• Start
  • Wiadomości
  • Skrzyżowanie Kartuskiej i Szczęśliwej: piąte rondo turbinowe w Gdańsku

Skrzyżowanie Kartuskiej i Szczęśliwej: piąte rondo turbinowe w Gdańsku

Dwupasmowe (dwupasowe) rondo na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Szczęśliwej w Gdańsku zostało przekształcone w rondo zbliżone do turbinowego. Zmiana ta ma upłynnić ruch oraz poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców w tym rejonie.
18.10.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Rondo na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Szczęśliwej przekształcone w zbliżone do turbinowego

Po wprowadzeniu na rondzie na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej i ul. Szczęśliwej (przy Auchan) nowego oznakowania pionowego i poziomego, obowiązuje na nim organizacja ruchu zbliżona do właściwej dla rond turbinowych.

Przypomnijmy: rondo turbinowe to takie, na którym potoki ruchu pasa wewnętrznego

i zewnętrznego nie przecinają się. Oznacza to, że kierowcy przed wjazdem na rondo muszą dokonać wyboru odpowiedniego kierunku jazdy, a co za tym idzie właściwego pasa ruchu i poruszać się nim cały czas aż do zjazdu z ronda. Taka organizacja ruchu pozwala upłynnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.

Pierwsze klasyczne rondo turbinowe w Gdańsku powstało w 2009 roku na skrzyżowaniu ulic Nowatorów i Budowlanych. Obecnie w ciągu doby korzysta z niego około 30 tysięcy pojazdów. W mieście mamy też ronda dwupasmowe, na których wprowadzono zmiany w organizacji ruchu zbliżone do tych, które obowiązują na rondach turbinowych. W przeciwieństwie do klasycznych rond turbinowych, na których geometria narzuca prowadzenie ruchu, mają one okrągłą wyspę centralną oraz dodatkowe oznakowanie poziome.

- Takie rondo powstało właśnie na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Szczęśliwej - wyjaśnia Robert Krasowski, kierownik Działu Inżynierii Ruchu w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. - Ruch pojazdów jest tu wyznaczony przede wszystkim za pomocą oznakowania poziomego. Kierowca wjeżdżający na rondo z prawego pasa ruchu może pojechać prosto lub w prawo, cały czas trzymając się wyłącznie zewnętrznego pasa ronda. Natomiast kierowca wjeżdżający na rondo z lewego pasa ruchu, może wykonać tylko lewoskręt prowadzący do wybranego wylotu, przy czym dzięki zastosowaniu spiralności toru jazdy, zostanie w odpowiednim momencie bezkolizyjnie przekierowany na zewnętrzny pas ruchu na rondzie.

Obecnie w Gdańsku mamy cztery ronda, na których wprowadzono organizację ruchu zbliżoną do tej która obowiązuje na rondach turbinowych:


- rondo przy Ergo Arenie - skrzyżowanie ulic Droga Zielona, Łokietka, Plac Dwóch Miast i Gospody (powstało w czerwcu 2011 r.)

- rondo na Węźle Marynarki Polskiej – skrzyżowanie ulic Marynarki Polskiej, Uczniowskiej, Wielopole i Alei Maciej Płażyńskiego (powstało w kwietniu 2016 r.)

- rondo Węzeł Ku Ujściu – skrzyżowanie ulic Ku Ujściu i Sucharskiego (powstało w sierpniu 2016 r.; wcześniej było rondem dwupasmowym)

- rondo przy Intelu – skrzyżowanie ulic Słowackiego i „nowa” Słowackiego (powstało we wrześniu 2017 r.; wcześniej było rondem dwupasmowym)

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku