• Start
  • Wiadomości
  • Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia. Zobacz jak zmienia się ta część Gdańska

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia. Zobacz jak zmienia się ta część Gdańska

Dwadzieścia jeden gdańskich kamienic zyskało nowe oblicze po remontach zrealizowanych w ramach programu rewitalizacji. Trwają również prace m.in. nad przebudową kilku dróg, przystosowaniem lokali dla organizacji społecznych oraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznych.
17.10.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kamienice ul. Toruńska 24 i ul. Toruńska 26
Kamienice ul. Toruńska 24 i ul. Toruńska 26
zdj. Agnieszka Sulewska/BRG


Spacerując po Dolnym Mieście i Starym Przedmieściu coraz częściej możemy się przekonać o pozytywnym wpływie działań rewitalizacyjnych na wizerunek dzielnicy. Od 2017 roku zrealizowano łącznie dwadzieścia jeden remontów budynków mieszkalnych (dwadzieścia wspólnot mieszkaniowych oraz jeden budynek komunalny). Dwa budynki są obecnie w trakcie prac budowlanych, a do zrealizowania pozostało jeszcze osiem budynków wspólnotowych oraz dziewięć komunalnych. Wszystkie remonty zaplanowane w ramach rewitalizacji zostaną wykonane w terminie do czerwca 2023 roku.

Kamienice ul. Dolna Brama 7 i ul. Chłodna 3
Kamienice ul. Dolna Brama 7 i ul. Chłodna 3
zdj. Agnieszka Sulewska/BRG


Większość wspólnot zdecydowała się na remonty elewacji i izolacji przeciwwilgociowych. Niektóre z nich realizują remonty klatek schodowych, remonty dachu oraz urządzenie terenu przyległego do budynku. Łączna kwota dofinansowania ze środków europejskich dla wspólnot mieszkaniowych wynosi 2 846 806,81 zł.

W 2021 roku rozpoczęto również remonty budynków komunalnych, realizowane przez Gdańskie Nieruchomości. Pierwszym, wykonanym w czerwcu br., jest budynek przy ul. Plac Wałowy 5A. Remont kosztował 193 tys. zł i obejmował docieplenie i konserwację elewacji, izolacje przeciwwilgociowe oraz remont piwnicy. Na etapie przygotowania przetargu na roboty budowlane pozostaje kolejnych dziewięć budynków, których realizacja przypadnie na 2022 rok.

Kamienica przy ul. Plac Wałowy 5A
Kamienica przy ul. Plac Wałowy 5A
zdj. Agnieszka Sulewska/BRG


Otwarcie budynku na działania społeczne przy ul. Królikarnia 13

Na końcowym etapie jest remont budynku przy ul. Królikarnia 13, który przeznaczony jest na Placówkę Wsparcia Dziennego. Gospodarzem placówki będzie Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, znane mieszkańcom Dolnego Miasta z aktywności w budynku przy ul. Reduta Wyskok 9. Dzięki nowej siedzibie „Mrowisko” poszerzy ofertę dla młodzieży, zwiększy liczbę uczestników zajęć oraz zapewni lepsze warunki do prowadzenia działań. Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz realizacja wyposażenia dla placówki. Odbiór budynku zaplanowano na koniec października 2021 roku. Koszt inwestycji wyniósł 2,1 mln zł. Do wykonania w kolejnym etapie przewiduje się zagospodarowanie terenu zielonego przy styku ul. Królikarnia oraz Reduta Dzik. Realizacja została wstrzymana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z powodu przeprowadzenia koniecznych prac archeologicznych na tym terenie.

Budynek przy ul. Królikarnia 13
Budynek przy ul. Królikarnia 13
zdj. Agnieszka Sulewska/BRG


Przypomnijmy, że w marcu 2019 roku został otwarty lokal przy ul. Radnej 3/2, w którym działa Centrum Terapii i Wsparcia Rodzin, prowadzone przez Fundację Fosa i które szerzej opisywaliśmy w artykule „Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin otwarte” z dnia 09.03.2019 roku.

Zaawansowane prace nad przebudową dróg

W ramach rewitalizacji prowadzone są również remonty dróg. Obecnie trwają prace nad przebudową ulic Przyokopowej, Polnej i Wierzbowej. Do zakończenia pozostało jeszcze kilkanaście tygodni. Obecnie na etapie końcowym jest ul. Polna. Ulica Wierzbowa jest w trakcie zaawansowanych robót, a prace przy ulicy Przyokopowej nabiorą tempa po zakończeniu wymienionych wyżej. Wartość robót wynosi 4,3 mln zł. Przy wykorzystaniu historycznej kostki kamiennej nastąpi wymiana nawierzchni dróg i chodników, jaki i pojawi się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i inne elementy tzw. małej architektury. Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zamontowane zostaną kamery monitoringu. W ramach rewitalizacji zostanie również przebudowana kanalizacja deszczowa, wodociągowa, sanitarna i gazowa. Koszt inwestycji wyniesie ok. 4,3 mln złotych.

Wyremontowana klatka schodowa przy ul. Kotwiczników 10A
Wyremontowana klatka schodowa przy ul. Kotwiczników 10A
zdj. Agnieszka Sulewska/BRG


W trakcie przygotowania przetargu na roboty budowlane znajduje się również zadanie przebudowy ulic Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia i Reduta Dzik. W ramach inwestycji planuje się przebudowę układu drogowego, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, montaż małej architektury, zieleń, oświetlenie, monitoring, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącej sieci sanitarnej, wodociągowej oraz gazowej.

Przestrzenie publiczne w toku projektowania

Zarówno w temacie Zagospodarowania terenu Opływ Motławy wraz z bastionami jak i Zagospodarowania Placu Wałowego wraz z przebudową ulic trwa obecnie sporządzanie dokumentacji technicznej. Tuż przed wakacjami odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Placu Wałowego o którym pisaliśmy tutaj: Podsumowanie spotkania informacyjnego na Placu Wałowym.

Obecnie trwają prace nad uzgodnieniami projektów z jednostkami miejskimi oraz z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W rozmowy o przyszłym kształcie Placu Wałowego włączyły się również władze Akademii Sztuk Pięknych, Wydział Rzeźby i Intermediów z Małej Zbrojowni, znajdującej się tuż przy Placu Wałowym.

Zadanie „Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami” ma szansę na realizację we wcześniejszym terminie niż zagospodarowanie Placu Wałowego. Przetarg został przeprowadzony w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, wobec czego wyłoniono zarówno projektanta jak i wykonawcę robót budowlanych. Wartość tych prac została wyceniona na 12,1 mln zł, a termin wykonania przewiduje się na kwiecień 2023 roku.

Bastion Gertruda,
Bastion Gertruda
zdj. Agnieszka Sulewska/BRG


Zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych, realizacja wszystkich zadań zaplanowanych do wykonania w ramach rewitalizacji w Gdańsku zakończy się do czerwca 2023 roku. Projekt Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Równocześnie z rewitalizacją dzielnicy prowadzony jest projekt partnerstwa publiczno – prywatnego. Powstają także nowe mieszkania, w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława, które wpłyną pozytywnie na rozwój Dolnego Miasta.

TV

Obrona Westerplatte – pierwsze starcie II wojny. Rozmowa z dr. Janem Szkudlińskim