• Start
  • Wiadomości
  • Śródmieście. Po świętach ul. Węglarska zamknięta dla samochodów. W poniedziałek ruszył remont

Śródmieście. Po świętach ul. Węglarska zamknięta dla samochodów. W poniedziałek ruszył remont

W poniedziałek, 27 grudnia, rozpoczęła się zapowiadana modernizacja ul. Węglarskiej. Przebudowa ulicy prowadzona będzie na całej jej długości, a więc od skrzyżowania z ul. Szeroką do skrzyżowania z ul. Świętego Ducha. W ramach prac, oprócz wymiany nawierzchni jezdni i chodników, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i zamontowane oświetlenie.
( Publikacja: 23.12.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Już za kilka dni rozpocznie się modernizacja ul. Węglarskiej
Już za kilka dni rozpocznie się modernizacja ul. Węglarskiej
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

W pierwszym etapie prac ulica Węglarska zostanie wyłączona z ruchu kołowego na całym odcinku. Dodatkowo zawężony zostanie także fragment skrzyżowania z ul. Szeroką.

- Chodniki będą dostępne dla pieszych - prace w tym etapie koncentrować się będą bowiem na remoncie nawierzchni ulicy. Taka organizacja potrwa do końca lutego - zaznacza Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Z uwagi na warunki atmosferyczne, termin ten może ulec przesunięciu. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem.

Przebudowa ul. Węglarskiej będzie realizowana w ramach miejskiego programu: "Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta”.

 

Projekt obejmuje remont ulicy na całej jej długości, a więc od skrzyżowania z ul. Szeroką do skrzyżowania z ul. Świętego Ducha. W ramach remontu ułożona zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni przy wykorzystaniu istniejącej kostki kamiennej typu starobruk. Jeżeli tej zabraknie, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kostki podobnej do tej, którą ułożono na ul. Św. Ducha. Szerokość jezdni, wynosząca obecnie 7 metrów, zostanie zachowana, a jej krawędź zostanie wyznaczona poprzez istniejące krawężniki kamienne. Na chodnikach położone zostaną płytki betonowe o wymiarze 30x30x6 cm o powierzchni płukanej, w układzie "karo". Zaprojektowano wyniesienie krawężników na wysokość 12 cm, ale z miejscowymi zaniżeniami do zera na długości sugerowanych przejść dla pieszych.

Wzdłuż krawędzi jezdni pojawią się drzewa w donicach. Na chodnikach zaplanowano z kolei montaż tzw. małej architektury, a więc ławek i stojaków rowerowych. Pojawiające się tutaj kraty naświetli piwnic zostaną dopasowane do nawierzchni chodnika, zostaną też wymienione na nowe, nawiązujące do historycznego charakteru ul. Węglarskiej. Kosze na śmieci ustawione zostaną z kolei w sąsiedztwie skrzyżowań z poprzecznymi ulicami: Szeroką oraz św. Ducha. Zamontowany zostanie również parkomat - przy ścianie budynku przy ul. Szerokiej 8/10.

 

1
Mat. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Na ul. Węglarskiej, po większych opadach, pojawiają się duże kałuże. Zgodnie z przygotowanym projektem, wody opadowe z jezdni odprowadzane będą utworzonymi ciekami wzdłuż skrajni jezdni do wpustów ulicznych, i dalej - przykanalikami, do projektowanych kanałów deszczowych.

Na tej ulicy znajduje się obecnie sporo rynien przy budynkach, które nie są włączone do kanalizacji deszczowej. Zmieni się to w trakcie przebudowy chodników i jezdni - wszystkie zostaną włączone do tej kanalizacji.

 

Jezdnia na ul. Węglarskiej ma nawierzchnię bitumiczną. Jest ona w złym stanie technicznym - widać liczne wyboje oraz spękania. Chodniki po obu stronach ulicy posiadają kilka rodzajów nawierzchni. Są i płyty chodnikowe betonowe o wymiarze 50x50 cm, płytki chodnikowe betonowe o wymiarze 30x30 cm, i kostka kamienna. Płyty są częściowo popękane, ich nawierzchnia jest nierówna. Wzdłuż znajdujących się przy tej ulicy budynków (mieszkalnych i usługowych) znajdują się tzw. naświetla piwnic oraz schody. Stan większości naświetli jest zły, a znajdujące się na nich kraty wymagają wymiany. Na tej ulicy dozwolone jest parkowanie równoległe na jezdni, wzdłuż krawężnika.

Umowę na realizację prac podpisano w listopadzie z firmą TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. Koszt inwestycji to ponad 1,5 mln złotych, a koniec robót przewidziano na maj 2022 r.