• Start
  • Wiadomości
  • Renowacja balustrad i osłon przeciwporażeniowych. Zawężenia fragmentów jezdni do jednego pasa ruchu

Renowacja balustrad i osłon przeciwporażeniowych. Zawężenia fragmentów jezdni do jednego pasa ruchu

Od poniedziałku 4 kwietnia 2022 roku na wiadukcie nad torami kolejowymi w ciągu al. Żołnierzy Wyklętych na wysokości Galerii Bałtyckiej prowadzone będą prace związane z renowacją balustrad i osłon przeciwporażeniowych. Roboty będą wymagały zawężenia fragmentów jezdni do jednego pasa ruchu. Pierwszy etap prac potrwa około dziesięć dni. Termin rozpoczęcia kolejnego uzależniony jest od postępów robót i warunków atmosferycznych.
( Publikacja: 02.04.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Podświetlony na niebiesko fragment wiaduktu
W trakcie robót jezdnia al. Żołnierzy Wyklętych na wiadukcie w kierunku Zaspy będzie fragmentami zawężana do jednego pasa ruchu. W pierwszym etapie, który w zależności od pogody potrwa do połowy kwietnia zamknięty zostanie odcinek lewego pasa
Fot. Mat. prasowe ZDiZ

 

 

Balustrady i osłony przeciwporażeniowe naprawione zostaną na wiadukcie prowadzącym w kierunku Zaspy. Dotychczasowe elementy zostaną zdemontowane i poddane renowacji oraz pokryte nową powłoką antykorozyjną. Następnie odbędzie się ich ponowny montaż. W ramach prac umyta zostanie konstrukcja nośna wiaduktu, która również zyska nowe zabezpieczenie antykorozyjne.

W trakcie robót jezdnia al. Żołnierzy Wyklętych na wiadukcie w kierunku Zaspy będzie fragmentami zawężana do jednego pasa ruchu. W pierwszym etapie, który w zależności od pogody potrwa do połowy kwietnia zamknięty zostanie odcinek lewego pasa.

 

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Pułaskiego – 31 marca 2022 roku

 

Po zakończeniu prac na lewym pasie planowane jest wykonanie analogicznych na prawym. Wówczas zamknięty zostanie odcinek jezdni po prawej stronie oraz wyłączony z użytkowania przebiegający tamtędy chodnik. Piesi w tym czasie będą mogli korzystać z chodnika po drugiej stronie obiektu.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu przy pracach w rejonie zjazdu z wiaduktu, a także przy wlocie od strony Galerii Bałtyckiej ruch sterowany będzie ręcznie.