• Start
  • Wiadomości
  • Samorządy dla Polski – nowe stowarzyszenie samorządowe w 40-lecie Porozumień Sierpniowych 

Samorządy dla Polski – nowe stowarzyszenie samorządowe w 40-lecie Porozumień Sierpniowych 

- Dziś samorządy potrzebują jeszcze bliższej współpracy i solidarności. Potrzebujemy miejsca nie tylko wymiany informacji, ale także ciała, które pozwoli nam wspólnie reprezentować interesy wsi, małych miasteczek i dużych miast – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 31 sierpnia, w 40-lecie podpisania Porozumień Sierpniowych - wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i marszałkowie z całej Polski powołali do życia stowarzyszenie Samorządy dla Polski.
( 01.09.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
31 sierpnia 2020 roku, w 40-lecie podpisania Porozumień Sierpniowych - wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i marszałkowie z całej Polski powołali do życia stowarzyszenie Samorządy dla Polski
31 sierpnia 2020 roku, w 40-lecie podpisania Porozumień Sierpniowych - wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i marszałkowie z całej Polski powołali do życia stowarzyszenie Samorządy dla Polski
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

 

- O tym, jak ważna jest współpraca samorządowa mówił Paweł Adamowicz – przypomniał Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. - Wiedział jak ogromne znaczenie ma wykorzystanie doświadczenia samorządowców. Często powtarzał, że to właśnie we wspólnotach lokalnych można najszybciej dostrzec wszelkie problemy i wyzwania i rozwiązywać je optymalnymi środkami. To Paweł Adamowicz zapraszał samorządowców do Gdańska, to tu rok temu 4 czerwca rozpoczęliśmy dyskusję o 21 postulatach samorządowych. Od tego czasu współpraca pomiędzy samorządami weszła na wyższy poziom. Prezentowaliśmy wspólne stanowiska w sprawie edukacji, finansów, czy odmowy przekazania list poczcie polskiej. Siłę i zaufanie mieszkańców do samorządowców pokazały też ostatnie wybory parlamentarne i prezydenckie. Czas na kolejny krok.

W deklaracji stowarzyszenia Samorządy dla Polski znalazły się m.in. takie postulaty jak: sprawna współpraca na linii rząd - samorządy, przestrzeganie zapisów Konstytucji RP zapewniającej decentralizację władzy publicznej czy wzmacnianie solidarności dużych miast z mniejszymi gminami i powiatami
W deklaracji stowarzyszenia Samorządy dla Polski znalazły się m.in. takie postulaty jak: sprawna współpraca na linii rząd - samorządy, przestrzeganie zapisów Konstytucji RP zapewniającej decentralizację władzy publicznej czy wzmacnianie solidarności dużych miast z mniejszymi gminami i powiatami
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Na spotkaniu 31 sierpnia w Strefie Samorządowej w Gdańsku samorządowcy wybrali władze nowego stowarzyszenia. 

Do Zarządu stowarzyszenia weszli: Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, Dorota Zmarzlak – wójt gminy Izabelin, Tadeusz Truskolaski – prezydent Białegostoku, Mirosław Lech – wójt gminy Korycin i Artur Kozioł – burmistrz Wieliczki.  

Do Rady stowarzyszenia weszli: Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy, prezes Unii Metropolii Polskich, Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska, Jacek Jaśkowiak - prezydent Poznania, Jacek Sutryk - prezydent Wrocławia, Hanna Zdanowska - prezydent Łodzi, Marcin Krupa - prezydent Katowic, Arkadiusz Chęciński - prezydent Sosnowca, Rafał Bruski - prezydent Bydgoszczy, Anna Mieczkowska - prezydent Kołobrzegu, Olgierd Geblewicz - marszałek woj. zachodniopomorskiego, prezes Związku Województw RP, Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego, Andrzej Płonka - starosta bielski, prezes Związku Powiatów Polskich, Patryk Gabriel - wicestarosta starogardzki, Małgorzata Matusiak - starosta trzebnicka, Krzysztof Iwaniuk - wójt Terespola, prezes Związku Gmin Wiejskich RP, Magdalena Kołodziejczak - wójt gminy Pruszcz Gdański, Damian Raczkowski - radny miasta Łodzi. 

Mieczysław Struk, marszałek województwa podpisuje deklarację nowego stowarzyszenia samorządwców
Mieczysław Struk, marszałek województwa podpisuje deklarację nowego stowarzyszenia samorządwców
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl


Rolą stowarzyszenia Samorządy dla Polski
jest przede wszystkim: 

- sprawna współpraca na linii rząd – samorządy, 

- zabieganie o dobre prawodawstwo, 

- propagowanie idei samorządności, 

- przestrzeganie zapisów Konstytucji RP zapewniającej decentralizację władzy publicznej, 

- rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskami samorządowymi oraz wzmacnianie solidarności dużych miast z mniejszymi gminami i powiatami, 

- urzeczywistnienie zapisów art. 70 i 167 konstytucji RP dot. zapewnienia przez państwo samorządom udziału w dochodach publicznych odpowiedniego do przypadających im zadań oraz odpowiednich środków prawnych, finansowych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji celów związanych z edukacją powszechną;

- wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, poszanowania zasady trójpodziału władzy i fundamentalnych zasad demokracji,

- wzajemne wsparcie w obronie przeciw propagandzie i mowie nienawiści w mediach publicznych,

- wdrożenie w życie 21 Postulatów Samorządowych uzgodnionych przez kilkaset miast, wsi i powiatów między 4 czerwca a 31 sierpnia 2019 roku i przyjętych w Gdańsku w 39. rocznicę Porozumień Sierpniowych,

- wspieranie i promowanie działań korporacji samorządowych zrzeszonych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.