Od 1 stycznia 2023 miasto właścicielem 100 procent udziałów SAUR Neptun Gdańsk

Zakończyły się wszelkie formalności związane z zakupem przez miasto akcji w spółce SNG. Jesienią zgodę na zakup wyraziła Rada Miasta Gdańska. Teraz miasto otrzymało akceptację prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ten sposób uzyska pełną kontrolę nad systemem wodociągowo-kanalizacyjnym na terenie Gdańska.
( Publikacja: 04.04.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Saur Neptun Gdańsk zajmuje się usługami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w mieście
Saur Neptun Gdańsk zajmuje się usługami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w mieście
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

W styczniu Miasto Gdańsk i SAUR International podpisały umowę, na mocy której gmina odkupuje od francuskiego współwłaściciela 51% akcji Spółki SAUR Neptun Gdańsk, co pozwoli uzyskać pełną kontrolę nad świadczeniem usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków od początku 2023 roku. Transakcja ta stała się możliwa po tym, jak zgodę na ten zakup wyraziła Rada Miasta Gdańska, która wpisała do Wieloletniego Planu Finansowego 45 milionów złotych na odkupienie akcji w spółce wodociągowej. Do uprawomocnienia się umowy potrzebna była jednak pozytywna opinia UOKIK, która właśnie została wydana.

Gdańsk zaoszczędzi ponad 76 mln zł

Zastosowane przez władze Gdańska rozwiązanie polegające na wykupie 51% akcji od SAUR to realne korzyści finansowe. Wartość bilansowa SNG na koniec 2020 roku wyniosła 122 mln zł. Aby zorganizować nową spółkę lub przenieść tę działalność na przykład do GIWK, trzeba by wydać około 120 mln zł. Oznacza to, że podejmując decyzję o zakupie za 43,7 mln zł akcji od francuskich współwłaścicieli, Gdańsk oszczędza około 76,3 mln zł.

Woda w ręce Gdańska

Dzięki zakupowi akcji, od 1 stycznia 2023 roku, miasto stanie się wyłącznym właścicielem spółki, która nadal będzie świadczyć usługi mieszkańcom. Miasto przejmie na własność cały majątek SAUR Neptun Gdańsk, tj. nieruchomości, flotę specjalistycznych samochodów, laboratoria oraz oprogramowanie i sprzęt. W spółce pozostanie też cały zespół doświadczonych fachowców, wśród których są operatorzy ujęć wody, odpowiadający za bezpieczeństwo dostaw, operatorzy oczyszczalni ścieków, dyspozytorzy systemu, mistrzowie i inżynierowie odpowiadający za naprawy i utrzymanie sieci, laboranci, obsługa klienta, pracownicy pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego, zespoły automatyków, energetyków dbających bezpieczeństwo obiektów.

Spokój dla mieszkańców i pracowników SAUR Neptun Gdańsk

Mieszkańcy Gdańska nie odczują zmian w strukturze właścicielskiej spółki SNG. Wszystkie 41 tys. umów z klientami pozostanie ważnych i nie trzeba będzie wymieniać ponad 36 tys. wodomierzy. Spółka będzie też mogła bez przeszkód realizować usługę dostarczania wody i odbioru ścieków, bowiem posiada 46 pozwoleń wodnoprawnych, które zachowają ważność.

Zawiązanie gdańsko-francuskiej współpracy w 1992 roku przyniosło wymierne efekty zarówno w aspekcie jakościowym oraz technologicznym. Dzięki inwestycjom woda dostarczana mieszkańcom Gdańska w stu procentach spełnia normy wymagane prawem. Dzięki temu aż 50% mieszkańców Gdańska deklaruje spożywanie wody prosto z kranu.