko w obrębie budynków Hoża 10 - Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”.
 • Podwórko w obrębie budynków Tamka 27 - Tamka 29.
 • Podwórka pomiędzy budynkami Wrzosy 24-26-28.