• Start
  • Wiadomości
  • Rynek pracy na Pomorzu w 2022. Pięć faktów, które warto znać

Rynek pracy na Pomorzu w 2022. Pięć faktów, które warto znać

Po dwóch latach pandemii w mijającym roku rynek pracy zmieniła wojna w Ukrainie. Miliony obywateli tego kraju musiało uciekać. Jak sytuacja wpłynęła na regionalny rynek pracy. Czy napływ uchodźców okazał się zastrzykiem dla niektórych branż borykających się z brakami kadrowymi, Ilu cudzoziemców pracuje na Pomorzu i gdzie jest ich najwięcej? Ile firm działa w naszym regionie?
17.12.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
kilkoro ludzi w biurze, kobiety i mężczyźni ubrani w czarne garnitury, kobieta która stoi podaje rękę siedzącej za biurkiem
W mijającym roku wzrosła liczba pracujących Pomorzan a aktywność zawodowa kobiet na Pomorzu jest jedną z wyższych w kraju
fot. Werner Heiber z Pixabay

 

Przedsiębiorczy jak Pomorzanin

Według danych GUS w 2022 r. wzrosła liczba działających w naszym regionie podmiotów gospodarczych.

– Porównując z rokiem 2021 w tym roku powstało ich o prawie 4 proc. więcej, co daje około 340 tys. firm – informuje Izabela Jezierska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Tym, co wyróżnia województwo pomorskie na tle innych regionów jest aktywność osób fizycznych prowadzących i chcących prowadzić własne firmy. Plasuje to Pomorze na trzecim miejscu w kraju po województwie mazowieckim i zachodniopomorskim. A czemu zawdzięczamy tak dynamiczny rozwój przedsiębiorczości?

– To dzięki aktywności gospodarczej mieszkańców i pozytywnemu klimatowi inwestycyjnemu. Potwierdzają to badania. Eksperci wskazują m.in. na Trójmiasto, jako doskonale położony, silny ośrodek gospodarczy z dużym potencjałem edukacyjnym – wyjaśnia Jezierska.

W obszarze metropolitalnym funkcjonuje łącznie około 62 proc. przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie pomorskim.

Coraz więcej pracujących

Pozytywną zmianą na rynku pracy jest wzrost liczby pracujących Pomorzan.

– Wskaźnik zatrudnienia w II kwartale 2022 r. wyniósł 57,8 proc. – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor WUP. Najwięcej mieszkańców regionu znajduje pracę w sektorze usług. – Statystycznie na każde 10 osób pracujących sześć pracuje w sektorze usługowym – dodaje.

Co istotne, pomimo nieznacznie mniejszej liczby ofert pracy, przedsiębiorcy cały czas mają problemy z obsadzeniem wolnych etatów. Problem ten dotyczy zwłaszcza branży budowlanej, pracowników produkcji czy transportu, hotelarstwa i gastronomii, ale nie tylko.

– Jak wynika z danych Barometru Zawodów w wielu regionach Pomorza brakuje lekarzy, pielęgniarek i położnych – wylicza Żmudzińska.

Cudzoziemcy pomogą

Odpowiedzią na brak pracowników mogą być cudzoziemcy.

– Zgodnie z szacunkami w Polsce pracuje już ponad milion cudzoziemców. A ile jest ich na Pomorzu? Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na koniec II kwartału 2022 r. w naszym regionie zatrudnionych było ponad 64 tys. obcokrajowców – wyjaśnia dyrektor Żmudzińska.

Na Pomorzu zdecydowana większość pracujących obcokrajowców to obywatele Ukrainy. Każdego miesiąca w urzędach pracy rejestrowanych jest około 7,5 tysiąca oświadczeń i powiadomień o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy.

– Najwięcej, bo ponad 15 tys. było w lutym, ale miało to związek ze zmianą przepisów dotyczących ich zatrudniania – stwierdza Żmudzińska.

Najwięcej obcokrajowców zatrudnionych jest w obszarze metropolitalnym Trójmiasta oraz w powiecie słupskim.

Aktywne Pomorzanki

Na tle innych polskich regionów aktywność zawodowa kobiet na Pomorzu jest jedną z wyższych.

– Lepiej jest tylko w województwach mazowieckim i wielkopolskim – podkreśla dyrektorka WUP.  – Trzeba jednak zaznaczyć, że aktywność zawodowa kobiet jest znacznie niższa niż mężczyzn. W drugim kwartale 2022 r. pracujące kobiety stanowiły 50,8 proc. ogólnej liczby kobiet w wieku 15-89 lat – wylicza Izabela Jezierska.

Natomiast w przypadku mężczyzn ten wskaźnik wynosi 65,4 proc. Niestety wzrósł udział kobiet w bezrobociu. Wśród osób zarejestrowanych w urzędach pracy stanowią one 62,7 proc. Warto dodać, że w 2023 r. Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy planuje przebadać rynek pracy właśnie w kontekście aktywności zawodowej kobiet. Diagnoza oraz przygotowany raport będą rekomendacjami dla służb zatrudnienia czy dla samorządów do wsparcia aktywności zawodowej kobiet.

Podnoszenie kwalifikacji - to sposób na problemy rynku pracy

Przed pomorskim rynkiem pracy stoi wiele wyzwań. To nadchodzący kryzys demograficzny i kurczenie się zasobów pracy. Ale także rozwój technologii, które radykalnie odmienią organizację i wykonywanie pracy.

– Aby temu sprostać istotne jest położenie silnego akcentu na wzmacnianie i podnoszenie umiejętności Pomorzan. Słowem koniecznie trzeba zwiększyć udział mieszkańców regionu w kształceniu ustawicznym – zaznacza dyrektor Jezierska.

Chodzi tu zdolności niezbędne dla przyszłego rynku pracy czy innowacyjnych technologii. Jako przykład może być tutaj morska energetyka wiatrowa i podejmowane przez samorząd województwa prace mające na celu kształcenie przyszłych specjalistów.

Autor: Aleksander Olszak/pomorskie.eu

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów