Korki na Trasie Sucharskiego. Miasto szuka rozwiązania problemu

Setki ciężarówek, które przewożą węgiel z Portu Gdańsk do składów węglowych to ogromne korki, zanieczyszczenie terenu i infrastruktury drogowej. W ostatnim czasie to też codzienność na drogach dojazdowych do Portu Gdańskiego. W środę, 11 stycznia, Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych spotkał się m.in. z przedstawicielami gdańskiego portu oraz przedstawicielami wydziałów, jednostek miejskich i funkcjonariuszami służb nadzorujących ruch drogowy i bezpieczeństwo transportu, aby rozwiązać trudną sytuację.
11.01.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jak współpracować, żeby rozwiązać problem? W środę, 11 stycznia, Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska rozmawiał m.in. z przedstawicielami gdańskiego portu
Jak współpracować, żeby rozwiązać problem? W środę, 11 stycznia, Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska rozmawiał m.in. z przedstawicielami gdańskiego portu
fot. mat. Urząd Miejski w Gdańsku

Tyle ciężarówek do portu jeszcze chyba nie jechało. Potężne korki na Sucharskiego

Ruch samochodów ciężarowych przewożących węgiel od strony ul. Ku Ujściu jest w ostatnim czasie bardzo duży. Zatory w Tunelu pod Martwą Wisłą następują kilka razy dziennie. Stoi cała nitka tunelu i rondo na ul. Ku Ujściu nie odbiera tak ogromnego natężenia tirów. Skład węglowy nie odbiera na bieżąco zamówionego towaru z pojazdów. Co więcej, przewożony ładunek niejednokrotnie nie jest przykrywany plandeką. Tunel i infrastruktura na trasie zostały zanieczyszczone węglem i korą drzewną z transportów. Sytuacja ta wpływa na bezpieczeństwo w ruchu, a poprzez znaczne zanieczyszczenie terenu niszczy infrastrukturę w tunelu, pobocza, znaki drogowe oraz przydrożną zieleń.

- Wiemy, że cała Polska czeka na węgiel. Musimy jednak brać pod uwagę, że mieszkańcy dzielnic znajdujących się w okolicy portu nie mogą tak dotkliwie odczuwać negatywnych skutków transportu tego surowca. Dlatego dzisiaj zorganizowaliśmy to spotkanie – podkreśla Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

Spotkanie w Urzędzie

W środę, 11 stycznia w Urzędzie Miejskim w Gdańsku zorganizowano spotkanie, którego celem było wypracowanie rozwiązań, które zminimalizują wspomniane uciążliwości. Na zaproszenie Piotra Kryszewskiego, zastępcy prezydenta ds. usług komunalnych odpowiedzieli m.in. Łukasz Greinke, prezes Zarządu Portu Morskiego Gdańsk, Sylwester Mieszczak, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku i Roman Słowiński, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego. Obecni byli też m.in. Joanna Pińska, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Anna Bobrowska, zastępca dyrektora ds. infrastruktury i remontów GZDiZ, Tomasz Wawrzonek, zastępca dyrektora ds. zarządzania GZDiZ oraz przedstawiciele Inspekcji Transportu Miejskiego i Straży Miejskiej.

konferencja
konferencja
fot. mat. Urząd Miejski w Gdańsku

Wspólne poszukiwanie rozwiązań

Podczas spotkania skupiono się na trzech kluczowych kwestiach. Pierwszym problemem, któremu jak najszybciej trzeba zaradzić, to wysokie zapylenie powietrza występujące w dzielnicach sąsiadujących z portem. Kolejnym problemem jest utrzymanie czystości dróg, po których przewożony jest węgiel. Uczestnicy rozmawiali też o możliwych wariantach organizacji ruchu w tym rejonie.

- Wspólnie zastanawialiśmy się, jakie kroki można podjąć, aby obecna sytuacja jak najszybciej uległa poprawie. Trzeba podkreślić pełną wolę współpracy ze strony Zarządu Portu Gdańsk – mówił po spotkaniu Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

Ze strony przedstawicieli Portu Gdańsk padły propozycje doraźnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do zminimalizowania wynikające z transportu uciążliwości.

- Ustaliliśmy, że port podejmie dodatkowe działania, które pozwolą zmniejszyć zapylenie powietrza. Na pewno wykorzystane zostaną myjki samochodowe, którymi już dysponuje, montując je bliżej wyjazdu. Dzięki temu, samochody opuszczające teren portu zostaną dodatkowo oczyszczone. Sprawdzona zostanie także możliwość uruchomienia dodatkowych myjek. Port będzie współpracował z importerami, żeby zobowiązać ich do zakrywania plandeką wszystkich transportów, nawet tych, które nie zawierają węgla. Kolejna kwestia, którą poruszaliśmy, to organizacja transportu. Tu planujemy kolejne rozmowy i spotkania, żeby wyznaczyć dodatkowe miejsca buforowe, gdzie będziemy mogli kierować tiry, które stoją w kolejce na załadunek węgla.

Dyskutowano także nad różnymi rozwiązaniami drogowymi i utworzeniem dodatkowych miejsc postojowych dla tirów oczekujących na załadunek węgla.

- Rozmawialiśmy o pewnej długofalowej wizji rozwiązania problemu miejsc parkingowych, stworzenia jakichś rozwiązań buforowych dla obsługi portu – mówi Tomasz Wawrzonek, zastępca dyrektora ds. zarządzania GZDiZ. - Natomiast w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, musimy szukać szybkich rozwiązań. Takimi rozwiązaniami mogłyby być zmiany organizacji ruchu, czy na ul. Andruszkiewicza, czy wykorzystanie w większym stopniu starej ulicy Sucharskiego. Oczywiście to wymaga współpracy z portem. Dlatego bardzo się cieszymy, że taka współpraca ze strony portu została zadeklarowana – zaznacza Tomasz Wawrzonek.