• Start
  • Wiadomości
  • Prace przy budowie ulicy Łagowskiej rozpoczęte. Będzie nowy układ drogowy

Rozpoczęcie prac przy budowie ulicy Łagowskiej. Będzie nowy układ drogowy

We wtorek, 4 stycznia, w godzinach porannych planowane jest rozpoczęcie robót przy budowie ul. Łagowskiej. Kierowcy mogą natrafić na utrudnienia.
03.01.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok przed rozpoczęciem realizacji
Widok przed rozpoczęciem realizacji
fot. DRMG

 

We wtorek, 4 stycznia, rozpoczynają się roboty drogowe związane z budową fragmentu ul. Łagowskiej. W związku z pracami zamknięty zostanie fragment drogi od strony skrzyżowania z ul. Kortowską. Ponadto na pozostałym odcinku zajęty zostanie jeden pas jezdni. Ruch odbywać się będzie wahadłowo. Dojścia piesze do nieruchomości zostaną utrzymane. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca stycznia.

 

agowska mapa

 

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Łagowskiej są związane z budową nowego układu drogowego, od ul. Goplańskiej do ul. Kortowskiej. Wykonawcą prac jest firma Kruszywo Sp. z o.o. Koszt prac to niecałe 3,8 mln złotych.

W ramach zadania istniejąca ulica zyska nową nawierzchnię, a także infrastrukturę podziemną. Na głównym odcinku ul. Łagowskiej powstanie nawierzchnia asfaltowa, chodniki, zjazdy oraz oświetlenie, pojawią się również ławki i kosze na śmieci. Na fragmencie ulicy Łagowskiej - w rejonie posesji nr 40, 44, 48 - przewidziano ciąg pieszo jezdny zakończony zawrotką, wykonany z kostki betonowej. Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje także rozbudowę i budowę infrastruktury podziemnej w tym m.in. budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, a także budowę sieci energetycznej i gazowej.

Koniec realizacji inwestycji przewidziano na koniec września 2022 roku.