Skorzystaj z bezpłatnej mediacji w Gdańsku

W sytuacjach spornych, w których pożądane jest zawarcie ugody, warto mediować. Dzięki temu można polubownie załatwić sprawę, uzyskać kompromis. W Gdańsku można skorzystać z bezpłatnego wsparcia mediatorów.
13.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu mała dziewczynka o blond włosach ukrywa twarz w dłoniach. Obok niej stoją dorośli ze skrzyżowanymi ramionami, ale widać ich tylko fragmentarycznie, ich dłonie i jedno ramię.
Mediator może pomóc np. w sporze rodziców dotyczącym opieki nad dzieckiem
fot. Pixabay (geralt)

Uczące się osoby z niepełnosprawnościami mogą starać się o finansowe wsparcie

Usługa jest świadczona w mieście w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją. Ta pomoc przysługuje każdemu potrzebującemu człowiekowi, jeśli tylko nie stać go na pokrycie kosztu wizyty u prawnika. Lista punktów w mieście świadczących m.in. mediację, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Na porady obowiązują zapisy pod numerem tel.: 58 342 31 88 (w godz. pracy MOPR). Na konsultację z mediatorem, prawnikiem można też zarejestrować się poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości. W punkcie świadczącym nieodpłatną pomoc prawną potrzebująca/y składają pisemne oświadczenie, że nie stać ich na wizytę u prawnika. Jest ono warunkiem otrzymania wsparcia.

Warto się porozumieć. W jakich sprawach pomoże mediator?

Mediator pomaga m.in. w sporach pomiędzy osobami rozwodzącymi się. Z usługi korzystają rodziny, w których występują sytuacje konfliktowe na tle opiekuńczo-wychowawczym wobec dzieci. Mediacja sprawdza się w sytuacjach nieporozumień przy podziale majątku, także w sprawach pracowniczych oraz o zapłatę.

Specjaliści pomagają uzyskać ugodę w sytuacji dochodzenia odszkodowania. Starają się doprowadzić do porozumienia w sporach sąsiedzkich, dzięki czemu udaje się uniknąć drogi sądowej. Mediatorzy pomagają zawrzeć ugodę pomiędzy zwaśnionymi stronami np. w kwestiach złamania warunków umowy konsumenckiej. Wspierają też w sporach o spłatę należności. Mediacja jest dobrowolna. Można ją przeprowadzić, jeśli skonfliktowani zgodzili się na nią.

Uwaga! Nieodpłatna usługa mediacji nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub gdy zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

TV

Po Wielkanocy zacznie jeździć autobus na wodór