• Start
  • Wiadomości
  • Nabór wniosków o 500+, świadczenie „Dobry start” i inne świadczenia na dzieci w internecie już trwa

Nabór wniosków o 500+, świadczenie „Dobry start” i inne świadczenia na dzieci w internecie już trwa

Już 1 lipca Gdańskie Centrum Świadczeń rozpoczęło przyjmowanie wniosków internetowych o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz nowe świadczenie „Dobry start”. Wnioski w formie tradycyjnej przyjmowane będą od 1 sierpnia.
01.07.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Od 1 lipca wnioski o świadczenia można składać przez internet. Tradycyjnie, czyli osobiście w punktach składania wniosków - od 1 sierpnia
Od 1 lipca wnioski o świadczenia można składać przez internet. Tradycyjnie, czyli osobiście w punktach składania wniosków - od 1 sierpnia
fot. Mateusz Ochocki/KFP

Do nowego okresu świadczeniowego pracownicy Centrum przygotowywali się od wielu miesięcy. Przyjęcie i rozpatrzenie tysięcy wniosków o świadczenia każdego roku stanowiło duże wyzwanie organizacyjne. Rok 2018 będzie pod tym względem wyjątkowo pracowity, ponieważ do dotychczasowych ponad 45 tys. wniosków o inne świadczenie realizowane przez Centrum dojdzie blisko 40 tys. wniosków o nowe świadczenie „Dobry start”. W konsekwencji pracownicy Centrum staną przed trudnym zadaniem, jakim jest obsłużenie prawie 85 tys. wniosków o świadczenia.


Nowe świadczenie „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” wypłacane będzie po raz pierwszy. Szacuje się, że skorzysta z niego około 54 tys. gdańskich dzieci.

Świadczenie przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej składają wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Wnioski o świadczenie "Dobry start" można składać od 1 lipca do 30 listopada. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Więcej na temat świadczenia „Dobry start” TUTAJ.  


Złóż wniosek on-line

Podobnie jak w ubiegłym roku, gdańszczanki i gdańszczanie będą mieli możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej, m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Dodatkowo, w przypadku świadczeń 500+ i „Dobry start”, wnioski będzie można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej wybranych banków. Wnioski on-line będzie można składać od 1 lipca.

- Zachęcamy wszystkich do skorzystania z możliwości złożenia wniosku on-line - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - Forma elektroniczna to prosty i jednocześnie gwarantujący oszczędność czasu sposób na złożenie wniosku. W ubiegłym roku skorzystało z niej około 50 procent gdańszczanek i gdańszczan ubiegających się o świadczenie 500+. Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności wychodzenia z domu.

Aby zachować ciągłość wypłat, nowy wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć najpóźniej do 31 października, a w przypadku zasiłku rodzinnego najpóźniej do 30 listopada. Z końcem listopada mija również termin złożenia wniosków  o świadczenie „Dobry start” – wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Wnioski tradycyjne od 1 sierpnia

Osoby, które z różnych względów nie zdecydują się na złożenie wniosku on-line, będą mogły zrobić to osobiście w jednym z ośmiu punktów przyjmowania wniosków, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska. W punktach tych będą przyjmowane wnioski o świadczenie 500+, świadczenie „Dobry start”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zainteresowane osoby podczas jednej wizyty w punkcie obsługi będą mogły złożyć wnioski o różne świadczenia.

Wykaz punktów przyjmowania wniosków – punkty czynne od 1 sierpnia 2018r.

· Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. 3 Maja 9
w sierpniu i wrześniu
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00
w wybrane soboty: 25.08.2018 r. i 29.09.2018 r. w godz. 8:00-14:00,
od października w stałych dniach i godzinach pracy

· SP Nr 8, ul. Dragana 22
w sierpniu
od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00,
we wrześniu
od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-18:00

· Klub Osiedlowy„Piastuś”, ul. Piastowska 98 A
w sierpniu i wrześniu
w poniedziałek i czwartek w godz. 11:00-17:00
we wtorek, środę i piątek w godz. 9:00-15:00

· ZSO Nr 2, ul. Wodnika 57
w sierpniu i wrześniu
od poniedziałku do piątku w godz.11:00-17:00

· SP Nr 39, ul. Obywatelska 1
w sierpniu i wrześniu
od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00

· SP Nr 16, ul. Ubocze 3
w sierpniu i wrześniu
od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00

· SP Nr 61, ul. Sienna 26
w sierpniu i wrześniu
od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00

· Pozytywna SP, ul. Azaliowa 18
w sierpniu i wrześniu
od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00


Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych świadczeń dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Informacje dotyczące składania wniosków on-line dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ewentualne pytania można kierować do pracowników:

  • Punktu Informacyjnego Gdańskiego Centrum Świadczeń, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89, lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl.
  • Gdańskiego Centrum Kontaktu (w zakresie świadczenia 500+ oraz świadczenia „Dobry start”), tel. 58 52 44 500, 58 764 00 00, e-mail: gck@gdansk.gda.pl

TV

Kamienica przy ul. Toruńskiej 25 po remoncie.