Rewitalizacja Oruni - wyniki konkursu studenckiego. WIZUALIZACJE

Nowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne służące wsparciu rewitalizacji Oruni to temat konkursu dla studentów, którego wyniki ogłoszono w piątek, 8 lipca. Pierwsze miejsce w konkursie zajął projekt „Równi” zespołu w składzie: Łukasz Bogucki, Maciej Groth, Kornelia Galikowska
09.07.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Pierwsze miejsce w konkursie zajął projekt „Równi” zespołu w składzie: Łukasz Bogucki, Maciej Groth, Kornelia Galikowska
Pierwsze miejsce w konkursie zajął projekt „Równi” zespołu w składzie: Łukasz Bogucki, Maciej Groth, Kornelia Galikowska

Cele i zadania konkursu

Zadaniem uczestników konkursu było opracowanie masterplanu w skali urbanistycznej oraz zaprojektowanie fragmentu zabudowy w skali architektonicznej dla kwartału ulic  Sandomierska–Równa–Głucha–Przy Torze.

Przed rozpoczęciem prac projektowych studenci odbyli wizję lokalną w której przewodnikami byli radni dzielnicy. Uczestnicy konkursu otrzymali także szereg informacji z Referatu Rewitalizacji w Biurze Rozwoju Gdańska. 

Zwycięskie prace

W konkursie wzięły udział 22 zespoły projektowe. Nagroda za pierwsze miejsce wynosi 6 tys. zł, za drugie 3 tys. zł, a wyróżnieni autorzy prac otrzymują po 1 tys. zł.

- I miejsce zajął projekt - „Równi” | nr 12 dla zespołu w składzie: Łukasz Bogucki, Maciej Groth, Kornelia Galikowska

Autorzy pracy otrzymali nagrodę za wyważoną propozycję kształtowania przestrzeni  i zachowanie potencjału tworzącego unikatowość dzielnicy Orunia. Autorzy trafnie dostrzegli wagę terenów zielonych i problemy osób wykluczonych. Projekt różnicuje zabudowę na różne funkcje i różne formy mieszkaniowe. Układ urbanistyczny zabudowy wykształca wyraźną oś kompozycyjną.

- II miejsce zajęła praca „oŻywienie” | nr 20 dla zespołu w składzie: Liliana Kruszyńska, Karolina Krużycka, Natalia Lambert, Marta Hrycyna.

Autorzy pracy otrzymali nagrodę za innowacyjne podejście do produkcji żywności w budowaniu tożsamości dzielnicy i dostrzeżenie pro-ekologicznej roli produkcji żywności w mieście. Zaproponowane rozwiązania integrują dzielnicę Orunia ze śródmieściem Gdańska.

Przyznane zostały także wyróżnienia. Szczegóły dostępne na podstronie Biura Architekta Miasta.

 

ZWYCIĘSKI PROJEKT

1 nagroda 1
1 nagroda 2
1 nagroda 3
1 nagroda 4
1 nagroda 5
1 nagroda 6

Sąd konkursowy

Konkursy architektoniczno-urbanistyczne dla studentów organizowane są w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, a Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. W konkursie brali udział studenci I semestru studiów magisterskich. Był to już czternasty konkurs przeprowadzony wspólnie przez miasto i Politechnikę.

Do oceny prac powołano sąd konkursowy w składzie: 

  • dr hab. inż. Katarzyna Zielonko-Jung prof. PG (Politechnika Gdańska Wydział Architektury) – przewodnicząca sądu
  • prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz (Politechnika Gdańska Wydział Architektury)  
  • dr inż. arch. Gabriela Rembarz (Politechnika Gdańska Wydział Architektury) 
  • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Architekt Miasta)  
  • Ewa Pielak (Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska) 
  • Agnieszka Bartków (przewodnicząca Rady Dzielnicy Orunia–Św. Wojciech-Lipce)